1. Home
  2. Producten en services
  3. bp Wagenparkoplossingen
  4. bp bioenergy HVO

bp bioenergy HVO

Een eenvoudige stap om de CO2e-uitstoot van je wagenpark te verlagen.*

Onze nieuwe hernieuwbare brandstof

bp bioenergy HVO is een hernieuwbare brandstof met een lager koolstofgehalte en chemisch vergelijkbaar met de paraffinecomponenten in conventionele diesel. Het voldoet aan de paraffinedieselspecificatie, NEN-EN 15940. De brandstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare, vooral uit afval afkomstige grondstoffen. Deze grondstof wordt met waterstof behandeld en vervolgens verder verwerkt om de afgewerkte brandstof te produceren.

 

bp bioenergy HVO levert een Well-to-Wheel CO2e-uitstootbesparing op van minimaal 85%* vergeleken met diesel.

*We berekenen de CO2e-emissiebesparing vanaf de brandstofproductie tot het eindgebruik door de klant ('Well-to-Wheel') in overeenstemming met artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018 /2001, op massabalansbasis waarbij de referentiewaarde 94 g CO2e/MJ voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

‘Als DLG waren wij overigens de allereerste in Nederland met een HVO-transactie bij bp’

‘We hebben de hele mix nodig om het uiteindelijke gestelde doel vanuit de EU te bereiken. HVO is een goed en toepasbaar alternatief, en is ook in steeds meer landen waar wij rijden, goed beschikbaar.’

‘Er zijn ook klanten die specifiek vragen naar HVO100. Zij zijn bereid om ervoor te betalen als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid. Wij verwachten dat er meer klanten zullen volgen’

 

Joost Visbeen

CEO DLG Logistics 

bp bedient zakelijke wagenparken – vandaag vooral met diesel en benzine, maar nu met HVO op sommige locaties.

We investeren in het huidige energiesysteem, dat voornamelijk bestaat uit olie en gas – en niet of – in onze transitie en de energietransitie.

 

En hoewel we momenteel vooral in de olie- en gassector actief zijn, hebben we wereldwijd de investeringen in CO2-besparing, winkels en energiehandel (wat wij onze ‘transitiegroeimotoren’ noemen) verhoogd van ongeveer 3% in 2019 naar ongeveer 30% in 2022.

Welke berekening hanteren we?

Onze claim (minstens 85% CO2e-emissiebesparing) is de ‘Well-to-Wheel’ (d.w.z. vanaf de opwekking van de grondstoffen via de productie tot het eindgebruik door de klant) CO2e-emissiebesparing voor bp bioenergie HVO vergeleken met fossiele diesel, op massabalansbasis.

 

We hebben ervoor gekozen om de op energie gebaseerde methodologie te gebruiken die wordt beschreven in artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van RED II (Richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001) om de emissiebesparingen te berekenen. De werkelijke CO2e-waarden van het product zijn ontleend aan gecertificeerde Proof of Sustainability (PoS)-documenten die zijn uitgegeven in overeenstemming met de vereisten van RED II (of Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018/2001). Dit vereist het gebruik van een ‘massabalans’-methodologie (d.w.z. eenheden in eenheden uit). De besparingen worden berekend met behulp van een referentiewaarde voor fossiele brandstoffen van 94g CO2e/MJ, de standaardwaarde waarnaar wordt verwezen in RED II bijlage V. 

 

De CO2e-uitstootbesparing door bp bioenergy HVO zal op massabalansbasis altijd minimaal 85% bedragen. De werkelijke CO2e-uitstootbesparing kan variëren voor verschillende delen van bp bioenergy HVO, afhankelijk van de herkomst en toeleveringsketen van de grondstoffen die worden gebruikt om deze te produceren. Dit betekent dat wanneer verschillende hoeveelheden HVO met variërende CO2e-emissiebesparingen met elkaar worden gemengd, de totale CO2e-emissiebesparing voor het mengsel ten minste 85% zal bedragen. Als bijvoorbeeld 10 kiloton HVO wordt gemengd met een CO2e-uitstootbesparing van 90% met 10 kiloton HVO met een CO2e-uitstootbesparing van 80%, dan zal het eindresultaat van de 20 kiloton-batch een CO2e-uitstootbesparing van 85% opleveren.

