1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Odpowiedzialność społeczna (CSR)
  4. Partnerzy społeczni bp
  5. TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Partnerzy społeczni BP w Polsce - TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedną z najstarszych na świecie organizacji ratownictwa górskiego, czwartą tego typu organizacją na świecie, istniejącą nieprzerwanie od 1909 roku.

TOPR jest organizacją społeczną, utrzymywaną z dotacji państwa i prywatnych sponsorów. Nie pobiera opłat za udzielanie pomocy. Zrzesza ponad 240 ratowników, z czego około 100 pełni czynną służbę, a 20 pracuje zawodowo. Rocznie TOPR organizuje około 400 akcji i 100 wieloosobowych wypraw ratunkowych.

Realizacją odpowiedzialnej postawy bp wobec środowisk lokalnych, w których funkcjonuje firma, jest wspieranie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Firma bp od lat finansuje zakup paliwa i olejów niezbędnych do eksploatacji samochodów ratowniczych.