1. Strona główna
  2. Ogólne Warunki Umów i Zamówień

Ogólne Warunki Umów i Zamówień

Ogólne warunki umów (OWU)

BP Europa SE Oddział w Polsce

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot BP oznacza BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, jak i każdą ze spółek w stosunku, do których BP Europa SE Oddział w Polsce ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

 

Aotatnia akutalizacja: 2023-01-04