1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Odpowiedzialność społeczna (CSR)
  4. Partnerzy społeczni bp
  5. Hospicjum św. Łazarza

Hospicjum św. Łazarza

 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" działa od 1981 roku.

Krakowskie „Hospicjum im. św. Łazarza" otacza opieką osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Zespół hospicyjny tworzą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownik socjalny i kapelan. Działania zespołu wspiera grupa przeszkolonych wolontariuszy.

Firma bp od wielu lat wspiera hospicjum. Firma angażuje się przede wszystkim w kampanię „Pola Nadziei”, której celem jest zbieranie funduszy na funkcjonowanie hospicjum placówki, a także szerzyć ideę hospicyjną oraz uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. BP udziela pomocy finansowej i materialnej programom stanowiącym elementy kampanii, utrzymuje stronę internetową www.polanadziei.pl, wspiera również bieżące funkcjonowanie placówki. Fundowane przez bp żonkile trafiły już do 1,5 mln ludzi.

 

Pola Nadziei 2018

Pola Nadziei

 

Pola Nadziei to coroczna, organizowana od 1997 roku, kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Akcja, której znakiem jest żonkil – symbol nadziei – ma wspierać hospicja otaczające opieką osoby nieuleczalnie chore, a także szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. Pola Nadziei po raz pierwszy „zakwitły” w Krakowie, a organizatorem akcji było Hospicjum im. św. Łazarza.

Od 2003 roku, widząc efektywność działania programu krakowskiego, kolejne hospicja w innych miastach Polski zaczęły realizować projekt tworzenia własnych Pól Nadziei. Z roku na rok rośnie liczba osób noszących jedwabne żonkile, znak włączenia się w akcję. Obecnie mają już zasięg ogólnopolski.

 

Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieramy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Hospicjum im. św. Łazarza potrzebuje 8 milionów złotych rocznie na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad chorymi.