1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Produkty bp dla flot
  4. Europejskie opłaty drogowe EETS

Zamów swój bp Tollbox już dziś!

Jeśli chcesz otrzymać ofertę bp Tollbox dla EETS, uzupełnij poniższe pola


W innych sprawach prosimy o kontakt z działem obsługi.


DANE KONTAKTOWE:

Oświadczam, że zostałem upoważniony/a do podania danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w formularzu oraz do wyrażenia zgód na ich przetwarzanie. Jestem świadomy/a, że wypełnienie i złożenie formularza równoznaczne jest z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wiem, że mogę w każdym momencie wycofać zgody, co pozostanie jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed jej wycofaniem.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez bp Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ul. Pawiej 9 (dalej: bp), kontakt: dane@bp.com, w celu: analizy potrzeb klienta, przedstawienia oferty bp Tollbox, zabezpieczenia roszczeń. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wypełniając i przesyłając niniejszy formularz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez bp Europa SE Oddział w Polsce w celu przygotowania i przedstawienia najlepszej dla Ciebie oferty bp Tollbox, w tym w celu nawiązania kontaktu i zidentyfikowania Twoich potrzeb i oczekiwań, które będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu oferty.

 

Indywidualna oferta bp Tollbox pozwala Ci uzyskać informacje o produktach i usługach, którymi jesteś zainteresowany/a. Wyrażenie zgody tak jak przesłanie formularza jest dobrowolne, jednak bez niej nie będziemy mogli przygotować indywidualnej oferty odpowiadającej potrzebom Twoim i Twojej floty. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest bp Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ul. Pawiej 9 (dalej: bp). Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: dane@bp.com. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu przygotowania i przekazania indywidualnej oferty bp Tollbox, w tym w celu przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, czyli poznania Twoich potrzeb i oczekiwań, które pozwolą bp na opracowanie dla Ciebie indywidualnej oferty bp Tollbox oraz przedstawienia opracowanej oferty (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) – do czasu skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych lub do czasu opracowania oferty, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

Dane w zakresie: numer telefonu i adres e-mail, zostały pozyskane od osoby, która  wypełniła formularz kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku ich podania, bp nie będzie miał możliwości przedstawienia oferty handlowej. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz bp w związku z realizacją celów określonych powyżej, w tym podmiotom z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państwa trzecie). W takim przypadku dane udostępniane będą na podstawie umów zawartych w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. 

Dane mogą być również udostępniane spółce  B2Mobility GmbH z siedzibą w Bochum, Niemcy oraz podmiotom z grupy bp, w tym także podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzecie). Jeżeli dane są udostępniane w ramach Grupy bp, odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Pani/Pana da ne osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia Pani/Panu danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Zgoda będąca podstawą przetwarzania może zostać cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.