 

De berekening voor de besparing is als volgt:

% CO2e-emissiebesparing = (EFF – ERF) / EFF x 100
ERF = totale uitstoot van de hernieuwbare brandstof
EFF = totale emissies van vergelijkingsmiddel voor fossiele brandstoffen

 

Soms wordt deze benadering om CO2e-emissiebesparingen uit te drukken beschreven als zijnde op basis van de “levenscyclus”. Het gebruik van bp bioenergy HVO betekent niet een vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) aan de uitlaat van het voertuig. Net als bij diesel leidt de verbranding van bp bioenergy HVO tot CO2 – en andere emissies – aan de uitlaat van het voertuig. De standaardpraktijken voor koolstofboekhouding omvatten echter niet de emissies uit de verbranding van hernieuwbare brandstoffen, omdat deze geen netto bijdrage leveren aan het CO2-niveau in de atmosfeer gedurende de levenscyclus van de brandstof.

Wat wordt bedoeld met ‘massabalans’?

De RED II (Richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001) beschrijft “massabalans” als een berekeningssysteem dat: (a) het mogelijk maakt hoeveelheden relevante grondstoffen of brandstof met verschillende duurzaamheidskenmerken te mengen (“het mengsel”); (b) bepaalt dat de duurzaamheidskenmerken van de hoeveelheden die aan het mengsel worden toegevoegd, kunnen worden toegeschreven aan andere hoeveelheden die aan het mengsel worden onttrokken; en (c) vereist dat de duurzaamheidskenmerken die worden toegeschreven aan de som van de aan het mengsel onttrokken hoeveelheden dezelfde zijn, en in dezelfde hoeveelheden, als de duurzaamheidskenmerken die worden toegeschreven aan de som van de aan het mengsel toegevoegde hoeveelheden.

Wat de ‘e’ betekent in CO2e?

De ‘e’ staat voor equivalent. Koolstofdioxide (CO2) is niet het enige broeikasgas. Ook andere broeikasgassen, zoals stikstofoxiden (NOx) en methaan (CH4), worden in verband gebracht met de productie en verbranding van brandstoffen, die in kleine hoeveelheden kunnen worden uitgestoten. In overeenstemming met standaardrapportagepraktijken worden de emissies van al deze broeikasgassen opgeteld en uitgedrukt in termen van koolstofdioxide-equivalent (CO2-equivalent of CO2e), met verwijzing naar hun aardopwarmingsvermogen.

Waarom vergelijken we met fossiele diesel als er B7-diesel, dat biodiesel bevat, verkrijgbaar is?

B7 (dat is diesel die voldoet aan de EN 590-brandstofspecificatie) bevat tot 7% ​​biodiesel (FAME – vetzuurmethylester) en fossiele diesel. Er bestaat geen standaard referentiewaarde voor B7-diesel, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Daarom berekenen we de CO2e-emissiebesparingen voor hernieuwbare brandstoffen om, als vergelijking, de standaardreferentie voor fossiele brandstoffen (94g CO2e/MJ) te gebruiken om de CO2e-besparing voor bp bioenergy HVO te berekenen.

 

De onderstaande tabel laat zien hoe de CO2e-besparing varieert met verschillende alternatieve brandstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van redelijke aannames over het gemiddelde biodieseltype en de hoeveelheid B7-diesel in een land in een bepaald jaar. Hieruit blijkt dat de CO2e-besparing zeer vergelijkbaar is als bp bioenergy HVO wordt vergeleken met B7-diesel en fossiele brandstof.

