1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kontakt

Kontakt z nami

Szanowny Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz się nią podzielić prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta BP lub na podane adresy e-mail.

Oferty współpracy

W przypadku chęci przedstawienia oferty współpracy, oferty sponsoringowej lub innych zapytań prosimy o kontakt na adres kontaktbppl@bp.com

 

Faktury

W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu prosimy o kontakt bezpośrednio ze stacją na której odbyło się tankowanie. Jeśli potrzebujecie Państwo duplikatu faktury dla Klienta indywidualnego prosimy o kontakt na adres fakturybppl@bp.com

 

Reklamacje

W przypadku chęci złożenia reklamacji na funkcjonowanie naszych stacji prosimy o kontakt pod adres reklamacje@bp.com Prosimy by w zgłoszeniu ująć datę i miejsce zdarzenia, opis sytuacji oraz informację o preferowanej formie kontaktu.

Centrum Obsługi Klienta

801 11 47 47

Opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia.

(22) 558 00 42

Opłata zgodnie z taryfą osoby dzwoniącej.
Godziny pracy infolinii: dni powszednie 8:00 - 19:00, soboty 9:00-14:00.

BP Europa SE, Oddział w Polsce

Ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 345546
NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta: BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611

 

Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym lub podczas rozmowy telefonicznej jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 1, tel. 12 619 12 00. Dane będę przetwarzane przez administratora na podstawie zgody udzielonej poprzez podanie swoich danych w celu załatwienia zgłoszonej sprawy oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu BP w celu archiwizacji dla rozpatrzenia reklamacji związanej ze zgłoszona sprawą.


Dane mogą być udostępniane podmiotom, świadczącym usługi na rzecz BP oraz podmiotom z grupy BP wyłącznie w celu określonym powyżej (w tym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych Wiążących Reguł Korporacyjnych). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu załatwienia zgłoszonej przez Pani/a sprawy. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy oraz rozpatrzenia reklamacji z nią związanej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych,
  • cofnięcia zgody w zakresie w jakim była udzielona,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu BP, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Uprawnienia można zrealizować pisząc na adres: dane@bp.com.

Global

We are a global energy business with offices around the world. Find your nearest fuel station or contact BP in your country