1. Home
  2. Producten en services
  3. BPme
  4. BPme consumenten
  5. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

 

1.1 Hartelijk dank voor het downloaden en instellen van je account in de BPme applicatie (hierna te noemen: BPme app), verstrekt door bp Nederland (hierna te noemen: bp, wij/we, ons/onze).

 

1.2 De hieronder vermelde of bedoelde Voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) zijn van toepassing op de diensten die in de BPme app worden aangeboden, nu en in de toekomst, voor gebruik in Nederland (hierna te noemen: Diensten). Voordat je de BPme app en de Diensten gebruikt, moet je deze Voorwaarden zorgvuldig lezen. In deze Voorwaarden staat belangrijke informatie over de stappen die je moet nemen voor de beveiliging van je account, beperkingen op het gebruik van de Diensten, de wijze van beëindigen van de Diensten door ons of jou en de beperkingen op onze aansprakelijkheid jegens jou. Hieronder hebben we enkele van de belangrijkste Voorwaarden vetgedrukt. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag je de BPme app niet (meer) gebruiken.

 

1.3 Als je vragen hebt over deze Voorwaarden of de BPme app, of als je ons op de hoogte wilt stellen van een van de zaken waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, neem dan via e-mail (consumentenservice@bp.com) contact op met bp of bel tijdens kantooruren naar 0800-2727270.

 

1.4 Op dit moment omvatten de Diensten:

 

  • Tanken (zie artikel 4 hieronder)
  • bp stations (zie artikel 5 hieronder)
  • FreeBees ontvangen op je brandstofaankopen (zie artikel 6 hieronder)
  • Aanbiedingen van bp ontvangen en verzilveren binnen de BPme app (zie artikel 6 hieronder)

 

Het gebruik van sommige Diensten is onderworpen aan onze goedkeuring, naar ons goeddunken, en is mogelijk alleen beschikbaar voor in aanmerking komende klanten.

 

1.5 Wij zijn van plan de Diensten die wij je aanbieden binnen de BPme app uit te breiden. Wij stellen je op de hoogte van nieuwe functionaliteiten binnen de app zodra deze beschikbaar zijn en geven je informatie over het gebruik ervan.

 

1.6 Zoals hieronder beschreven, bevatten de Voorwaarden onze Privacyverklaring, de Algemene Voorwaarden van bp en derden waarnaar hieronder wordt verwezen en toekomstige wijzigingen van de Voorwaarden (zie artikel 13 hieronder).

 

2. BPME INSTELLEN EN JE BP-ACCOUNT GEBRUIKEN

 

2.1 Om de BPme app te gebruiken, moet je:

 

(a) een bp-account aanmaken om toegang te krijgen tot BPme en alle andere diensten en toepassingen die bp van tijd tot tijd aan haar klanten aanbiedt; en 

(b) beschikken over een geschikt mobiel apparaat met een besturingssysteem dat de BPme app ondersteunt en verbinding kan maken met internet.

 

2.2 Alle informatie die je verstrekt wanneer je een bp-account aanmaakt en de BPme app gebruikt, moet accuraat, actueel en niet misleidend zijn.

 

2.3 Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden en gebruiken van de BPme app en Diensten. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

 

2.4 Wanneer je bij een bp station bent, mag je je mobiele apparaat, inclusief de BPme app, uitsluitend gebruiken in je stilstaande voertuig of in de bp shop. Motor-, brommer- en scooterrijders mogen een mobiel apparaat uitsluitend gebruiken voor het kort bedienen van BPme (alleen stilstaand, en niet tijdens het tanken). Gebruik je mobiele apparaat niet tijdens het rijden of buiten het voertuig op het voorterrein van een bp locatie.

 

3. JE BPME-ACCOUNT BEVEILIGEN

 

3.1 Bij het instellen van je bp-account, word je gevraagd om een wachtwoord voor je bp-account te maken. Wij vragen je om je naam, e-mailadres en optioneel betaalgegevens in te vullen. Je moet correcte en volledige informatie verstrekken als antwoord op deze vragen.

 

3.2 Je wordt mogelijk gevraagd of je krijgt mogelijk de optie om een extra ‘wachtwoordcode’ te maken of de touch-ID-functie van je mobiele apparaat te gebruiken als je Tanken gebruikt (of aanvullende Diensten die we aan BPme toevoegen en waarvoor extra beveiliging nodig is). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een betaalkaart voor Tanken toevoegt. Houd er rekening mee dat elke vingerafdruk die is geactiveerd voor touch-ID op je mobiele apparaat geldig zal zijn. Je bent verantwoordelijk voor alle aankopen met behulp van op je mobiele apparaat opgeslagen vingerafdrukken.