Brandstof Koolstofintensiteit (gCO2e/MJ) Besparing met bp bioenergy HVO (%)
bp bioenergy HVO (maximale waarde) 14.1 Niet van toepassing
Brandstof Koolstofintensiteit (gCO2e/MJ) Besparing met bp bioenergy HVO (%)
Fossiele diesel (geen biodiesel) 94 85
Brandstof Koolstofintensiteit (gCO2e/MJ) Besparing met bp bioenergy HVO (%)
B7 diesel (met 7% biodiesel 13 g CO2e/MJ als standaard) 88.7 84.1
Brandstof Koolstofintensiteit (gCO2e/MJ) Besparing met bp bioenergy HVO (%)
Inschatting gemiddelde Nederlandse diesel in 2022 (met 4,4% biodiesel) 90.7 84.5

‘Fossielvrije HVO is voor ons de ideale brandstof’

‘Wij zijn continu bezig met duurzaam denken, doen én zijn.’

‘Voor ons is de fossielvrije en hernieuwbare brandstof HVO100 momenteel de beste optie, dit proberen wij dan ook zoveel mogelijk te verkopen aan klanten.’

 

Louise Smit

Managing Director, Pieter Smit Group

Voordelen voor wagenparkbeheerders

 

Ontwikkeld met jouw gemak als uitgangspunt


Je kunt bp bioenergy HVO direct gebruiken als duurzaam alternatief voor diesel*. De brandstof laat zich ook probleemloos mengen met fossiele diesel.

 

Elk voertuig met een motor die door de fabrikant is goedgekeurd voor het gebruik van EN 15940 brandstof kan bp bioenergy HVO meteen gebruiken, zonder voertuigaanpassingen
of de aankoop van nieuw materiaal.

 

Zo eenvoudig is het. 

Je kunt direct profiteren van de voordelen van bp bioenergy HVO.

 

*Geschikt voor voertuigen en motoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het gebruik van EN 15940 brandstoffen, in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.

Met bp bioenergy HVO kun je:

De CO2e-uitstoot van je wagenpark verminderen


bp bioenergy HVO levert een vermindering van ‘Well-to-Wheel’ CO2e-uitstoot* op van minimaal 85% in vergelijking met fossiele diesel.

 

 *We berekenen de CO2e-emissiebesparing vanaf de brandstofproductie tot het eindgebruik door de klant ('Well-to-Wheel') in overeenstemming met artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018 /2001, op massabalansbasis waarbij de referentiewaarde 94 g CO2e/MJ voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

Vandaag al van start gaan

bp bioenergy HVO is een biobrandstof uit afval, die gebruikt kan worden als directe vervanger van diesel in alle vrachtwagens die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het gebruik van EN 15940-brandstoffen*. Het is dus niet nodig om bestaande voertuigen aan te passen of nieuwe te kopen.

 

*Geschikt voor voertuigen en motoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het gebruik van EN 15940-brandstoffen in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.

bp HVO

Volledig op HVO of mengen met reguliere diesel


bp bioenergy HVO kan door elkaar worden gebruikt met diesel. Chauffeurs van vrachtwagens die compatibel zijn met EN 15940 brandstoffen* kunnen met een gerust hart bp bioenergy HVO gebruiken. Alleen of gemengd met de diesel in de tank.

 

*Geschikt voor voertuigen en motoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het gebruik van EN 15940-brandstoffen in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.

Bescherm de motoren van jouw wagenpark met ACTIVE technologie

bp bioenergy HVO met ACTIVE technologie helpt motoren schoon te maken en te beschermen, dankzij onze innovatieve ACTIVE technologie formulering die is ontworpen om bestaande schadelijke afzettingen van essentiële motoronderdelen te verwijderen en te voorkomen dat deze zich ophopen.

‘De energietransitie behelst veel meer dan stroom alleen’

 

'De laadcapaciteit bijvoorbeeld, zeker voor vrachtauto’s, is schaars in zo’n beetje heel Nederland. Maar naast diesel – waar het overgrote deel van de Nabuurs-vloot nog op rijdt – én elektriciteit, zijn er alternatieven voorhanden.'

