1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2018 dla bp
Firma, która zajmuje się tylko zarabianiem pieniędzy, to nie jest dobra firma.
Henry Ford

 

 

Dziś przewaga w biznesie zaczyna się od wartości. 

Odpowiedzialność biznesu to część działań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, począwszy od kwestii kadrowych, poprzez finansowe, prawne, produkcyjne, czy w końcu handlowe i marketingowe.

 

Wysoka jakość produktów czy usług to dziś dla świadomego konsumenta standard. Klienci oczekują, że oprócz produktu marka zaoferuje im też zestaw wartości, które mają odzwierciedlenie w działaniach społecznych. Poza tym, czysto produktowa rywalizacja między firmami dawno straciła znaczenie. Rozwój technologii, dynamiczne zmiany na rynku, wysoka świadomość konsumentów sprawia, że wartości stają się znaczącą przewagą konkurencyjną. Konsumenci, pracownicy, a także właściciele firm są bardzo świadomi swoich działań i potencjału, jaki w nich drzemie. Liczne globalne badania pokazują, że coraz więcej pracowników, zanim podejmie pracę w danej firmie, zwraca uwagę na wartości, jakie ona reprezentuje. 

Odpowiedzialność

Słowo „odpowiedzialność” wywodzi się od łacińskiego ,,respondere’’, co znaczy „odpowiadać”. Po raz pierwszy określenia „odpowiedzialność społeczna korporacji” użył u schyłku XIX wieku Andrew Carnegie w książce ,,Ewangelia bogactwa’’, akcentując fakt, że korporacja ma poczuwać się do bycia dobrym obywatelem, czyli działając we własnym interesie, powinna respektować też wartość, jaką jest dobro wspólne. 

Partnerzy społeczni bp

W ostatnich latach odpowiedzialność społeczna biznesu znalazła się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Prowadzone w ramach CSR programy zaszczepiają na rynku standardy społecznego zaangażowania biznesu, dzięki którym idea znana od wieków zyskuje nowe oblicze.