 

3.3 Je draagt er zorg voor dat je:

 

(a) de enige persoon bent die je bp-account gebruikt – geef niemand toestemming om je bp-account te gebruiken;

 

(b) je slechts op één apparaat tegelijk aanmeldt bij BPme;

 

(c) wachtwoord en wachtwoordcode beschermd zijn – vertel bijvoorbeeld niemand je wachtwoord of wachtwoordcode, schrijf je wachtwoord of wachtwoordcode niet op en sla je wachtwoorden niet digitaal op je mobiele apparaat op; en

 

(d) je bp-accountgegevens bijwerkt als je gegevens veranderen – het is bijvoorbeeld essentieel dat als je e-mailadres verandert, je dit bijwerkt om je bp-account te kunnen blijven gebruiken. Als je een bp tankpas gebruikt voor de Tanken-dienst, moet je, zodra via de BPme app betaling met de bp tankpas is geactiveerd, ook je bp-accountgegevens bijwerken wanneer je bp tankpasnummer, de vervaldatum ervan of de virtuele pin voor je bp tankpas verandert (indien van toepassing).

 

bp is niet verplicht om te controleren of een instructie of bevestiging die via je bp-account is gegeven van jou afkomstig is en bp is alleen in de omstandigheden als hieronder beschreven in artikel 3.5 aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit jouw verzuim om je wachtwoord en wachtwoordcode te beschermen.

 

3.4 Je moet BPme onmiddellijk op de hoogte stellen en verzoeken om verwijdering of tijdelijke opschorting van je BPme-profiel (hierna te noemen: Verwijderingsverzoek), als de veiligheid van je BPme-account in gevaar komt als gevolg van:

 

(a) diefstal of verlies van je mobiele apparaat;

 

(b) (vermoedelijk) bekend worden van je wachtwoord en/of wachtwoordcode bij een ander persoon; en/of

 

(c) onbevoegde toegang tot je bp-account.

 

Je moet deze melding zo snel mogelijk per e-mail aan bp bevestigen via consumentenservice@bp.com.

 

Je verklaart je ermee akkoord dat bp niet verplicht is om de kaartuitgevende instantie van je Nominated Card op de hoogte te stellen van frauduleuze of ongeautoriseerde betaalactiviteiten of om enige actie namens jou te ondernemen.

 

3.5 Je bent niet aansprakelijk voor ongeoorloofde transacties die worden verricht vanaf de tweede werkdag na ontvangst van een Verwijderingsverzoek door bp. bp is niet aansprakelijk voor transacties met je BPme app vóór de tweede werkdag na ontvangst van een Verwijderingsverzoek door bp.

 

3.6 bp mag te allen tijde veiligheidsmaatregelen nemen en implementeren die zij passend acht voor de BPme app en mag te allen tijde naar eigen goeddunken beveiligingsmaatregelen aanpassen en toevoegen aan de BPme app.

 

3.7 De beveiliging van je bp-account is belangrijk voor bp. bp kan echter niet garanderen dat de BPme app altijd beschikbaar, storingsvrij en beveiligd zal zijn of dat deze vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke programma's. Je verklaart je bewust te zijn van dit risico en dit te accepteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het risico dat een derde toegang krijgt tot je bp-account waar persoonlijke en vertrouwelijke informatie in staat.

 

4. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR TANKEN

 

Beperkingen van het gebruik

 

4.1 Je stemt ermee in dat je geen gebruikmaakt van ‘Tanken’ of anderszins van de BPme app:

 

(a) als je jonger bent dan 16 jaar;

 

(b) als je geen motorvoertuig, geschikte draagbare container of afneembare brandstoftank hebt om te vullen terwijl je je op het terrein voor de bp-winkel bevindt;

 

(c) als je het voertuig bestuurt of als je voertuig in beweging is; of

 

(d) op elk moment dat je je buiten je voertuig en op het voorterrein van de bp-winkel bevindt.

 

4.2 Je stemt ermee in dat je te allen tijde de relevante bp-veiligheidsregels en -voorschriften opvolgt tijdens het gebruik van de BPme app.

 

4.3 Tanken kan alleen worden gebruikt om brandstof te kopen en is alleen beschikbaar op sommige bp-locaties en tijdens de gebruikelijke openingstijden van de betreffende locatie, tenzij een bp-locatie ervoor heeft gekozen om deze Dienst buiten de openingstijden aan te bieden.

 

4.4 Het is mogelijk dat op sommige bp-locaties tanken bij sommige brandstofpompen niet beschikbaar is voor gebruik. Wanneer je tanken op deze bp-locaties gebruikt, worden de pompen die niet beschikbaar zijn voor gebruik met tanken in het menu tanken niet als optie weergegeven.

 

Betaalmogelijkheden

 

4.5 Met betalen kun je de BPme app gebruiken om te betalen voor brandstofverbruik door middel van:

 

(a) geautoriseerde creditcards en bankpassen, in eerste instantie AMEX, Visa- en Mastercards, die je als methode voor rechtstreekse betaling kunt toevoegen binnen de BPme app;

 

(b) iDEAL

 

(c) een door bp verstrekte Routex tankpas

 

op deelnemende bp-locaties in overeenstemming met deze paragraaf 4. Niet alle betaalmiddelen zullen echter onmiddellijk beschikbaar zijn en wij zullen je op de hoogte brengen zodra een nieuwe betaalmethode binnen de BPme app wordt geactiveerd.

