1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kontakt

Kontakt z nami

Szanowny Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz się nią podzielić prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta BP lub na podane adresy e-mail.

Oferty współpracy

W przypadku chęci przedstawienia oferty współpracy, oferty sponsoringowej lub innych zapytań prosimy o kontakt na adres kontaktbppl@bp.com

 

Faktury

W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu prosimy o kontakt bezpośrednio ze stacją na której odbyło się tankowanie. Jeśli potrzebujecie Państwo duplikatu faktury dla Klienta indywidualnego prosimy o kontakt na adres fakturybppl@bp.com

 

Reklamacje

W przypadku chęci złożenia reklamacji na funkcjonowanie naszych stacji prosimy o kontakt pod adres reklamacje@bp.com Prosimy by w zgłoszeniu ująć datę i miejsce zdarzenia, opis sytuacji oraz informację o preferowanej formie kontaktu.

Centrum Obsługi Klienta

801 11 47 47

Opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia.

(22) 558 00 42

Opłata zgodnie z taryfą osoby dzwoniącej.
Godziny pracy infolinii: dni powszednie 8:00 - 19:00, soboty 9:00-14:00.

BP Europa SE, Oddział w Polsce

Ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 345546 NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta: BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO)  informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w wiadomości jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 1, tel. 12 619 12 00 (dalej BP). 

 

Podstawa prawna i cel przetwarzana

Dane będę przetwarzane przez administratora na podstawie zgody udzielonej poprzez podanie swoich danych w celu załatwienia zgłoszonej sprawy oraz ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu archiwizacji dla rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń związanych ze zgłoszoną sprawą. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu załatwienia zgłoszonej sprawy. Jeżeli do załatwienia sprawy konieczne będzie podanie innych danych będzie Pan/i o to poproszony/a w odrębnej komunikacji z BP.

 

Udostępnianie danych

W razie konieczności dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, świadczącym usługi na rzecz BP oraz podmiotom z grupy BP wyłącznie w celach określonych powyżej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia na podstawie przepisów prawa. 

 

Okres przetwarzania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy oraz rozpatrzenia reklamacji z nią związanej.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

-  przenoszenia danych do innego Administratora danych,

- cofnięcia zgody w zakresie w jakim była udzielona, oraz

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Uprawnienia te można zrealizować pisząc na adres:  dane@bp.com.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

According to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR, Official Journal of the European Union no l 119/1 dated on 4.05.2016 we therefore inform that BP EUROPA SE Oddział w Polsce, with registered office in Kraków, ul. Jasnogórska 1, tel. 12 619 12 00 is data controller of your personal data provided in your e-mail.

 

Legal basis and purpose of the processing

Your personal data will be processed because you expressed your consent by submitting your request and disclosing your data and because data processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (GDPR article 6 point 1 letter f)), namely in order to process you request specified in your e-mail and to store data for processing claims and for the establishment, exercise or defense of legal claims. Provision of your personal data is voluntary. If this will be necessary to process your request, you will be kindly requested in a separate correspondence to provide any further data.

 

Disclosure of your data

If this will be necessary, your personal data may be disclosed to BP contractors and companies within BP Group in order to meet purposes specified above. Your personal data will not be made available to any other entities, unless BP is obliged to disclose them under applicable law.

 

Data retention

Your personal data will be processed for the period necessary to process your request and to achieve the objectives resulting from the legitimate interests pursued by BP as set out above.

 

Rights of Data Subjects Concerned

In connection with the processing of your personal data, you have the right to:

·        request access to your personal data,

·        rectify incorrect data, and in prescribed cases delete data or limit data processing, 

·        object to the processing of your personal data,

·        withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal and

·        lodge a complaint with a supervisory authority

 

You may execute your rights by contacting BP via email: dane@bp.com.

Global

We are a global energy business with offices around the world. Find your nearest fuel station or contact BP in your country