1. Əsas səhifə
 2. Biz kimik
 3. Əməliyyatlar və layihələr
 4. Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli

Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli

Bakıdan təxminən 100 km şərqdə yerləşən Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli (AÇG) yatağı Xəzər hövzəsinin Azərbaycan sektorunda ən iri neft yatağıdır
AÇG platformaları
Çıraq
Chirag Patform, Caspian Sea, Photo: Stuart Conway/ BP

Çıraq platforması Bakıdan 120 kilometr şərqdə Xəzər dənizində suyun dərinliyinin təxminən 120 metr olduğu yerdə yerləşən dəniz hasilat, qazma və yaşayış (HQY) platformasıdır. Bu platforma AÇG yatağından İlkin neft adlanan neftin hasilatna başlamaqla 1997-ci ildən istismardadır.


Çıraq obyektlərinə aşağıdakılar daxildir: 

 • Suvurma avadanlığı olan 24 quyu gövdəsinə HQY platforması
 • Səngəçal qəbul terminalınadək 176 km uzunluğunda 24 düymlük neft kəməri 
 • Neft Daşlarınadək 48 km uzunluğunda 16 düymlük qaz kəməri
 • Mərkəzi Azəri Kompressor və Suvurma platformasına qədər 12 km uzunluğunda 18 düymlük qaz kəməri 

Çıraq platformasında 2021-ci il üçün ümumi hasilat gündə orta hesabla 27 000 barel təşkil edib.

Qərbi Çıraq

9 Mart 2010-cu il tarixində AÇG-n işlənməsi üzrə Rəhbər Komitə yeni Çıraq Neft Layihəsinə (ÇNL) sərmayə qoyulmasına qərar verdi. Dəyəri 6 milyard dollar olan bu layihənin məqsədi mövcud Dərinsulu Günəşli (DərSG) və Çıraq platformaları arasında yataq infrastrukturunda ciddi hiss olunan boşluğu doldurmaq üçün layihələşdirilmiş yeni bir dəniz qurğusu vasitəsilə nail olunmaq idi.

 

Qərbi Çıraq (QÇ) platforması dənizin 170 metr dərinliyində, mövcud Çıraq və Dərinsulu Günəşli platformaları arasında quraşdırılmışdır. Yeni platformanın layihə gücü gündəlik 183 min barel neft təşkil edir. Platforma həmçinin gündəlik 285 milyon standart kub fut qaz ixrac etmək gücündədir.

 

2014-cü il 28 yanvar tarixində Qərbi Çıraqdan hasilat öncəqazma quyularından biri olan J05 quyusundan başladı. Neft əvvəlcə platformada quraşdırılmış texnoloji qurğulardan keçərək, yeni yataqdaxili boru kəməri vasitəsilə mövcud 30” sualtı ixrac boru kəmərinə ötürüldü və bu kəmərlə də Səngəçal terminalına ixrac edildi. Hasilat digər öncəqazma quyuları işə düşdükcə artır.

 

Qərbi Çıraq platformasından hasilatın başlanması ilə 2010-cu ildə sanksiya verilmiş Çıraq Neft Layihəsi (ÇNL) başa çatmış olur.

 

Qərbi Çıraq platformasında 2021-ci il üçün hasilat gündə orta hesabla 44 000 barel təşkil edib.

Şərqi Azəri

 

Şərqi Azəri (ŞA) Xəzər dənizində Bakıdan 100 kilometr aralı, suyun dərinliyinin təxminən 152 metr olduğu yerdə yerləşən dəniz hasilat, qazma və yaşayış (HQY) platformasıdır. 2006-cı ilin noyabr ayından istismarda olan bu platforma AÇG yatağının şərq hissəsindən neft hasil etmək üçün tikilmişdir.
 

