1. Home
  2. Producten en services
  3. bp brandstoffen
  4. Landelijke adviesprijzen
  5. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom koopt bp de basisbrandstoffen in op de wereldmarkt, terwijl u hier een raffinaderij heeft die u de basisbrandstoffen ongetwijfeld tegen lagere prijzen kan leveren?

 

Het klopt dat wij hier over een raffinaderij beschikken, maar dat heeft geen invloed op de inkoopprijs van de basisbrandstoffen. De markt voor ruwe olie en hiervan afgeleide basisbrandstoffen is namelijk een internationale, vrije markt. Alle transacties die op deze markt plaatsvinden, ook tussen bp-entiteiten onderling, vinden plaats op basis van de op dat moment geldende internationale marktprijzen.  

Om te beginnen, zijn de brandstofprijzen niet rechtstreeks gekoppeld aan de prijs van ruwe olie. Ruwe olie dient namelijk eerst verwerkt te worden tot benzine en diesel, die vervolgens op de internationale markt door ons worden ingekocht. De inkoopprijs hiervan wordt bepaald door vraag en aanbod en de verwachtingen hieromtrent. Daarnaast wordt op de wereldwijde markt gehandeld in dollars, reden waarom ook de dollar-euro wisselkoers invloed heeft op de pompprijs. Over het algemeen pakt de dollar-euro wisselkoers ongunstiger voor ons uit dan destijds de dollar-gulden koers. Wat ook veranderd is, is de verplichte bijmenging van bio-componenten en het aandeel accijnzen, dat in principe jaarlijks met de inflatie wordt verhoogd. 
Zoals wordt uitgelegd onder “hoe zijn de brandstofprijzen samengesteld”, staat het overgrote deel van de brandstofprijzen vast op basis van de accijnzen en BTW, alsmede de inkoopprijs van het basisproduct (inclusief transport en logistieke kosten). Uit de kleine ruimte die overblijft, worden àlle kosten betaald die gemoeid zijn met de verkoop van de brandstoffen op het station. Omdat ieder bp station een eigen kosten- en opbrengstenstructuur heeft (denk bijvoorbeeld aan extra inkomsten uit shopverkopen of de wasstraat) én te maken heeft met andere lokale omstandigheden (zoals vraag en aanbod, concurrentie), kan de uiteindelijke pompprijs per station verschillen. Op de stations die wij zelf exploiteren, stellen wij zelf de prijzen vast. De meeste bp stations zijn echter in het bezit van, of worden geëxploiteerd door, zelfstandige ondernemers en die bepalen hun eigen verkoopprijs. 
De stations langs de snelwegen hebben over het algemeen te maken met hogere investeringslasten en ze zijn meestal 24-uur open, wat ook kosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld hogere personeelskosten). Daarnaast bieden wij op deze stations ook uitgebreidere faciliteiten. 
bp voert een actief en transparant prijsbeleid. Wij publiceren een up-to-date overzicht van onze landelijke brandstof adviesprijzen via deze website. Deze kunnen afwijken van de prijzen aan de pomp. De actuele pompprijzen worden dan ook op de stations zelf gecommuniceerd en -  in het geval van stations langs de snelwegen - via een prijzenpaal langs de kant van de weg.
Zoals wordt uitgelegd onder “hoe zijn de brandstofprijzen samengesteld”, staat het overgrote deel van de brandstofprijzen vast op basis van de accijnzen en BTW, alsmede de inkoopprijs van het basisproduct. Deze kosten zijn voor alle maatschappijen min of meer vergelijkbaar. Uit de kleine ruimte die overblijft,  worden àlle kosten betaald die gemoeid zijn met de verkoop van de brandstoffen op het station. Binnen deze zogenaamde marge, kunnen de diverse maatschappijen met elkaar concurreren.
Over het algemeen voegen “witte pompen” geen additieven toe aan hun brandstoffen en zitten zij op minder aantrekkelijke (dus: goedkopere) locaties.
Zoals wordt uitgelegd onder “hoe zijn de brandstofprijzen samengesteld”, staat het overgrote deel van de brandstofprijzen vast op basis van de accijnzen en BTW, alsmede de inkoopprijs van het basisproduct. Uit de kleine ruimte die overblijft, worden àlle kosten betaald die gemoeid zijn met de verkoop op het station. Op de onbemande bp stations zijn de kosten die met de verkoop gemoeid zijn, veel lager dan op bemande stations. Zo zijn er geen personeelskosten, waardoor de pompprijs lager ligt. bp geeft dit voordeel door aan de consument in de vorm van een lagere pompprijs.  
bp Ultimate is een hoogwaardig product en de kostprijs is hoger dan die van reguliere brandstoffen. Het biedt betere prestaties en is minder schadelijk voor het milieu. Het is overigens wel zo dat er bij gebruik van bp Ultimate meer kilometers uit een tank gaan. Daarnaast liggen de onderhoudskosten lager, omdat de brandstof de motoronderdelen beschermt en schoon houdt; het kan ook de levensduur van de motor van de auto verlengen. Op de langere termijn, maken deze factoren het aanvankelijke prijsverschil minder groot. 
Prijsverschillen tussen de brandstofprijzen in de verschillende landen hebben meestal te maken met verschillen in accijnzen en BTW. In Nederland bestaat ruim de helft van de pompprijzen uit accijnzen en BTW. Als je dit eraf trekt, zijn de brandstofprijzen in Nederland gemiddeld vergelijkbaar met die in andere landen in Europa. Eventuele kleine verschillen tussen deze zogenaamde kale brandstofprijzen zijn veelal te verklaren door lokale omstandigheden. Zo is het percentage bio-componenten dat aan de brandstof moet worden toegevoegd niet overal gelijk en mogen pomphouders in andere landen – in tegenstelling tot die in Nederland – bijvoorbeeld nog wel alcoholhoudende dranken verkopen, wat tot extra inkomsten leidt.