 

Je betaalvoorkeuren instellen

 

4.6 Je kunt je betaalvoorkeuren instellen in het menu ‘Betaalgegevens' van de BPme app. Je hebt de keuze om één of meerdere betaalmethoden te gebruiken. Je kunt deze betaalmethoden te allen tijde toevoegen, bijwerken of verwijderen. iDEAL zal altijd zichtbaar zijn en kan niet worden verwijderd.

 

4.7 In deze Voorwaarden wordt elke creditcard of bankpas die in de BPme app beschikbaar is, aangeduid als een Nominated Card. Een bp Tankpas wordt niet aangeduid als Nominated Card.

 

4.8 Houd rekening met het volgende:

 

(a) Het is mogelijk dat de creditcard of bankpas van jouw voorkeur niet geschikt is als betaalmethode voor de tanken-dienst – je kunt controleren of je Nominated Card geschikt is door te proberen deze te laden in het menu ‘Betaalgegevens’ van de BPme app. Als de kaart niet geschikt is, krijg je een foutmelding met het bericht dat het door jou gekozen type kaart niet wordt ondersteund; en

 

(b) Ook indien een Nominated Card beschikbaar is als betaalmethode binnen de BPme app, kunnen er locaties van bp zijn die niet alle Nominated Cards accepteren. Je moet dan een andere Nominated Card binnen de BPme app selecteren of op dergelijke locaties in de winkel betalen.

 

Reserveringen op Nominated Cards

 

4.11 Je kunt geen gebruikmaken van een Nominated Card voor de tanken-dienst als deze is verlopen, door je bank als gestolen is gemeld of om welke reden dan ook niet meer in aanmerking komt voor gebruik met tanken. Je wordt in het tanken menu op de hoogte gebracht als een Nominated Card niet meer kan worden gebruikt.

 

4.12 bp krijgt nooit de gegevens van je Nominated Cards te zien en zal deze nooit opslaan. Als je een geautoriseerde creditcard of bankpas aan de BPme app toevoegt, worden deze gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt door de betalingsdienstaanbieder van bp, PayPal Luxembourg S.à r.l., die je aankopen verwerkt wanneer je de BPme app gebruikt.

 

4.13 Als je een Nominated Card gebruikt om brandstof te kopen met tanken, geef je toestemming voor een zogeheten ‘Pre-authorisation hold’ of ‘Pre-autorisatiereservering’ op je Nominated Card (voor creditcards) of bankrekening (voor bankpassen) die gelijkstaat aan de waarde van de brandstof die je selecteert met tanken of, als er geen specifieke waarde is geselecteerd

(bijv., je kiest de optie volle tank), tot € 100,- (inclusief btw) (hierna te noemen: Pre-autorisatiereservering).

 

4.14 Als een Pre-autorisatiereservering om wat voor reden dan ook niet wordt toegekend, bijvoorbeeld als op de betreffende rekening niet voldoende saldo staat voor de pre-autorisatie, dan kun je helemaal niet tot de aankoop overgaan.

 

4.15 bp is niet verantwoordelijk voor en heeft geen invloed op de tijd die je bank nodig heeft om een Pre-autorisatiereservering vrij te geven. Neem bij vragen hierover contact op met je bank.

 

4.16 BELANGRIJK: Elke keer wanneer je een betaling met een Nominated Card autoriseert voor tanken, vindt er een Pre-autorisatiereservering plaats. In sommige gevallen kan dit leiden tot meerdere Pre-autorisatiereserveringen – bijvoorbeeld als je een betalingsautorisatie annuleert, of als een betalingsautorisatie verloopt, en je vervolgens een

andere betalingsautorisatie in gang zet om brandstof te kopen met je Nominated Card. bp is niet verantwoordelijk als je bank door meerdere Pre-autorisatiereserveringen een transactie weigert vanwege onvoldoende saldo.

 

bp tankpas

 

4.17 Zodra je door ons op de hoogte bent gebracht dat de BPme app-betaling met de bp tankpas mogelijk is, kun je één bp tankpas registreren op je BPme account indien:

 

(a) je beschikt over een bp tankpas (hierna te noemen: jouw bp tankpas) die in aanmerking komt voor de tanken-dienst – je kunt controleren of jouw bp tankpas in aanmerking komt door te proberen je tankpasnummer in het menu tanken te laden of contact op te nemen met bp (zie artikel 1.3); en

 

(b) je gebruik van de tanken-dienst is goedgekeurd door de accounthouder van jouw bp tankpas (zijnde de persoon die het bp tankpas-account beheert namens je werkgever) – verzoek om deze goedkeuring zal worden geïnitieerd via de BPme app wanneer je je registreert voor de tanken-dienst. Goedkeuring is voorbehouden aan de accounthouder van jouw bp tankpas en kan te allen tijde worden ingetrokken door de bewuste accounthouder. Als Goedkeuring wordt gegeven, zal de accounthouder van jouw bp tankpas je een Pincode sturen die specifiek is voor je gebruik van de bp tankpas binnen de BPme app en die je moet invoeren in de BPme app om jouw bp tankpas te activeren als betaalmethode.

