1. Əsas səhifə
  2. Xəbərlər
  3. Hesabatlar
  4. Ətraf mühit və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi hesabatları
  5. Şahdəniz
  6. Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi

Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi

Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi

BP Şahdəniz layihəsinin texniki operatoru kimi və Şahdəniz üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişin iştirakçılarının adından elan edir ki, Azərbaycanda Şahdəniz Mərhələ 2 (ŞD2) layihəsi üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədi hazırdır və tanış olmaq, həmçinin rəy və təklifləri bildirmək məqsədilə ictimaiyyətə təqdim olunur.

 

HİSSƏ 1-ƏMSSTQ Fəsillər


Təşəkkürnamə

Mündəricat
Qeyri-Texniki Xülasə
Ölçü vahidləri və ixtisarlar
Xüsusi terminlər lüğəti
Fəsil 1: Giriş
Fəsil 2: Siyasi, normativ-hüquqi və inzibati baza
Fəsil 3: Təsirin qiymətləndirilməsi üzrə metodologiya
Fəsil 4: Qiymətləndirilmiş variantlar
Fəsil 5: Layihənin təsviri
Fəsil 6: Ətraf mühitin təsviri
Fəsil 7: Sosial-İqtisadi Məsələlərin Təsviri
Fəsil 8: Məsləhətləşmə və məlumatın açıqlanması
Fəsil 9: Qazma və tamamlama işləri üzrə ətraf mühitə təsirin
Fəsil 10: Tikinti, quraşdırma və NİS işlərinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
Fəsil 11: Əməliyyatların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, azaldılması və monitorinqi
Fəsil 12: Sosial-iqtisadi təsirin qiymətləndirilməsi, azaldılması və monitorinqi
Fəsil 13: Kumulyativ və transsərhəd təsirlər və təsadüfi hadisələr
Fəsil 14: Ətraf mühit və sosial sahənin idarə olunması
Fəsil 15: Qalıq təsirlər və nəticələr