1. მთავარი
  2. მდგრადი განვითარება

მდგრადი განვითარება

საქართველოში ჩვენი საქმიანობა მთლიანად მიესადაგება bp-ის მიდგომებს მდგრადი განვითარების საკითხების მიმართ, ჩვენს სტრატეგიას,ღირებულებებს, მენეჯმენტის სისტემებსა და პროცესებს

ჩვენი საქმიანობა

ვაგრძელებთ ძალისხმევას,რომ შრომის უსაფრთხოება და საოპერაციო რისკების მართვა ჩვენი ნებისმიერი საქმიანობის განუყოფელ ნაწილად ვაქციოთ

 

ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენმა საქმიანობამ სარგებელი მოუტანოს ადგილობრივ მოსახელობას და ამისათვის ვახორციელებთ პროგრამებსა და ინიციტივებს, რომლებიც ხელს უწყობს მოსახლეობის პოტენციალის ზრდას და ბიზნესის განვითარებას.

 

ჩვენ ვიყენებთ მართვის სისტემურ მიდგომებს გარემოს დაცვის სფეროში და გამუდმებით ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი გარემოსდაცვითი საქმიანობის მაჩვენებლები.

გზა ტაბაწყურისკენ