1. Home
 2. Producten en services
 3. bp pulse
 4. Privacyverklaring

Privacyverklaring

English version – click here

 

bp pulse privacyverklaring voor klanten

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen wanneer we jouw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, hoe en waarom we deze gebruiken, wat de wettelijke basis is van dit gebruik en wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens kunnen we verzamelen?

Door het gebruik van deze website, mobiele app en/of uw aankoop van producten of diensten aangeboden door bp pulse kunnen wij de volgende gegevens over jou verzamelen, opslaan en verwerken:

 • Contact- en identiteitsgegevens: details over hoe wij contact met je kunnen opnemen, inclusief titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers en eventuele andere informatie die je ons hebt verstrekt.
 • Locatiegegevens: gegevens over een locatie, inclusief het adres, beschikbaarheid van parkeerplaatsen, afbeeldingen van laders.
 • Voertuiginformatie: gegevens van een voertuig, met inbegrip van het merk, model, kenteken, bouwjaar en eigendomsinformatie.
 • Alle andere persoonlijke informatie die je ons verstrekt wanneer je met ons te maken hebt via telefoon, e-mail of interactie met onze app of website.
 • Marketinginformatie: details van je toestemming voor ons om marketinginformatie te verzenden en je voorkeuren hieromtrent.
 • Betalingsinformatie: details van betaalkaartinformatie, waaronder debit- en creditcardnummers, vervaldatums van kaarten, CVC-nummers, kaarthouder en details van betalingen van en naar jou.
 • Transactiegegevens: details van producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.
 • Website- en app-informatie: informatie over jouw gebruik en interacties met onze website en app.
 • Klantenservice-informatie: registratie/rapportage van storingen, problemen met  laadunits, jouw feedback over bp-services.
 • Laadinformatie: details over jouw gebruik van laadunits.
 • Apparaatgegevens: details van het door jou gebruikte mobiele apparaat, waaronder het apparaat-ID en versie van het besturingssysteem.

 

Wanneer en waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Als je besluit contact met ons op te nemen, word je uitgenodigd om contact- en identiteitsinformatie te verstrekken waarmee we jouw vraag effectief kunnen afhandelen. Onze grondslag bij het verwerken van deze gegevens is een gerechtvaardigd belang, namelijk onze wens om op jouw vraag te reageren. We hebben de informatie die je verstrekt nodig om dit effectief te doen en oordelen dat dit is hoe je van ons zou verwachten dat we de verstrekte informatie gebruiken. Als je contact met ons opneemt door onze klantenservice te bellen, kan het gesprek, en dus jouw persoonlijke gegevens, worden opgenomen of gemonitord. Onze grondslag bij het verwerken van deze gegevens is een legitiem belang, namelijk voor trainings- en monitoringsdoeleinden. 
 • Als jouw vraag betrekking heeft op mogelijke aankoop van producten of diensten van ons, word je uitgenodigd om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om jouw vraag effectief af te handelen. Dit kan locatiegegevens en voertuiginformatie omvatten. De verwerking van dergelijke informatie is noodzakelijk om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met jou.
 • Als je besluit om goederen of diensten van ons te kopen, verzamelen we contact- en identiteitsinformatie, betalingsinformatie en transactie-informatie zodat we de transactie kunnen uitvoeren. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met jou.
 • Als je ons belt of anderszins contact met ons opneemt om eventuele problemen met een laadunit te bespreken of als je een ander probleem of vraag hebt, registreren we uw gegevens in jouw account. Dit stelt ons in staat om het probleem te kunnen onderzoeken en oplossen. De grondslag voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met jou.
 • We kunnen jouw persoonlijke gegevens (inclusief uw contact- en identiteitsgegevens) gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse om onze systemen en processen voor onze klanten te verbeteren en om contact met je op te nemen om te vragen of je van tijd tot tijd wilt deelnemen aan enquêtes. Deelname aan een enquête is volledig vrijwillig en je kunt je hiervoor op elk moment afmelden, ook van tevoren, door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte “Vragen en klachten” hieronder. Onze grondslag voor het verwerken van dergelijke gegevens voor dit doel is ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.
 • Als je besluit ons toestemming te geven om jou marketinginformatie te sturen, bewaren we deze gegevens en gebruiken we deze samen met de bijbehorende contact- en identiteitsinformatie om informatie te leveren over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor jou interessant kunnen zijn, inclusief tot 12 (twaalf) maanden nadat je bent gestopt met het ontvangen van onze services of totdat u zich afmeldt voor het verzenden van marketinginformatie door ons. Onze grondslag voor het verwerken van gegevens onder deze omstandigheden is de van jou verkregen toestemming.
 • Als je besluit om onze website te bezoeken, onze app te gebruiken of sociale mediasites te bezoeken en ervoor kiest om hiermee akkoord te gaan, kunnen we website- en app-informatie verwerken, inclusief informatie die als persoonlijke gegevens kan worden beschouwd. We verzamelen automatisch informatie over de browse-acties en -patronen van jouw apparatuur, die we kunnen verzamelen door cookies die worden opgeslagen door jouw internetbrowser of in apps op uw mobiele apparaat met behulp van apparaat-ID’s. We kunnen deze informatie gebruiken om jou meer gepersonaliseerde bp pulse aanbiedingen en advertenties te tonen. Wanneer je hierom wordt gevraagd in de bp pulse-app, kun je ervoor kiezen om bp pulse toe te staan u deze gepersonaliseerde bp pulse-advertenties op jouw telefoon te laten zien met behulp van jouw mobiele apparaat-ID. Je kunt je altijd afmelden en jouw voorkeur op elk gewenst moment wijzigen door naar je app-instellingen te gaan. 
 • Bij gebruik van onze app verzamelen wij ook automatisch gegevens om diensten en bijbehorende functies te kunnen bieden, functionaliteit en prestaties van de app te kunnen verbeteren en misbruik en storingen te voorkomen en aan te pakken. Deze gegevens omvatten het interne apparaat-ID van jouw mobiele apparaat, de locatie, de besturingssysteemversie en de toegangstijd. De grondslag voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met jou, of omt e zorgen voor een goede en foutloze werking van de app.

