1. Əsas səhifə
  2. Biz kimik
  3. Əməliyyatlar və layihələr

Əməliyyatlar və layihələr

Biz dənizdə Azərbaycanın əsas karbohidrogen yataqlarının operatoruyuq və dünyanın ən böyük kompleks neft və qaz emalı terminallarından birini, həmçinin onu region və dünya bazarları ilə birləşdirən boru kəmərlərini idarə edirik