Şərqi Azəri obyektlərinə daxildir:

 • 48 quyu HQY platforması
 • Şərqi Azəridən Mərkəzi Azəri platformasına çəkilmiş 22 düymlük qaz boru kəməri
  30 düymlük Faza 2 boru kəməri (Mərkəzi Azəridən Səngəçal terminalınadək)

Şərqi Azəri platformasında 2021-ci il üçün ümumi hasilat gündə orta hesabla 76 000 barel təşkil edib.

Mərkəzi Azəri
Central Azeri Patform, Caspian Sea, Photo: Stuart Conway/ BP

Mərkəzi Azəri Bakıdan 100 kilometr şərqdə Xəzər dənizində suyun dərinliyinin təxminən 128 metr olduğu yerdə yerləşən dəniz hasilat, qazma və yaşayış (HQY) platformasıdır. 2005-ci ilin fevralindan istismarda olan platforma Azəri yatağiniln mərkəzi hissəsindən neft hasil etmək üçün tikilmişdir.

HQY platformasından əlavə, yaşayış, qazma, hasilat, texnoloji emal, kompressiya və laya qaz, su, şlam vurulması obyektlərini əhatə edən iri bir dəniz kompleksi yaratmaq məqsədilə MA-də bir kompressor və suvurma platforması (KvəSP) quraşdırılmışdır və körpü ilə HQYplatformasına birləşdirilmişdir.

Mərkəzi Azəri obyektlərinə daxildir:

 • 48 quyu gövdəsinə malik HQY platforması
 • MA platformasından Səngəçal terminalına qədər 30 düymlük sualtı neft boru kəməri;
 • MA platformasından Səngəçal terminalına qədər 28 düymlük qaz boru kəməri;
 • Qurudakı mövcud Səngəçal terminalının genişləndirilməsi

Mərkəzi Azəri platformasında 2021-ci il üçün ümumi hasilat gündə orta hesabla 109 000 barel təşkil edib.

 

Qərbi Azəri
Photo: Stuart ConwayBP Azerbaijan - West Azeri Platform June 2009

 

Qərbi Azəri Xəzər dənizində Bakıdan 100 kilometr aralı suyun dərinliyinin 120 metr olduğu yerdə yerləşən dəniz hasilat, qazma və yaşayış (HQY) platformasıdır. 2005-ci ilin dekabr ayının sonundan istismarda olan bu platforma ACG yatağının qərb hissəsindən neft hasil etmək üçün inşa edilmişdir.
 

Qərbi Azəri obyektlərinə daxildir:

 • 48 quyu gövdəsinə malik HQY platforması
 • QA-dən Səngəçal terminalınadək 30 düymlük neft boru kəməri 

Qərbi Azəri platformasında 2021-ci il üçün hasilat gündə orta hesabla 116 000 barel təşkil edib.

Dərinsulu Günəşli

Dərinsulu Günəşli (DərSG) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı AÇG yatağının işlənməsinin üçüncü fazasıdır. DərSG kompleksi Günəşli yatağının şərqində, suyun dərinliyinin 175 metr olduğu ərazidə yerləşir. Platforma 2008-ci ilin aprel ayından istismardadır. Bu kompleks körpü ilə birləşdirilmiş iki platformadan ibarətdir:

 • 48 quyu gövdəsinə malik qazma, texnoloji təchizat və yaşayış platforması (QTTYP)
 • Texnoloji emal, qaz kompresssor, suvurma və texnoloji təchizat platforması
 • 48 quyu gövdəsinə malik QTTYP 
 • 30 düymlük , DərSGdən Səngəçal terminalına aparan neft kəməri
 • 28 düymlük , DərSGdən Səngəçal terminalına aparan qaz kəməri

Dərinsulu Günəşli platformasında 2021-ci il üçün ümumi hasilat gündə orta hesabla 86 000 barel təşkil edib.

AÇG üzrə tərəfdaşlarımız

30.37%
25.0%
9.57%
9.31%
7.27%
6.79%
5.73%
3.65%

2.31 %