 

‘Rekening houdend met de beperkte laadcapaciteit, maar wel de wens om snel te starten, is HVO100 bijvoorbeeld een prima oplossing om snel CO2 te besparen. Het mooie van deze brandstof is dat je het per direct kunt tanken. Een andere optie is bio-LNG.’ 

 

Tjebbe Nabuurs

Managing Director, Nabuurs

Hoe het werkt

Wij zijn van plan om de uitrol van bp bioenergy HVO uit te breiden naar meer bp tankstations in de komende jaren. Wil je meer weten over bp bioenergy HVO? Neem dan contact op met je vaste bp-contactpersoon of bereik ons via de onderstaande knop.
bp HVO
bp bioenergy HVO biedt een vermindering van ‘Well-to-Wheel’ CO2e-uitstoot van minstens 85%* in vergelijking met diesel.
bp HVO
Vanuit de chemie bekeken is bp bioenergy HVO gelijk aan de paraffinische componenten in fossiele diesel. Het voldoet daarmee aan de NEN-EN 15940-specificatie voor paraffinische dieselbrandstof.
bp HVO
bp bioenergy HVO wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, met name afval. Deze grondstof wordt met waterstof behandeld en daarna verder verwerkt tot brandstof.
*We berekenen de CO2e-emissiebesparing vanaf de brandstofproductie tot het eindgebruik door de klant ('Well-to-Wheel') in overeenstemming met artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018 /2001, op massabalansbasis waarbij de referentiewaarde 94 g CO2e/MJ voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

Vragen over onze bp bioenergy HVO

Wat is bp bioenergy HVO? 

bp bioenergy HVO is een dieselbrandstof met een lager koolstofgehalte*, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zoals afgewerkt frituurvet, die volledig voldoet aan de norm voor paraffinische dieselbrandstoffen, NEN-EN 15940.  

*We berekenen de CO2e-emissiebesparing vanaf de brandstofproductie tot het eindgebruik door de klant ('Well-to-Wheel') in overeenstemming met artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018 /2001, op massabalansbasis waarbij de referentiewaarde 94 g CO2e/MJ voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

Wat wordt bedoeld met ‘massabalans’?

De RED II (Richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001) beschrijft “massabalans” als een berekeningssysteem dat: (a) het mogelijk maakt hoeveelheden relevante grondstoffen of brandstof met verschillende duurzaamheidskenmerken te mengen (“het mengsel”); (b) bepaalt dat de duurzaamheidskenmerken van de hoeveelheden die aan het mengsel worden toegevoegd, kunnen worden toegeschreven aan andere hoeveelheden die aan het mengsel worden onttrokken; en (c) vereist dat de duurzaamheidskenmerken die worden toegeschreven aan de som van de aan het mengsel onttrokken hoeveelheden dezelfde zijn, en in dezelfde hoeveelheden, als de duurzaamheidskenmerken die worden toegeschreven aan de som van de aan het mengsel toegevoegde hoeveelheden.

Waar staat HVO voor?

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil (Waterstofbehandelde Plantaardige Olie).

Waarom zou ik bp bioenergy HVO kopen?

bp bioenergy HVO is een hernieuwbare brandstof die voldoet aan de NEN-EN 15940-specificatie en is een directe vervanging voor fossiele diesel. Het is een 'drop-in' brandstof die vandaag al kan worden gebruikt in voertuigen die compatibel zijn met HVO*, zonder aanpassingen of de noodzaak om nieuwe voertuigen te kopen en die een reeks voordelen biedt voor wagenparken:

·        Levert een besparing op de CO2e-uitstoot van Well-to-Wheel van ten minste 85% ten opzichte van fossiele diesel**.

