1. Home
  2. Producten en services
  3. bp brandstoffen
  4. E10

E10

 

Sinds 1 oktober 2019 is het wettelijk verplicht om E10-benzine op onze tankstations in Nederland aan te bieden. Dit betekent dat Euro 95 brandstof tot 10% ethanol kan bevatten.

De voornaamste reden voor deze wettelijke introductie van E10-benzine in Nederland is dat de CO2-uitstoot door gebruik van E10-benzine minder wordt. Door de toevoeging van (meer) biobrandstof zijn minder fossiele brandstoffen nodig. Dit helpt de CO2-uitstoot te verminderen en is daarmee beter voor het klimaat. 

 

De pomplabels zijn als onderstaand voorbeeld op de pompen herkenbaar. De letter `E` tezamen met het nummer zoals weergegeven in de cirkel, geeft het maximum percentage bio-componenten aan dat erin verwerkt mag zitten. Bijvoorbeeld: Euro95 label `E10` kan tot 10% ethanol bevatten. Voor diesel geldt hetzelfde. De letter `B` in combinatie met het cijfer in het vierkant, geeft aan hoeveel biobrandstof de diesel kan bevatten. 

 

 

Vanwege wettelijke regelgeving is bp Ultimate 98 voorzien van het pomplabel E5. Aan bp Ultimate 98 wordt op dit moment echter GEEN ethanol toegevoegd. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zullen wij dit communiceren. 

 

Meer dan 90% van de benzineauto’s is geschikt voor E10, maar het kan voor sommige benzineauto’s van voor 2000 problemen veroorzaken. Is jouw auto geschikt voor E10-benzine? Doe de E10 check op www.e10check.nl of neem contact op met je garagehouder.

 

Voor meer informatie ga je naar deze website.

E-10