1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kultura organizacji

Kultura organizacji

W bp pracuje ponad 70 tys. ludzi na całym świecie. Oznacza to, że naszą firmę tworzy bardzo zróżnicowany zespół.

Firma bp chce stworzyć dla swoich Pracowników, wszędzie na całym świecie gdzie prowadzi działalność, tym także w Polsce, jak najbardziej przyjazne warunki pracy. Kultura pracy w bp opiera się na takich filarach jak  Bezpieczeństwo, Etyka w biznesie, Szacunek i równouprawnienie opisanych w strategii  Diversity & Inclusion oraz wspieranie istotnych problemów społecznych, czyli strategia Odpowiedzialności Społecznej bp . 

Nasza kultura organizacyjna

Szanujemy otaczający nas świat. 

Punktem wyjścia jest dla nas stosowanie się do przepisów prawa i obowiązujących regulacji. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie innych. Relacje ze współpracownikami budujemy w oparciu o wzajemny szacunek. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Troszczymy się o skutki podejmowanych przez nas decyzji.