1. Home
  2. Producten en services
  3. bp brandstoffen
  4. Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

BP hetelucht ballon

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit. Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

 

Percentages biobrandstoffen

Benzine: 

bp Ultimate 98 is geschikt voor alle benzine motoren en mag tot 5% ethanol bevatten. bp Euro 95 bevat tot maximaal 10% ethanol. Deze kan worden gebruikt in de meeste benzinemotoren, maar sommige oudere motoren zijn daarvoor niet geschikt. Op de website www.e10check.nl kan worden gecontroleerd of een voertuig geschikt is. Het tanken van E10 in een daarvoor niet geschikte auto wordt afgeraden, omdat dat kan leiden tot slecht functioneren van de motor of schade.

 

Diesel: 

Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.