1. Strona główna
  2. Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności BP EUROPA SE Oddział w Polsce 

BP szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo a przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych
odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności przysługujących Państwu.

Za pośrednictwem tego serwisu BP może pozyskiwać pewne dane dotyczące Państwa. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Niniejszy dokument ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Podmioty odpowiedzialne

Operatorem serwisu jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9, KRS: 0000345546 (dalej: BP lub Operator).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub Państwa danych osobowych, prosimy napisać do nas na adres e-mail: dane@bp.com albo listownie na adres pocztowy: 

BP EUROPA SE Oddział w Polsce

ul. Pawia 9

31-154 Kraków

z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Polityka prywatności

O polityce prywatności 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej polityce mają następujące znaczenie:

•             dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

•             przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

•             RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

•             administrator lub BP – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to BP EUROPA SE Oddział w Polsce, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, KRS: 0000345546. 

 

Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników serwisu

Odwiedzając ten serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują Państwo inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami Państwo łączą. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej serwis.

Serwis korzysta z technologii cookies oraz przechowywania lokalnego (dalej nazywane łącznie Cookies). BP jako operator serwisu wykorzystuje informacje dotyczące Państwa z Cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczającego przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. 

Do powyższych usprawiedliwionych celów BP, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą: 

•             zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania serwisu;

•             dostosowanie serwisu do indywidualnych ustawień osoby korzystającej z serwisu oraz zapamiętanie wprowadzanych przez tę osobę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. zapamiętywanie ustawień językowych;

•             prowadzenie analiz statystycznych dotyczących osób odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych działań marketingowych i budowie strategii biznesowej; 

•             reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystacie Państwo łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są ponadto wykorzystywane przez BP w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są  wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.

Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, znajdą Państwo w zakładce „Pliki Cookies” w
stopce serwisu oraz pod następującym adresem URL: https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/zarzadzaj_cookies.html

Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych w ramach dodatkowych funkcjonalności 

Jeżeli w trakcie wizyty na stronie, podejmują Państwo dodatkowe działania, np. biorą udział w konkursie lub podają inne informacje za pomocą formularzy dostępnych w serwisie, to decydują się Państwo na przekazanie nam swoich danych osobowych. Przekazanie nam danych jest co do zasady dobrowolne, aczkolwiek może być warunkiem koniecznym dla skorzystania z

określonych usług. 

W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od BP, Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu dostarczenia informacji na temat produktów lub usług, o które Państwo prosili. BP może wysyłać do Państwa wiadomości marketingowe, związane z Państwa preferencjami. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail podany Państwu do korespondencji, w celu zmiany Państwa preferencji lub postępowania zgodnie z instrukcją rezygnacji zawartą w każdej wiadomości handlowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania Państwa danych przez BP są przekazywane w odpowiednich klauzulach informacyjnych, które prezentujemy Państwu w momencie, gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. W klauzulach tych informujemy Państwa, która ze spółek BP jest administratorem Państwa danych, w jakich celach i na jakiej podstawie są wykorzystywane Państwa dane oraz jak długo BP będzie je przetwarzać.

 

BP w social mediach 

BP prowadzi profile w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Twitter. 

Dodatkowo nasi koledzy z BP International Limited z siedzibą przy Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP, zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 00542515, prowadzą w mediach społecznościowych profil BP na portalu LinkedIn.

Współpraca z Facebook i Instagram (Meta):

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16), współadministratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a BP na portalu Facebook.com oraz konta BP na portalu Instagram.com jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; „Facebook”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Ponieważ w ramach współpracy BP z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, macie Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i BP w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Współpraca z Twitter: 

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu BP w portalu Twitter.com jest Twitter International Company z siedzibą w Irlandii („Twitter”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter:
https://twitter.com/en/privacy. 

Współpraca z LinkedIn:

Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu BP w portalu LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez LinkedIn, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Ponieważ w ramach współpracy BP z LinkedIn dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, macie Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez LinkedIn i BP w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. 

Skąd BP pozyskuje dane w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych?

W ramach współpracy z dostawcami portali społecznościowych, BP częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników swojej strony internetowej, częściowo zaś z profili  użytkowników w tych portalach.

•             W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych
skutków dla Państwa. Mogą Państwo korzystać ze strony internetowej oraz z profili BP w mediach społecznościowych nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy tylko przeglądają Państwo stronę internetową lub którykolwiek z profili BP w tych portalach, nie podejmując interakcji z tymi profilami).

•             W zakresie, w jakim pozyskujemy dane z Państwa profili w mediach społecznościowych w związku z podjęciem interakcji z profilem BP znajdującym się na tych portalach, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone w Państwa profilu, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które wyraźnie udostępnią Państwo BP za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że będziemy mogli zapoznawać się z nimi. BP może także uzyskiwać od dostawców portali społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) anonimowe
zestawienia statystyczne, przygotowywane z uwzględnieniem również Państwa danych.