 

4.18 Een bp tankpas geregistreerd op je BPme Tanken-account kan alleen worden gebruikt om brandstof te kopen, in overeenstemming met bestaande beperkingen (bijv. brandstofsoort en daglimiet) die aan jou worden opgelegd door bp, de accounthouder van jouw bp tankpas, je werkgever of andere (financiële) beperkingen die van toepassing zijn op jouw bp tankpas.

 

4.19 De ‘Gebruiksvoorwaarden van bp tankpas’ tussen bp en de accounthouder van jouw bp tankpas (hierna te noemen: bp tankpas-voorwaarden) blijven van toepassing op jouw bp tankpas. Als er sprake is van enige inconsistentie, zijn de bp tankpas-voorwaarden leidend.

 

4.20 Indien je je bp tankpas registreert voor Tanken, moet je de fysieke bp tankpas behouden die aan jou is verstrekt. Tanken is niet beschikbaar op niet-bp-locaties (bijvoorbeeld Texaco-, Gulf- en Esso-stations met het bp tankpas-symbool) en bp kan niet garanderen dat Tanken altijd beschikbaar zal zijn op bp-locaties.

 

Digitale versie van betaalkaarten

 

4.21 Je verklaart je ermee akkoord dat het registreren van je Nominated Card en je bp tankpas op de BPme app een digitale versie van je fysieke kaart creëert. Dit betekent dat als je een Nominated Card of jouw bp tankpas op je BPme Tanken-account hebt staan:

 

(a) indien je fysieke kaart wordt geannuleerd, de Nominated Card die geregistreerd is in je BPme-profiel ook zal worden geannuleerd en niet langer kan worden gebruikt. Als je echter je BPme-profiel en/of bp-account annuleert, of jouw bp tankpas verwijdert maar je fysieke kaart niet annuleert, kun je je fysieke kaart nog steeds gebruiken; en

 

(b) je moet alle digitale versies van je Nominated Cards of bp tankpas die in je BPme-profiel en/of je bp-account zijn geregistreerd, annuleren als je toestel of je kaart(en) verloren of gestolen is (zijn). Je kunt contact met ons opnemen voor hulp bij het annuleren van je digitale versies van je Nominated Cards of jouw bp tankpas (zie artikel 1.3).

 

Tanken gebruiken

 

4.22 Tanken maakt gebruik van de locatiediensten op het ‘native’ besturingssysteem van je mobiele apparaat om te bepalen op welke bp-locatie je bent. Om Tanken te gebruiken, heeft bp toegang tot je huidige locatie nodig. Je moet bp hiervoor toestemming geven door locatiediensten in te schakelen via het toestemmingssysteem op het native besturingssysteem van je mobiele apparaat. De bevestiging van je locatie bij een bp-station vormt een onderdeel van de beveiligingsmaatregelen voor Tanken. In bepaalde omstandigheden kan bp ook verlangen dat je de specifieke locatie van bp waar je brandstof probeert te kopen, bevestigt via een bericht in de BPme app. Je kunt Tanken gebruiken om  een verzoek in te dienen voor de aanschaf van brandstof van bp bij een gespecificeerde pomp die je aanwijst als de pomp waar je brandstof wilt tanken (hierna te noemen: Geselecteerde pomp). De goedkeuring van je

verzoek door bp is voorbehouden aan bp. Je aanvraag vervalt als de brandstofafgifte bij de Geselecteerde pomp niet van start gaat binnen een ‘time-outperiode’ die begint wanneer je het ‘Start met tanken’-scherm ziet en eindigt op een van tijd tot tijd door bp bepaald tijdstip (hierna te noemen: time-outperiode).

 

4.23 Je kunt je verzoek om welke reden dan ook annuleren tot het moment waarop je de brandstofslang bij de Geselecteerde pomp optilt (als je bijvoorbeeld merkt dat je de verkeerde pomp voor je voertuig hebt gekozen, moet je terugkeren naar je auto om het verzoek in de BPme app te annuleren).

