1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kontakt

Kontakt z nami

Drogi Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz się nią podzielić prosimy o kontakt.

Klienci indywidualni

W przypadku chęci przekazania opinii na temat funkcjonowania naszych stacji, przekazania pochwały lub reklamacji prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta. Prosimy, aby w zgłoszeniu podać datę i miejsce zdarzenia oraz opis sytuacji.

 

+48 721 02 03 04 

obsluga@bp.com

 

Godziny pracy infolinii: dni powszednie  (od poniedziałku do piątku)  8:00 - 19:00

 

 

Faktury

W   przypadku konieczności wystawienia faktury vat do paragonu z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 PLN, prosimy o kontakt bezpośrednio ze stacją, na której  dokonano zakupu. Faktur VAT dla paragonów z NIP nabywcy o wartości równej lub mniejszej niż 450 PLN oraz dla paragonów bez NIP nabywcy nie wystawia się. Jeśli potrzebujecie Państwo duplikatu faktury dla Klienta indywidualnego prosimy o kontakt na adres fakturybppl@bp.com

Klienci biznesowi – karty paliwowe ROUTEX

Dział Sprzedaży

+48 12 323 60 63
sprzedaz@bp.com

 

Dział Obsługi Klienta

+48 22 104 00 53
karty@bp.com
 

Oferty współpracy

W przypadku chęci przedstawienia oferty współpracy, oferty sponsoringowej lub innych zapytań prosimy o kontakt na adres kontaktbppl@bp.com

BP Europa SE, Oddział w Polsce

Uwaga! Od 01.09.2021 zmiana adresu spółki BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE
 
ul. Pawia 9,
31-154 Kraków
Polska


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 345546 
NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta:
BP Europa SE,
Überseeallee 1,
20457 Hamburg,
Niemcy
VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) : 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO)  informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w wiadomości jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, tel. 12 881 4000 (dalej BP). Z administratorem można się skontaktować po adresem: dane@bp.com

 

Podstawa prawna i cel przetwarzana

Dane będę przetwarzane przez administratora ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakimi są załatwienie zgłoszonej sprawy (w tym rozpatrzenia reklamacji, zażalenia lub przyjęcia pochwały), dochodzenie roszczeń związanych ze zgłoszoną sprawą, archiwizacja zgłoszeń dla wykazania załatwienia zgłoszonej sprawy a także przeprowadzanie badań zadowolenia z załatwienia sprawy. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu załatwienia zgłoszonej sprawy. Jeżeli do załatwienia sprawy konieczne będzie podanie innych danych będzie Pan/i o to poproszony/a w odrębnej komunikacji z BP. W przypadku kontaktu poprzez infolinię BP Pani/a rozmowa zostanie nagrana w celu archiwizacji dla wykazania, że zgłoszona reklamacja została prawidłowo obsłużona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na nagarnia prosimy o zgłoszenie sprawy drogą mailową.

 

Udostępnianie danych

W razie konieczności dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, świadczącym usługi na rzecz BP oraz podmiotom z grupy BP wyłącznie w celach określonych powyżej (w tym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych Wiążących Reguł Korporacyjnych). Dane mogą być też udostępniane innym podmiotom, jeżeli Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa. 

 

Okres przetwarzania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy (w tym rozpatrzenia reklamacji, zażalenia lub przyjęcia pochwały) oraz przeprowadzenia badania zadowolenia a także w celach archiwalnych przez okres maksymalnie dwóch lat. Jeżeli będzie to konieczne dane będą przetwarzane przez okres dłuższy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną sprawą.

 

Pani/a uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych, oraz
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych.

Uprawnienia te można zrealizować wysyłając wiadomość na adresdane@bp.com.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

According to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR, Official Journal of the European Union no l 119/1 dated on 4.05.2016 we therefore inform that BP EUROPA SE Oddział w Polsce, with registered office in ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, tel. 12 881 4000 is data controller of your personal data provided in your e-mail.

 

Legal basis and purpose of the processing

Your personal data will be processed because data processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (GDPR article 6 point 1 letter f)), namely in order to process your request, to store data for processing claims and for the establishment, exercise or defense of legal claims and for proving that your request had been processed in a proper way and also to conduct customer satisfaction surveys. Provision of your personal data is voluntary; however this is necessary to process your request. If this is necessary to process your request, you will be kindly requested in a separate correspondence to provide any further data. If you contact via BP care line your conversation will be recorded. If you do not accept this, you are kindly requested to contact via e-mail. 

 

Disclosure of your data

If this is necessary, your personal data may be disclosed to BP contractors and companies within BP Group in order to meet purposes specified above (it may also include entities outside of European Economic Area based on the Binding Corporate Rules). Your personal data may be disclosed to other entities, if BP is obliged to disclose them under applicable law. Data retention Your personal data will be processed for the period necessary to process your request and to achieve the objectives resulting from the legitimate interests pursued by BP as set out above and for archive purposes no longer than two years since request had been submitted. Data will be processed for one-year period unless this is necessary to process data for longer period.

 

Rights of Data Subjects Concerned

With reference to the processing of your personal data, you have the right to:

·        request access to your personal data,

·        rectify incorrect data, and in prescribed cases delete data or limit data processing,

-       right to transmit personal data to another data controller 

·        object to the processing of your personal data,

You may execute your rights by contacting BP via email: dane@bp.com.

 

You have also right to lodge a complaint with a supervisory authority which is Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Global

We are a global energy business with offices around the world. Find your nearest fuel station or contact BP in your country