1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Produkty bp dla flot
  4. Rozwiązania niskoemisyjne
  5. Paliwa niskoemisyjne

Paliwa niskoemisyjne

Oferujemy wsparcie, aby Twoja flota zaczęła tranzycję energetyczną.

Twój przyszły kierunek

To niska emisja zanieczyszczeń. Dlatego oferujemy szeroki wybór paliw alternatywnych, pozwalających zaspokoić potrzeby Twojej floty w trakcie transformacji energetycznej.  

Oprócz technologii wodorowej, która nadal stanowi przyszłość rynku flotowego, w naszym portfolio produktowym znajdzie się biodiesel czyli hydrorafinowany olej roślinny (HVO), ale także biometan. Wszystkie te rozwiązania skutecznie redukują emisję CO2.

HVO

Hydrorafinowany olej roślinny (HVO), czyli odnawialny olej napędowy jest produkowany, m.in. z oleju spożywczego i innych odpadów roślinnych. HVO100 może obniżyć emisję CO2 nawet do 90% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Jest odpowiedni dla pojazdów producentów, którzy zatwierdziły stosowanie paliwa EN 15940. 


 

Jako firma nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem dostępności HVO dla ciężarówek w wielu stacjach na terenie Europy.

Biometan

Biometan to oczyszczona mieszanka gazów (także metanu) powstająca z tzw. biomasy, czyli odpadów pochodzących najczęściej z przemysłu spożywczego, przetwórczego itp.

 

 

Aktualnie pracujemy na rynkach europejskich nad wdrożeniem planów związanych z rozszerzeniem portfolio produktowego o biometan, zarówno w formie sprężonej (bioCNG), jak i skroplonej (bioLNG).

Wodór

Niskoemisyjny wodór ma ogromny potencjał, aby odegrać ważną rolę w dekarbonizacji transportu, a zwłaszcza ciężkich flot długodystansowych. Pod względem rozwoju jest to jednak wciąż daleka droga. Według naszych prognoz wzrost znaczenia wodoru nastąpi po 2030 r. i wiąże się z spadającymi kosztami produkcji oraz coraz bardziej restrykcyjną polityką dot. emisji CO2. 

Obecnie współpracujemy w skali europejskiej z producentami, np. Daimler Truck AG w Wielkiej Brytanii, mając również na uwadze rozwój dostępności do tego paliwa wzdłuż kluczowych dróg tranzytowych.

Sieć punktów ładowania w Europie

Korzystając z naszej oferty, zyskujesz dostęp stale rosnącej sieci blisko
5 tysięcy partnerskich punktów ładowania w Polsce i ponad 500 tysięcy w Europie (bp, bp pulse i sieci partnerskie).

 

Już dzisiaj niemal 60% naszych stacji oferuje szybkie (od 23 do 150 kW) i ultraszybkie (powyżej 150 kW) ładowanie, a do 2030 r. spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie aż do 90%. Zaledwie 15 minut ładowania
o mocy 150 kW może zapewnić zasięg do 160 km (w zależności od modelu pojazdu, rozmiaru akumulatora i warunków pogodowych).