 

4.24 Hoewel je vooraf een ingestelde waarde voor je brandstoftransactie kunt selecteren omdat er in het netwerk van bp-stations een reeks pomptypes is geïnstalleerd, kan het pompmechanisme daadwerkelijk stoppen met tanken, hetzij (i) tot ca. 50 cent onder de door jou gekozen waarde of (ii) op de waarde die gelijk is aan de door jou gekozen waarde minus de kosten in centen van een liter brandstof. Deze beveiligingsmaatregel nemen we om te voorkomen dat je aankoop de Pre-autorisatiereservering voor die transactie overschrijdt. Alleen

de kosten voor de hoeveelheid brandstof die in het voertuig is geleverd op het moment dat de pomp stopt met tanken worden in rekening gebracht, niet de vooraf ingestelde waarde die je voor de transactie hebt geselecteerd binnen de BPme app.

 

4.25 BELANGRIJK: Indien je je brandstof correct hebt betaald met Tanken, bevestigt Tanken de transactie. Indien je klaar bent met tanken en dit bericht niet ziet en/of je het bericht ‘Oeps er is een probleem’ ziet, wordt de brandstof die in je voertuig is geleverd niet via Tanken in rekening gebracht op je bp tankpas of Nominated Card (zoals van toepassing). Je hebt dan dus niet voor die brandstof betaald en je blijft daarvoor aansprakelijk. Je moet naar de winkel gaan om te betalen voor de brandstof die je hebt ontvangen.

 

4.26 BELANGRIJK: Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer je Tanken gebruikt, je de juiste locatie (indien van toepassing) en het juiste pompnummer selecteert voor de pomp waar je brandstof wilt tanken. Als de Geselecteerde pomp niet de pomp is waar je je brandstof tankt, geldt het volgende:

 

(a) als een persoon start met brandstof tanken uit de Geselecteerde pomp in de time-outperiode, wordt de brandstof die wordt afgegeven door bp in rekening gebracht via de betalingsmethode die je hebt geautoriseerd voor de Geselecteerde pomp met Tanken (d.w.z. een Nominated Card of je bp tankpas). Als je een betaling met je Nominated Card hebt geautoriseerd, is er ook een Pre-autorisatiereservering van toepassing (zie artikel 4.13);

 

(b) de getankte brandstof wordt niet in rekening gebracht via jouw bp tankpas of Nominated Card (indien van toepassing) in Tanken. Je hebt dan dus niet voor die brandstof betaald en je blijft daarvoor aansprakelijk. Je moet naar de winkel gaan om te betalen voor de brandstof die je hebt ontvangen.

 

Wanneer je Geselecteerde pomp door een andere bestuurder wordt gebruikt en je in de winkel voor je brandstof betaalt, streven wij ernaar om het bedrag waarvoor aan de Geselecteerde pomp is getankt en dat in rekening is gebracht op jouw bp tankpasaccount of Nominated Card te verrekenen met de andere bestuurder. bp is echter niet verplicht en mogelijk niet altijd in staat om kosten te verrekenen die je niet van plan was te maken met jouw bp tankpas of Nominated Card wanneer je een onjuist pompnummer voor de Geselecteerde pomp

invoert bij gebruik van Tanken of wanneer de slang van je Geselecteerde pomp niet correct is opgehangen na het tanken (zie hieronder).

 

BELANGRIJK: Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer je Tanken gebruikt, de slang van je Geselecteerde pomp correct wordt opgehangen na het tanken. Wanneer je het scherm ‘Bedankt, je transactie was succesvol’ ziet, weet je dat de slang correct is opgehangen bij de Geselecteerde pomp. Als je dit scherm niet ziet, moet je de slang opnieuw ophangen totdat het scherm verschijnt. Indien de slang van de Geselecteerde pomp niet correct is opgehangen en iemand brandstof blijft tanken bij de Geselecteerde pomp, zal alle brandstof die wordt afgegeven door bp in rekening worden gebracht bij je Nominated Card of de accounthouder van je bp tankpas in overeenstemming met de bp tankpas-voorwaarden (indien van toepassing).

 

4.27 Wanneer je transactie is voltooid, verschijnt er een transactieoverzicht op het scherm van de BPme app. Dit overzicht is geen ontvangstbewijs. We sturen een btw-bon naar het e-mailaccount dat je bij de registratie van je bp-account hebt opgegeven.

 

5. GEBRUIKSVOORWAARDEN STATION FINDER

 

5.1 Alle gebruikers van de BPme app kunnen de zoekfuncties van 'bp stations' gebruiken.

 

5.2 bp stations maakt gebruik van de locatiediensten op het native besturingssysteem van je mobiele apparaat om je te helpen een bp-locatie te vinden. Om bp stations te kunnen gebruiken, moet je toestemming geven aan bp en/of de externe serviceprovider, die de locatie- en kaartdiensten levert die zijn opgenomen in de BPme app, voor toegang tot je huidige locatie door

locatiediensten in te schakelen via het toestemmingssysteem dat wordt gebruikt door het native besturingssysteem van je mobiele apparaat.

 

5.3 Noch bp noch derden garanderen dat de informatie die wordt weergegeven via de Station Finder-dienst correct of actueel is.

