1. Əsas səhifə
  2. Biz kimik
  3. Texnologiya
  4. Texnologiya planı

Texnologiya planı

bp şirkətinin Azərbaycan üçün etibarlı texnologiya planı var. Həmin planda istismar etdiyimiz yataqlarda ən yeni texnologiyalarımızın sınaqdan keçirilməsi və tətbiq olunması təsvir olunur. Sözügedən lan sənaye və region üçün yeni olan, lay-kollektor, quyular və istismar əməliyyatları boyu tətbiq olunan əllidən çox texnologiyanı əhatə edir.

 

Bu texnologiyalar bp-nin Sahələrin İşlənməsi üzrə Planlaşdırma Prosesinə uyğun olaraq prioritetləşdirilmişdir. Hər bir mühüm yataq və ya yataqlar qrupu üçün Sahənin İşlənməsi Planı (ADP) tərtib olunur və effektivliyi maksimuma çatdırmaq üçün yatağın necə işlənməli olduğu müəyyən edilir. Hər bir ADP Texnologiya Planına əsaslanır. Həmin planlar hasilat və əməliyyatlar üzrə rəhbər heyət tərəfindən əsas etibarilə iki ildən bir, bəziləri isə hər il təsdiq olunur.

 

Planda nəzərdə tutulan hər bir texnologiya yataq miqyasında tətbiq olunmazdan əvvəl, onun təsirini qiymətləndirmək, sınaqdan keçirmək və risk mühitini azaltmaq üçün qrafik müəyyən edilir. Həmin qrafiklər üzrə irəliləyiş bp-nin Regionda Texnologiyalar üzrə meneceri tərəfindən idarə olunur.