1. Əsas səhifə
 2. Biz kimik
 3. Əməliyyatlar və layihələr
 4. Terminallar
 5. Ceyhan terminalı

Ceyhan terminalı

 

Terminal Xəzər dənizindəki dəniz yataqlarından hasil edilən karbohidrogenləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə qəbul edir

Aralıq dənizinin Türkiyə hissəsindəki Ceyhan limanında yerləşən dəniz neft terminalı Xəzər dənizindəki dəniz yataqlarından hasil edilən karbohidrogenləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə qəbul edir, sonra tankerlərə yükləyir, onlar isə nefti dünya bazarlarına çatdırır.

 

Ceyhan Terminalı 144 hektar (1,44 kv. km) ərazini əhatə edir.

 

Burada aşağıdakı obyektlər yerləşir:

 • Hər birinin tutumu bir milyon barel olan, üzən damlı yeddi xam neft saxlama çəni (diametri 100 metr, hündürlüyü isə 20 metr).
 • Hər birinin tam yükqaldırma qabiliyyəti 300000 tona qədər olan iki tankeri eyni zamanda yükləməyə imkan verən iki yanalma körpüsünə malik, uzunluğu 2,6 km təşkil edən xam neft ixracı limanı.
 • Monitorinq və idarəetmə üçün ehtiyat sistem (əsas idarəetmə Səngəçal terminalından həyata keçirilir).
 • Neft saxlama çərlərindən tanker yükləmə ərazisinə qədər 6km uzanan xətlər (2x42" yükləmə xətti, 6X16" yükləmə qolu).
 • Uçucu üzvi birləşmələri (UÜB) yandırma qurğusu (2x16" UÜB ayırma qolu, 6 UÜB yerüstü məşəli).
 • Sahədə yerləşən çirkab su təmizləmə qurğusu.
 • İnzibati obyektlər və yaşayış obyektləri.

Ceyhan terminalı

Ceyhan terminalı

İllik ixrac imkanı - 50 milyon ton neft.


Terminal Türkiyə ərazisində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin də operatoru olan Türkiyə dövlət şirkəti, "Botas International Limited" (BIL) tərəfindən istismar olunur.


Terminal 2006-cı ilin mayından istismardadır.

 

2022-ci il martın 23-də BTC boru kəməri Səngəçal terminalından Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə Ceyhan terminalına ixrac olunmuş neftin yüklənildiyi 5000-ci tankerin yola salınmasını qeyd etdi.

 

Bu ilin birinci rübü ərzində BTC vasitəsilə ixrac olunmuş təqribən 7 milyon ton (təxminən 54 milyon barel) xam neft və kondensat Ceyhan terminalında 72 tankerə yüklənmiş və yola salınmışdır.