 

6. FreeBees sparen

 

6.1 Het FreeBees-spaarprogramma (hierna te noemen: FreeBeeswordt beheerd door FreeBees B.V. en bp is 100% eigenaar van FreeBees. Als je deelneemt aan het programma via de BPme app, krijg je een virtuele kaart (hierna te noemen: FreeBees-kaart) waarmee je loyaliteitspunten kunt verdienen (hierna te noemen: FreeBees). Deze FreeBees kun je inwisselen om aanbiedingen, beloningen en kortingen te ontvangen via de deelnemende bedrijven van het FreeBees-programma (hierna te noemen: FreeBees aanbiedingen). Meer informatie over de voorwaarden van het FreeBees-programma kun je vinden op https://www.freebees.nl/extra/algemene-voorwaarden/

 

Een FreeBees-kaart toevoegen aan de BPme app

 

6.2 Behalve wanneer je een bp tankpas die is uitgesloten van het sparen van FreeBees gebruikt voor brandstofaankopen, kun je met de BPme app automatisch FreeBees sparen op je brandstofaankopen via Tanken als je een FreeBees-kaart registreert in de app, en wel als volgt:

 

(a) Als je nog niet in het bezit bent van een FreeBees-kaart, kun je een virtuele FreeBees-kaart aanvragen via het menu ‘Aanbiedingen” in de BPme app. Wanneer je in de BPme app op ‘Vraag FreeBees-kaart aan’ tikt, opent je automatisch een aanvraagformulier.

 

(b) Als je al in het bezit bent van een FreeBees-kaart, kun je je BPme-profiel en/of bp-account gebruiken om een digitale versie van je FreeBees-kaart te maken, door je bestaande geregistreerde FreeBees-kaart toe te voegen of door naar het menu ‘Aanbiedingen’ van de BPme-app te gaan en je FreeBees-kaart te registreren.

 

6.3 Alle FreeBees-voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de FreeBees-kaart (hierna te noemen: FreeBees-voorwaarden) zijn van toepassing op je digitale FreeBees-kaart. Je spaart bijvoorbeeld FreeBees in overeenstemming met de FreeBees-voorwaarden. Bij afwijkingen van deze Voorwaarden zijn de FreeBees-voorwaarden leidend. Voor zover dit vereist is voor Digitale FreeBees-kaart, dienen de FreeBees-voorwaarden zo te worden geïnterpreteerd dat ze van toepassing zijn op zowel een fysieke als een digitale versie van de FreeBees-kaart.

 

6.4 Als je een Digitale FreeBees-kaart aanvraagt, wordt er geen fysieke FreeBees-kaart verstuurd. Je Digitale FreeBees-kaart is alleen beschikbaar voor gebruik op deelnemende locaties van BP en kan mogelijk niet worden gebruikt bij andere winkels die deelnemen aan het FreeBees-programma.

 

Voordelen van het FreeBees-programma in de BPme app 

 

6.5 Zodra je een FreeBees-kaart hebt toegevoeg aan de BPme app, profiteer je van de volgende voordelen:

 

(a) Wanneer je Tanken gebruikt, ontvang je automatisch FreeBees na voltooiing van je brandstofaankoop bij bp in overeenstemming met de FreeBees-voorwaarden;

 

(b) Je kunt je saldo zien van je FreeBees (waar en wanneer je ze hebt gespaard als je in aanmerking komende aankopen doet bij bedrijven die deelnemenaan het FreeBees-programma);

 

(c) Je kunt een mini-verklaring bekijken met een overzicht van de FreeBees die zijn toegekend voor BPme-transacties; en

 

(d) Binnen het menu ‘Aanbiedingen’ van de BPme app kun je FreeBees-aanbiedingen bekijken die voor jou beschikbaar zijn in de BPme app.

 

6.6 Om van een aanbieding te kunnen profiteren, moet je het tabblad ‘FreeBees-aanbiedingen’ raadplegen en indien je geïnteresseerd bent in een aanbieding, moet je op de betreffende aanbieding tikken om de bijzonderheden van de aanbieding en de eventuele voorwaarden die eraan verbonden zijn te bekijken. Je kunt het aanbod in sommige gevallen alleen gebruiken als je op de knop ‘activeer’ tikt. Zodra een aanbieding op je FreeBees-kaart is geladen, worden de punten automatisch toegepast wanneer je de volgende keer aan de voorwaarden voldoet. Elk aanbod is onderhevig aan voorwaarden dieverschijnen wanneer je het aanbod bekijkt. Je moet deze voorwaarden lezen, want als je het aanbod activeert, gaan we ervan uit dat je de voorwaarden hebt geaccepteerd. Je beslissing om een geladen aanbieding toe te passen, kan niet worden teruggedraaid nadat je je keuze hebt geselecteerd in de BPme app.

