1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Odpowiedzialność społeczna (CSR)
  4. Partnerzy społeczni bp

Partnerzy społeczni bp

Strategią bp jest prowadzenie działalności w oparciu o relacje partnerskie.

Od początku działalności założyliśmy, że będziemy wiązać się tylko z organizacjami, którym zależy na długiej współpracy przynoszącej wymierne korzyści. Dziś wśród naszych partnerów społecznych są Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum im. Św. Łazarza, Stowarzyszenia Wiosna, TOPR, SIEMACHA oraz R2 – motocyklowe pogotowie ratunkowe.

 

Firma bp w Polsce ma trzy statuetki Dobroczyńcy Roku. Nagrody te otrzymaliśmy dzięki naszym partnerom społecznym, których głosu zawsze słuchamy. Oni najlepiej wiedzą, jakiej współpracy od biznesu oczekują i jakie efekty przynosi mądre pomaganie.

 

Za całokształt naszych działań na rzecz społeczności lokalnych otrzymaliśmy Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2018.

Janina Ochojska, prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna: Partnerstwo Polskiej Akcji Humanitarnej i firmy BP funkcjonuje od 2000 roku i zostało zainicjowane, zanim zaczęło funkcjonować pojęcie CSR. BP jako jedna z pierwszych dostrzegła problem niedożywienia dzieci w Polsce i angażując ­– za pośrednictwem programu lojalnościowego – swoich partnerów oraz klientów, rozpoczęła skuteczne przeciwdziałanie temu problemowi. Partnerstwo ma wymiar strategiczny, co oznacza, że PAH może liczyć na wsparcie BP również w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy, takich jak powódź. Firma angażuje się wówczas zarówno poprzez przekazanie funduszy, jak i pomocy rzeczowej (paliwo)”.

Dr Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza: „Hospicjum im. św. Łazarza od 1997 r. realizuje program Pola Nadziei, pozyskując w ten sposób fundusze na działalność, edukując i promując ideę opieki nad terminalnie chorymi. Od początku partnerem strategicznym akcji jest firma BP i chociaż 25 lat temu „społeczna odpowiedzialność biznesu” nie była tak powszechna, firma BP zaangażowała się w pomoc hospicjum i robi to do dzisiaj. Jej szczególną troską jest edukacyjny wymiar żonkilowej akcji: wspólnie udało nam się rozwinąć współpracę hospicjum ze 100 szkołami Krakowa i okolic („Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila”). BP wspiera też nasze działania mające na celu edukację przedstawicieli hospicjów z innych miast. To procentuje – w Polach Nadziei uczestniczy już ponad 50 hospicjów.

Jan Krzysztof, naczelnik TOPR

Współpraca dwóch podmiotów o podobnie długiej historii buduje zaufanie do każdej z nich wśród zewnętrznych odbiorców: czy to ratowanych w górach, czy to korzystających z paliw BP używanych w służbie ratowniczej, gdzie niezawodność działania jest istotnym elementem poczucia bezpieczeństwa. Od ponad 20 lat BP wspiera nasze działania i chciałbym podkreślić, że każdy, kto przyczynił się do tej współpracy, stał się również ratownikiem górskim. 

Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA: Oba nasze programy społeczne, Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, cieszą się wsparciem BP od ponad 10 lat i jest to współpraca niezwykle dla nas ważna. To długofalowe zaangażowanie opiera się bowiem nie tylko na wsparciu finansowym - firma BP od lat służy nam swoją wiedzą ekspercką w zakresie zarządzania czy pozyskiwania środków finansowych na rozwijanie projektów społecznych, zaprasza nas także do współuczestniczenia w ważnych wydarzeniach - takich jak konferencja dotycząca działalności NGO zorganizowana z okazji stulecia odzyskania niepodległości. BP angażuje się w rozwój i wsparcie dla trzeciego sektora w Polsce od lat, dzięki czemu możemy uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać doświadczenia i działać wspólnie w jednym celu. Zaszczytem jest dla nas znajdować się wśród pięciu organizacji społecznych, które na różnych polach wspiera nasz partner.

Jarosław Maj prezes Fundacji R2

Średni czas dojazdu motocykla karetki R2 w Krakowie to mniej niż 4 minuty od momentu przyjęcia zgłoszenia przez radiotelefon z CPR. Średnio w sezonie ratowniczym bierzemy udział i opatrujemy ok. 400 pacjentów.  Nasze karetki wysyłane są do zdarzeń, gdy zagrożone jest ludzkie życie i ważny jest krótki czas dojazdu. Ratownicy R2 sami pozyskują środki finansowe na utrzymanie Grupy Ratowniczej R2 w gotowości i mobilności. Dlatego tak ważne jest wsparcie celowe firm BP w Polsce i Castrol w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, wsparcie w postaci przekazywanego paliwa i oleju do motocykli R2 corocznie od kilku lat. Dziękujemy.”