1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kontakt
  4. KSeF

KSeF

BP Europa SE, Oddział w Polsce

ul. Pawia 9,
31-154 Kraków
Polska

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 345546  NIP 972-086-54-31 

 

Spółka macierzysta:
BP Europa SE, 

Überseeallee 1, 

20457 Hamburg, 

Niemcy

 

VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611