 

6.6. Wanneer je het menu ‘Aanbiedingen’ van de BPme app gebruikt omFreeBees-aanbiedingen te bekijken en te gebruiken, heeft dit geen invloed op eerder geuite FreeBees-marketingvoorkeuren of hoe je gegevens worden gebruikt in het kader van het FreeBees-programma. Je kunt je FreeBees-marketing- en -gegevensvoorkeuren wijzigen door naar de volgende pagina op de website van het FreeBees-programma te gaan: https://www.freebees.nl/mijnfreebees/

 

7. PERSOONSGEGEVENS

 

In onze Privacyverklaring beschrijven wij de wijzen waarop wij gegevensverzamelen, opslaan en verwerken met betrekking tot je gebruik van de BPme app  en staat nadere informatie over je recht op toegang tot en correctie van je persoonsgegevens waarover wij beschikken. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

8.1 bp is in het bezit van of heeft een geldige licentie verkregen voor het gebruik van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de BPme app. Alle eigendomsrechten over en met betrekking tot de BPme app (anders dan het recht om de BPme app te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden) berusten uitsluitend bij bp en/of haar licentiegevers (afhankelijk van de situatie).

 

8.2 Elk gebruik van de BPme app op een wijze die niet is toegestaan volgens deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot wederverkoop, overdracht, wijziging of distributie van de gehele BPme app of een deel daarvan, is verboden.

 

8.3 bp is niet verplicht om documentatie, ondersteuning, telefonische assistentie of verbeteringen of updates te verstrekken voor de BPme app.

 

9. DERDENVOORWAARDEN

 

9.1 bp kan gebruikmaken van toepassingen, diensten en software van derden in de BPme app, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingsdiensten, diensten voor identiteitsbeheer, software voor locatie- en kaartdiensten, en software voor marktanalyse, marktonderzoek en beloningsprogramma's, die allemaal informatie over jou kunnen verzamelen en rapporteren in verband met je gebruik van de BPme app (zoals locatie-informatie, apparaatgegevens en gebruikerscontent).

 

9.2 Wanneer je de BPme app gebruikt, stem je ermee in dat bp  dergelijke software en diensten van derden gebruikt. Je gaat ook akkoord met alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden, licenties en het privacybeleid met betrekking tot dergelijke software en diensten van derden. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden van een derde, met inbegrip van het privacybeleid van derde partijen waarvan je op de hoogte bent gesteld in onze Privacyverklaring, en dat je op de hoogte bent van het privacybeleid van derden dat samen met deze Voorwaarden op jou van toepassing kan zijn.

 

10. BEËINDIGING

 

10.1 Je kunt de BPme app op je mobiele apparaat te allen tijde verwijderen. Als je de BPme app verwijdert, wist bp alle informatie met betrekking tot de Nominated Cards en bp tankpas die zijn opgeslagen in de BPme app, evenals je transactiegeschiedenis, behalve voor zover bp informatie moet bewaren om te voldoen aan wettelijke en financiële voorschriften. Om je BPme app-profielgegevens en/of bp-account permanent te verwijderen, moet je bp hiervan per e-mail in kennis stellen via consumentenservice@bp.com om bp te

verzoeken jeBPme-identiteit en/of bp-account te verwijderen. 

 

10.2 bp behoudt zich het recht voor om de BPme app, een van de Diensten, de functionaliteit van de BPme app of je specifieke account van bp op elk moment op te schorten of onmiddellijk te beëindigen, met of zonder reden of kennisgeving. Als bp je toegang tot de BPme app beëindigt of opschort, zal elke poging die je doet om je aan te melden bij de BPme app mislukken, tenzij of totdat bp enige opschorting van je BPme-profiel of bp-account opheft. 

 

10.3 Indien bp je bp-account en/of toegang tot de BPme app opschort of beëindigt als gevolg van je overtreding van deze Voorwaarden, is het niet toegestaan een nieuw account te maken om de opschorting of beëindiging te omzeilen.

 

10.4 Alle bepalingen in de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DE BPME APP

 

11.1 bp kan te allen tijde de vorm, inhoud en/of functionaliteit van de gehele of een deel van de BPme app wijzigen. Als bp onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren, is het mogelijk dat je de BPme app geheel of gedeeltelijk niet kunt gebruiken terwijl bp deze werkzaamheden voltooit, maar bp zal proberen de tijd dat de BPme app niet beschikbaar is voor gebruik tot een minimum te beperken.

 

11.2 Van tijd tot tijd kunnen updates van de BPme app worden uitgebracht. Afhankelijk van de update is het mogelijk dat je de BPme app geheel of gedeeltelijk niet kunt gebruiken totdat je de laatste versie van de BPme app hebt gedownload en eventuele nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

 

12.1 bp verstrekt de BPme app aan jou 'in de huidige staat' (‘as is’) en je gebruikt deze BPme app op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet of wettelijk, met betrekking tot de BPme app en de levering van de Diensten uitgesloten.

