1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Odpowiedzialność społeczna (CSR)
  4. Partnerzy społeczni bp

Partnerzy społeczni bp

Strategią bp jest prowadzenie działalności w oparciu o relacje partnerskie.

Od początku działalności założyliśmy, że będziemy wiązać się tylko z organizacjami, którym zależy na długiej współpracy przynoszącej wymierne korzyści. Dziś wśród naszych partnerów społecznych są Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum im. Św. Łazarza, Stowarzyszenia Wiosna, TOPR, SIEMACHA oraz R2 – motocyklowe pogotowie ratunkowe.

 

Firma bp w Polsce ma trzy statuetki Dobroczyńcy Roku. Nagrody te otrzymaliśmy dzięki naszym partnerom społecznym, których głosu zawsze słuchamy. Oni najlepiej wiedzą, jakiej współpracy od biznesu oczekują i jakie efekty przynosi mądre pomaganie.

 

Za całokształt naszych działań na rzecz społeczności lokalnych otrzymaliśmy Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2018.

Janina Ochojska, prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna: Partnerstwo Polskiej Akcji Humanitarnej i firmy BP funkcjonuje od 2000 roku i zostało zainicjowane, zanim zaczęło funkcjonować pojęcie CSR. BP jako jedna z pierwszych dostrzegła problem niedożywienia dzieci w Polsce i angażując ­– za pośrednictwem programu lojalnościowego – swoich partnerów oraz klientów, rozpoczęła skuteczne przeciwdziałanie temu problemowi. Partnerstwo ma wymiar strategiczny, co oznacza, że PAH może liczyć na wsparcie BP również w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy, takich jak powódź. Firma angażuje się wówczas zarówno poprzez przekazanie funduszy, jak i pomocy rzeczowej (paliwo)”.

Dr Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza: „Hospicjum im. św. Łazarza od 1997 r. realizuje program Pola Nadziei, pozyskując w ten sposób fundusze na działalność, edukując i promując ideę opieki nad terminalnie chorymi. Od początku partnerem strategicznym akcji jest firma BP i chociaż 25 lat temu „społeczna odpowiedzialność biznesu” nie była tak powszechna, firma BP zaangażowała się w pomoc hospicjum i robi to do dzisiaj. Jej szczególną troską jest edukacyjny wymiar żonkilowej akcji: wspólnie udało nam się rozwinąć współpracę hospicjum ze 100 szkołami Krakowa i okolic („Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila”). BP wspiera też nasze działania mające na celu edukację przedstawicieli hospicjów z innych miast. To procentuje – w Polach Nadziei uczestniczy już ponad 50 hospicjów.

Jan Krzysztof, naczelnik TOPR

Współpraca dwóch podmiotów o podobnie długiej historii buduje zaufanie do każdej z nich wśród zewnętrznych odbiorców: czy to ratowanych w górach, czy to korzystających z paliw BP używanych w służbie ratowniczej, gdzie niezawodność działania jest istotnym elementem poczucia bezpieczeństwa. Od ponad 20 lat BP wspiera nasze działania i chciałbym podkreślić, że każdy, kto przyczynił się do tej współpracy, stał się również ratownikiem górskim. 

ks. Andrzej Augustyński, Przewodniczący Zarządu Głównego, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA

BP to kluczowy partner Stowarzyszenia SIEMACHA – doskonale rozumie misję społeczną organizacji i skutecznie angażuje się w jej realizację. Dzięki BP, które bezpłatnie dostarcza paliwo do kilkunastu samochodów SIEMACHY, oferta Stowarzyszenia dociera do coraz większej liczby beneficjentów. Zarówno efektywne zarządzanie tak dużą organizacją, jak i jej dynamiczny rozwój nie byłyby możliwe bez długoterminowego zaangażowania ze strony takiego właśnie partnera.

Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA: Oba nasze programy społeczne, Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, cieszą się wsparciem BP od ponad 10 lat i jest to współpraca niezwykle dla nas ważna. To długofalowe zaangażowanie opiera się bowiem nie tylko na wsparciu finansowym - firma BP od lat służy nam swoją wiedzą ekspercką w zakresie zarządzania czy pozyskiwania środków finansowych na rozwijanie projektów społecznych, zaprasza nas także do współuczestniczenia w ważnych wydarzeniach - takich jak konferencja dotycząca działalności NGO zorganizowana z okazji stulecia odzyskania niepodległości. BP angażuje się w rozwój i wsparcie dla trzeciego sektora w Polsce od lat, dzięki czemu możemy uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać doświadczenia i działać wspólnie w jednym celu. Zaszczytem jest dla nas znajdować się wśród pięciu organizacji społecznych, które na różnych polach wspiera nasz partner.

Jarosław Maj prezes Fundacji R2

Średni czas dojazdu motocykla karetki R2 w Krakowie to mniej niż 4 minuty od momentu przyjęcia zgłoszenia przez radiotelefon z CPR. Średnio w sezonie ratowniczym bierzemy udział i opatrujemy ok. 400 pacjentów.  Nasze karetki wysyłane są do zdarzeń, gdy zagrożone jest ludzkie życie i ważny jest krótki czas dojazdu. Ratownicy R2 sami pozyskują środki finansowe na utrzymanie Grupy Ratowniczej R2 w gotowości i mobilności. Dlatego tak ważne jest wsparcie celowe firm BP w Polsce i Castrol w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wsparcie w postaci przekazywanego paliwa i oleju do motocykli R2 corocznie od kilku lat. Dziękujemy.”