1. Home
  2. Nieuws
  3. Persberichten
  4. bp tekent in voor twee windkavels op de Noordzee

bp tekent in voor twee windkavels op de Noordzee

Datum:
12 mei 2022

bp tekent in voor twee windkavels op de Noordzee: Optimale inpassing van wind op zee door investeringen in flexibel energiegebruik en duurzame versterking van de natuur in de Noordzee.

  • bp neemt deel aan de tender voor de windparken Hollandse Kust West kavel VI en kavel VII, met een gezamenlijke productiecapaciteit van 1.4GW.
  • Het bod voor HKW VII koppelt een reeks aan aanvullende investeringen in schone energie aan het windpark – in lijn met de bp strategie. Dit betreft investeringen in elektrificatie van industrie en mobiliteit, evenals de productie van groene waterstof om luchtvaart en transport verder te verduurzamen. Deze aanvullende investeringen, tot € 2 Miljard, dragen direct bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen.
  • Het bod voor HKW VI bevat €75 miljoen aan investeringen in ecologische monitoring en toepassing van nieuwe technologieën ter versterking van het Noordzee ecosysteem – in lijn met bp’s doel om de lokale biodiversiteit te versterken.

 

Vandaag heeft bp biedingen ingediend voor de ontwikkeling van kavels VI en VII in het windgebied Hollandse Kust West, met een totale capaciteit van 1.4 GW. Het windgebied heeft een oppervlakte van 176 km2 en ligt ruim 50 kilometer uit de kust.

 

De biedingen op de windkavels ondersteunen uitgebreide plannen voor investeringen in schone energie door bp in Nederland, waarbij de breedte van bp’s activiteiten en ervaring wordt ingezet om de klimaatdoelstellingen van Nederland en de Rotterdamse regio breder te ondersteunen.

 

Anja Isabel Dotzenrath (bp’s executive vice president gas and low carbon energy):
“Onze klimaatdoelstellingen vereisen meer dan alleen het opwekken van duurzame energie - we moeten een geïntegreerd energiesysteem creëren op basis van hernieuwbare energiebronnen. En dat is precies wat we met dit project in Nederland voor ogen hebben.”

 

“We passen bp’s strategie van systeemintegratie toe door vraag en aanbod van groene energie over de gehele linie van het energiesysteem op elkaar af te stemmen. Dit doen we door windenergie te gebruiken voor de directe elektrificatie van industrie en mobiliteit, maar ook door de hernieuwbare energie om te zetten in groene waterstof. Zo helpen we sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn - zoals luchtvaart, raffinage en zwaar transport - verder te verduurzamen. Deze investeringen leveren een concrete en belangrijke bijdrage aan de ambitieuze Nederlandse klimaatdoelstellingen."  

 

“Onze positieve impact op de biodiversiteit versterken we door de inzet van innovatieve technologieën, grootschalige monitoring, een analysecampagne en gemeenschappelijk onderzoek naar de ecologie op de Noordzee.”

 

Karen de Lathouder, CEO bp Nederland:
“We werken in Rotterdam hard aan een concrete bijdrage om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit project combineert wind op zee met de innovaties die we nodig hebben om de Nederlandse natuur te versterken, sneller te verduurzamen en de waterstofeconomie op te bouwen. We hopen het snel te mogen gaan uitvoeren.”

 

Kavel VI 

Het bod voor kavel VI staat in het teken van het beschermen en versterken van het ecosysteem op de Noordzee. Het bevat plannen ter waarde van € 75 miljoen, waaronder uitgebreide ecosysteem monitoring, geavanceerde data-analyse en de oprichting van een nieuw onderzoekscentrum voor eco-innovatie op de Noordzee om onderzoek en samenwerking te stimuleren – gericht op een positieve bijdrage aan het ecosysteem op de Noordzee.

 

Kavel VII

Het bod voor Kavel VII richt zich op de koppeling van de elektriciteitsproductie uit wind op zee met nieuwe flexibele elektriciteitsvraag. Het bevat plannen voor:

  • 500MW elektrolyse om jaarlijks circa 50.000 ton groene waterstof te produceren ter vervanging van grijze waterstof op bp’s raffinaderij in Rotterdam en de dagelijkse productie van 10.000 vaten duurzame vliegtuigbrandstoffen (sustainable aviation fuels) mogelijk te maken,
  • een nieuwe elektrische boiler en een super heater voor bp’s raffinaderij in Rotterdam, en
  • nieuwe flexibele laadstations voor ev’s met geïntegreerde accu’s en koolstofarme logistieke multi-energiehubs, aangevuld met oplossingen voor ‘demand shifting’ (verschuiving van de elektriciteitsvraag).