Bij je eerste bezoek aan onze website zullen wij je om toestemming vragen voor het gebruik van cookies om je interactie met de site te beheren en te controleren. Wij bieden je informatie over het gebruik van cookies en bieden je een manier om te bepalen welke soorten cookies je ons toestaat te verwerken. We hebben volgens de wet het recht om cookies te gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, maar voor alle andere categorieën cookies zullen wij jouw toestemming vragen. Het accepteren van cookies (anders dan strikt noodzakelijke cookies) is volledig vrijwillig. Wij geven meer informatie over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid van onze website. Onze grondslag voor deze verwerking is de van jou verkregen toestemming.

 

Verandering van doel

We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je uitleg wilt ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Als we jouw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we je informeren over de grondslag die ons in staat stelt dit te doen. Houd er
rekening mee dat we jouw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

bp pulse hanteert een duidelijk bewaarbeleid om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens alleen worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor dergelijke informatie wordt verzameld, waarna we deze niet-identificeerbaar maken en/of verwijderen. De werkelijke duur van het bewaren van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van persoonsgegevens van opgenomen gesprekken, zullen we deze gesprekken na vier (4) maanden verwijderen. 

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We sluiten een contract met derden om de servers te hosten die onze websites en app ondersteunen en om diensten te verlenen met betrekking tot andere aspecten van onze activiteiten, zoals het uitvoeren van betalingen en bieden van klantondersteuning. Het kan nodig zijn om jouw persoonsgegevens met deze derden te delen in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Elke externe dienstverlener die we inschakelen, moet handelen in overeenstemming met onze schriftelijke instructies bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens en moet jouw persoonlijke gegevens
beschermen in overeenstemming met de contractueel vereiste beveiligingsmaatregelen. Als we jouw persoonlijke gegevens opslaan of overdragen aan een externe dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte, hebben we waarborgen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Voor meer informatie over onze externe dienstverleners en de persoonlijke informatie die met hen wordt gedeeld, kun je
contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens in de sectie “Vragen en klachten” hieronder.

 

Voor de verkoop van producten en diensten via onze website en app delen wij betaalkaartgegevens met onze betaalkaartverwerkers en andere derden die
mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van uw transactie. We zullen je gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen. Wanneer je hier toestemming voor geeft, kunnen we de gegevens die we verzamelen met betrekking tot je surfgedrag (zoals hierboven beschreven) delen met onze vertrouwde dienstverleners om je relevantere en aantrekkelijkere bp pulse-advertenties en -aanbiedingen te tonen.

 

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met elk lid van de bp Group, strategische partner(s) van bp of strategische sponsor(s) waar nodig in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen binnen de bp Group, doen we dit volgens een uitgebreid, flexibel en wereldwijd nalevingskader dat passende maatregelen en waarborgen heeft geïmplementeerd (inclusief EU-standaardcontractbepalingen) om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen jouw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

 

 • Als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we jouw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; of
 • Als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens van klanten die door ons worden bewaard een van de overgedragen activa zijn; of
 • Als we verplicht zijn om je persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van bp pulse, haar klanten, personeel, leveranciers of anderen te beschermen en te verdedigen; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of samen te werken met wetshandhavingsinstanties; of om zijn voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een extern incassobureau om namens ons openstaande betalingen van u te innen. Je wordt op de hoogte gebracht voordat we dit doen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring en zullen deze op deze pagina op onze website plaatsen. Als we wijzigingen aanbrengen die een wezenlijke impact op de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben, zullen we aanvullende stappen ondernemen om je te informeren.

 

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens die wij als volgt zullen handhaven. Houd er rekening mee dat rechten niet absoluut zijn en onderhevig zijn aan bepaalde kwalificaties en uitzonderingen.

 

Recht op informatie: U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Onze privacyverklaringen, waaronder deze, zijn bedoeld om aan deze behoefte te voldoen.

 • Recht op informatie: Je hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Onze privacyverklaringen, waaronder deze, zijn bedoeld om aan deze behoefte te voldoen.
 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou bewaren.
 • Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen om elke fout die je identificeert in de
 • persoonlijke gegevens die we van jou bewaren te corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons vragen om gegevens die wij van jou bewaren te verwijderen. We zullen dit doen tenzij we een dwingende reden hebben om deze te behouden (bijv. wettelijke vereiste, preventie van fraude).
 • Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verstrekken in een vorm die geschikt is voor gebruik door een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van jouw specifieke situatie of wanneer je geen direct marketing wenst te ontvangen.

Als je contact met ons wilt opnemen in verband met het uitoefenen van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Mogelijk moeten we specifieke informatie van je vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van je andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met een persoon die geen recht heeft om ze te ontvangen. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als je verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we je op de hoogte
stellen en op de hoogte houden.

 

Vragen en klachten

Als je vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

 • Via het elektronische contactformulier: https://bppulse.nl/contact
 • Per post: BP Europa SE – BP Nederland, t.a.v. bp pulse team, Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam


 Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, kun je een klacht bij ons indienen of een klacht indienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Website links

Onze website en app kunnen links naar sites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites van derden. Als je een link naar een van deze sites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacyverklaringen hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze sites of hun privacyverklaringen of het gebruik van jouw persoonlijke informatie.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2023.