1. Strona główna
  2. Centrum prasowe
  3. Informacje prasowe i komunikaty
  4. Zmiany na najważniejszych stanowiskach w spółce BP Europa SE, oddział w Polsce

Zmiany na najważniejszych stanowiskach w spółce BP Europa SE, oddział w Polsce

 

Spółka BP Europa SE, oddział w Polsce informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku nastąpiły zmiany na najważniejszych stanowiskach w firmie. Dotychczasowy Dyrektor Generalny BP w Polsce Piotr Pyrich objął stanowisko Dyrektora Generalnego Działu Retail w Republice Południowej Afryki. Jego dotychczasowe stanowisko zostało, w ramach zmian organizacyjnych struktury firmy, podzielone na dwie odrębne funkcje: Prezesa spółki (Head of Country), które objął Bogdan Kucharski oraz Dyrektora Generalnego działu Retail w Polsce, które objęła Barbara Wiążewska.

 

Zmieniona struktura – podział odpowiedzialności

W związku z wyżej wymienionymi zmianami od dnia 1 lipca bieżącego roku podział odpowiedzialności w BP Europa SE, oddział w Polsce wygląda następująco:
Za zintegrowane zapewnienie spójności wszystkich działań w Polsce, relacje z kluczowymi interesariuszami i współpracę z organami władzy zarówno państwowej, jak i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi odpowiada Prezes spółki Bogdan Kucharski.

Działem stacji paliw zarządza, jako Dyrektor Generalny działu Retail, Barbara Wiążewska odpowiadając za operacyjną działalności BP i realizację strategii. Drugim biznesem BP obecnym w Polsce, działem Lubricants – z marką Castrol, zarządza Piotr Sokołowski – Dyrektor Operacyjny Castrol Polska, odpowiedzialny zarówno za Polskę jak również za Czechy, Słowację i Węgry.

Prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski

Wysokiej klasy menadżer posiadający bogate doświadczenie zdobyte w międzynarodowym środowisku korporacyjnym w zakresie zarządzania, zaopatrzenia, optymalizacji, logistyki, strategii, sprzedaży, kierowania stacjami paliwowymi i finansów. Z firmą BP związany jest od 1998 roku, oprócz Polski pracował dotychczas w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a tytuł MBA uzyskał w Maastricht School of Management.

Po objęciu stanowiska Prezesa BP w Polsce Bogdan Kucharski równolegle kontynuuje pracę na dotychczasowym stanowisku Dyrektora Logistyki na Europę.

Dyrektor Generalny działu BP Retail w Polsce Barbara Wiążewska

W BP od 1999 r., w trakcie swojej kariery zajmowała szereg stanowisk, w tym: Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Operacyjny działu LPG oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Transformacji BP Retail w Polsce. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, kieruje zespołem z pasja i osiąga znakomite wyniki. Na nowym stanowisku odpowiadać będzie za realizację strategii BP na rynku polskim, w tym rozwój sieci i oferty stacji paliw oraz działalność operacyjną stacji BP w Polsce. Posiada tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom w dziedzinie zarządzania przyznany przez ICAN Institute w Polsce.

Dyrektor Operacyjny Castrol Polska Piotr Sokołowski

Doświadczony menadżer w zakresie handlu oraz prowadzenia biznesu stacji paliwowych z bogatym zapleczem operacyjnym (13 lat w segmencie sprzedaży i działalności B2B oraz 5 lat w segmencie działalności B2C). Posiada międzynarodowe doświadczenie, obecnie kieruje biznesem smarów i olejów samochodowych i przemysłowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. W spółce BP od 1998 roku, od 2017 kieruje działem Lubricants.

  •