1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kultura organizacji
  4. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Nasze cele są proste - brak wypadków, minimalizacja zagrożeń, brak szkód zarówno materialnych, jak i w środowisku naturalnym. 

Firma bp stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim pracownikom bp  - jak i zatrudnionym przez inne firmy, pracującym na zlecenie bp - bezpiecznego miejsca pracy, w którym nikt nie jest niepotrzebnie narażany na ryzyko.

Wiemy, że bezpieczeństwo w pracy nie zależy wyłącznie od sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia, ale również od kompetencji ludzi i aktywnej postawy wobec zasad HSSE (health, safety, security and the environment - zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne).

Nie istnieje czynność na tyle ważna, by można ją było wykonać, omijając zasady bezpieczeństwa.