 

12.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zullen bp dan wel haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, partners of enige andere partij  die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de BPme app (hierna te noemen: Vertegenwoordigers) in geen geval aansprakelijk zijn uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins

uit hoofde of in verband met deze Voorwaarden en/of je gebruik of het niet kunnen gebruiken van de BPme app en een of meer Diensten. Dit geldt zonder beperking voor elke schade die jij, of de accounthouder van jouw bp tankpas of elke medehouder van een Nominated Card, zou kunnen lijden als gevolg van of in verband met:

 

(a) alle software en diensten van derden die zijn opgenomen in de BPme app, met inbegrip van betalingsdiensten (zie artikel 9 hierboven);

 

(b) bugs, virussen, en dergelijke (ongeacht de bron van oorsprong);

 

(c) het al dan niet handelen van andere BPme app-gebruikers;

 

(d) het kiezen van een verkeerde locatie, een verkeerd pompnummer of een niet correct opgehangen slang bij een Geselecteerde pomp na het tanken bij gebruik van Tanken (zie artikel 4.25 en 4.26 hierboven);

 

(e) handelingen of verzuim van deelnemende winkels;(f) opschorting of verlies van toegang tot de BPme-app of enige andere functionaliteit;

 

(g) ongeautoriseerd gebruik of misbruik van je bp-account om welke reden dan ook wanneer bp geen schriftelijke kennisgeving van verwijdering heeft ontvangen in overeenstemming met artikel 3.4;

 

(h) ongeoorloofde toegang tot je BPme-profiel of enige informatie die via je bp-account wordt verstrekt, met inbegrip van betalingsgegevens;

 

(i) elke Pre-authorisatiereservering (zie artikel 4.13 hierboven); en/of(j) je Digitale FreeBees-kaart, met inbegrip van fouten, weglatingen of vertragingen in van toepassing zijnde aanbiedingen of je verzilvering daarvan.

 

12.3 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van bp beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van bp of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

 

12.4 Je bent jegens bp verantwoordelijk voor alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven of juridische procedures die tegen bp worden aangespannen door elke andere persoon als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot je bp-account en/of jouw gebruik van de BPme app in strijd met deze Voorwaarden of voorwaarden van derden (zie artikel 9

hierboven).

 

12.5 Je verklaart je ermee akkoord dat de BPme app kosteloos wordt verstrekt en dat de uitsluitingen van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals uiteengezet in dit artikel billijk en redelijk zijn.

 

13. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

 

13.1 Met inachtneming van de rest van deze bepaling kan bp deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie te publiceren in de BPme app. Controleer de gepubliceerde Voorwaarden in de BPme app periodiek op wijzigingen. Door je gebruik van de BPme app onverminderd voort te zetten na de publicatie van de bijgewerkte Voorwaarden accepteer je de bijgewerkte Voorwaarden.

 

13.2 De wijzigingen die bp zonder je toestemming in deze Voorwaarden kan aanbrengen, zijn beperkt tot wijzigingen:

 

(a) voor updates van de functionaliteit, beveiliging, opties en Diensten die beschikbaar zijn in de BPme app;

 

(b) voor het weergeven van voorwaarden van derden die van toepassing zijn op bp en/of de BPme app;

 

(c) die in het algemeen gunstig zijn voor de gebruikers van de BPme app of die geen nadelige gevolgen hebben voor hen; en/of

 

(d) die nodig zijn om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven.

 

13.3 BPme zal jou vragen om via de BPme app te bevestigen dat je akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden indien de bijgewerkte Voorwaarden andere wijzigingen bevatten. Je voortgezet gebruik van de BPme app is afhankelijk van je bevestiging dat je akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden.

 

14. ALGEMEEN

 

14.1 Je moet eventuele aanvullende voorwaarden of instructies van bp opvolgen die onder je aandacht worden gebracht in de BPme app, bij het instellen van je bp-account of bij het gebruik van de BPme app.

 

14.2 Je stemt in met het volgende:

 

(a) je wijst je bp-account niet aan iemand anders toe en draagt je account niet anderszins over;

 

(b) je gebruikt de BPme app niet voor enig onwettig doel, op een manier die de BPme app onderbreekt, beperkt, beschadigt of minder efficiënt maakt, om bestanden over te dragen die virussen, trojans of andere schadelijke programma's bevatten, om toegang (te proberen) te krijgen tot de accounts van andere bp-accounthouders of om veiligheidsmaatregelen (te proberen) te omzeilen;

 

(c) je doet niets waarvan bp redelijkerwijs vindt dat het onfatsoenlijk is of dat het haar reputatie, de BPme app of de Diensten kan schaden; en

 

(d) je leeft alle toepasselijke wetten na.

 

14.3 Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling zo min mogelijk worden beperkt of verwijderd, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Het niet uitoefenen door bp van enig recht zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of van enige andere rechten die bp mogelijk heeft.

 

14.4 Indien je in Nederland woont wanneer je akkoord gaat met deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

 

Deze Voorwaarden zijn bijgewerkt in september 2023.