Jak i dlaczego BP korzysta z danych w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych?

BP wykorzystuje Państwa dane w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań i budowie strategii rozwoju – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe
zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu BP w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój BP, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

Dane osobowe ujawniane przez Państwa w ramach profili w mediach społecznościowych będą przetwarzane również w celu wymiany informacji temat BP oraz podejmowanych inicjatyw oraz informowania o działalności BP, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów BP, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub dopóki dane te nie zostaną usunięte z profilu, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

W związku z funkcjonowaniem portali  społecznościowych może dochodzić do profilowania użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie
z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Bezpieczeństwo danych 

Przekazywanie danych za pomocą Internetu jest obciążone ryzykiem. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą danych osobowych. Środki stosowane przez BP w celu ochrony danych są zgodne z

obowiązującymi w Polsce przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Ujawnianie informacji i przekazywanie danych osobowych 

Zapewniamy Państwa, że nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celu umożliwienia im bezpośredniej sprzedaży produktów i usług. W celu świadczenia usług i dostarczenia produktów przez BP, może się zdarzyć, iż będzie koniecznym ujawnienie Państwa danych osobowych innym firmom działających w ramach Grupy BP lub usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Dane gromadzone przez BP w związku za pomocą profili w mediach społecznościowych będą przetwarzali również dostawcy tych portali społecznościowych jako współadministratorom danych, w celach i w sposób określony we własnych politykach prywatności. Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Państwa jako publiczne w ramach portali społecznościowych mogą być dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że nie mamy wpływu na treści publikowane przez Państwa na portalach społecznościowych, apelujemy o rozsądne udostępnianie treści.

Z uwagi na to, że BP działa na całym świecie, BP może przesłać Państwa dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Wielkiej Brytanii.

Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy BP lub innym odbiorcom zlokalizowanym poza EOG, odbywa się to wyłącznie:

•             podmiotom zlokalizowanym w państwach, które Komisja uznała za spełniające standardy bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, na podstawie tzw. decyzji o adekwatności (np. Wielka Brytania), lub 

•             na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe

Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest: konieczne do ochrony naszych praw, następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym postępowaniem, w związku z którym na BP ciąży obowiązek ujawnienia tych danych.

W przypadku, gdy BP podlega przejęciu lub zbyciu, możemy ujawnić nowemu właścicielowi firmy Państwa dane osobowe.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

•             prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

•             prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•             prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

o             Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora,

o             wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i administrator nie mają innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,

o             zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

o             Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

o             Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

•             prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

o             zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

o             Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez administratora,

o             Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

o             wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu; 

•             prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana
zgody lub na podstawie zawartej umowy;

•             prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a
sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz

zgód na wykorzystanie adresu e-mail lub numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. 

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: dane@bp.com albo listownie na adres pocztowy administratora (zob. Podmioty odpowiedzialne).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Polityka Cookies: informacje o ruchu internetowym na stronie i plikach Cookies

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym adres IP komputera oraz unikalny identyfikator urządzenia zapisanego w pliku. Pliki Cookies są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia
– nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w naszym serwisie.

Więcej informacji o plikach Cookies znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, znajdą Państwo w zakładce „Pliki Cookies” w stopce serwisu oraz pod następującym adresem URL: https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/zarzadzaj_cookies.html

 

Linki i hiperłącza stron podmiotów trzecich 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym dokumentem. Jeśli mają Państwo dostęp za pomocą linków do innych stron

internetowych, operatorzy tych stron mogą zbierać informacje od Państwa lub o Państwu. Informacje te będą wykorzystywane przez operatorów tych stron i serwisów zgodnie z ich polityką prywatności, która może się różnić od naszej polityki. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z politykami prywatności na innych odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych.

 

Prawo właściwe 

Używanie niniejszej strony jak i zawartych w niej informacji jest poddane prawu polskiemu. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony.

 

Zmiany dokumentu

Regularnie sprawdzamy niniejszy dokument i może on od czasu do czasu ulegać zmianie. Niniejszy dokument może być uzupełniany lub zmieniany przez BP w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia użytkowników serwisu. Zmiany są dokonywane poprzez ogłoszenie w serwisie zaktualizowanego tekstu jednolitego niniejszego dokumentu.

Przy dalszym korzystaniu ze strony po dokonaniu zmian, potwierdzają Państwo, iż zapoznali się ze zaktualizowaną treścią dokumentu i ją akceptują.

 

 Data publikacji: 2023-05-11

© 2023 BP EUROPA SE Oddział w Polsce