·        Kan door elkaar gebruikt worden met diesel, of gemengd met diesel in de tank, als bp bioenergy HVO niet beschikbaar is wanneer je tankt. 

·        Speciaal samengesteld om te helpen bij het reinigen en beschermen van motoren, dankzij onze innovatieve ACTIVE technology formulering, die is ontworpen om bestaande schadelijke afzettingen van kritieke motoronderdelen te verwijderen en te voorkomen dat ze zich opbouwen.

* Geschikt voor voertuigen en motoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het gebruik van brandstoffen volgens EN 15940, in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant. 
**We berekenen de CO2e-emissiebesparing vanaf de brandstofproductie tot het eindgebruik door de klant ('Well-to-Wheel') in overeenstemming met artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018 /2001, op massabalansbasis waarbij de referentiewaarde 94 g CO2e/MJ voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

 

Wat betekent XTL? 

NEN-EN 16942 specificeert hoe brandstofpompen en -pistolen gelabeld moeten zijn om het brandstoftype aan te geven. De identificatiecode voor HVO - en andere paraffinische dieselbrandstoffen - is XTL: X is een variabele die de voor de brandstof gebruikte uitgangsenergiebron weergeeft TL = ‘naar vloeistof’.

 

Wat moet ik doen als ik per ongeluk bp bioenergy HVO heb getankt en mijn voertuig niet geschikt is voor HVO?

bp bioenergy HVO is alleen geschikt voor voertuigen en motoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd om EN 15940-brandstoffen te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant. Je dient bij de fabrikant na te vragen wat je moet doen als er per ongeluk bp bioenergy HVO is getankt en jouw voertuig niet is goedgekeurd voor het gebruik van HVO.

 

Is de kleur van de pomp of de grootte van de sproeikop anders dan bij gewone diesel?

Het mondstuk en de slang zullen hetzelfde zijn als voor diesel, hoewel er een andere kleur zal zijn voor het merk van het product aan de pomp, evenals 'XTL'-etikettering zoals wettelijk vereist. Er zal ook een sprekende pomp zijn om aan te kondigen dat je het mondstuk voor bp bioenergy HVO hebt gekozen. Als je twijfelt of het voertuig compatibel is met HVO, raadpleeg dan vóór gebruik de fabrikant. 

 

Wat als ik al diesel in de tank van mijn voertuig heb, kan ik dan nog steeds bp bioenergy HVO tanken? 

Op voorwaarde dat uw voertuig door de fabrikant is goedgekeurd om EN 15940-brandstoffen te gebruiken en dat het wordt gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant, kun je bp bioenergy HVO gebruiken in combinatie met diesel of gemengd met diesel die zich al in de tank van het voertuig bevindt. Als je niet zeker weet of het voertuig compatibel is met HVO, raadpleeg dan vóór gebruik de fabrikant.

 

Het gebruik van bioenergy HVO bespaart CO2e-uitstoot - betekent dat een vermindering van de CO2-uitstoot bij de uitlaat van het voertuig?

Nee! Net als diesel resulteert de verbranding van bp bioenergy HVO in koolstofdioxide (CO2) - en andere emissies - aan de uitlaat van het voertuig. Emissies uit de
verbranding van hernieuwbare brandstoffen worden echter niet meegenomen in de standaard koolstofboekhouding, omdat ze geen netto bijdrage leveren aan het CO2-niveau in de atmosfeer gedurende de levenscyclus van de brandstof. 

 

Kan HVO de uitlaatemissies van NOx en deeltjes verminderen? 

HVO is zeer paraffinisch van samenstelling en vrijwel vrij van aromaten en zwavel, die beide kunnen bijdragen aan de vorming van verontreinigende stoffen. Daarom kan de verbranding van HVO potentieel leiden tot lagere NOx- en deeltjesemissies in vergelijking met fossiele diesel, maar dit is sterk afhankelijk van een aantal voertuigspecifieke factoren, waarvan de belangrijkste het type, de leeftijd en de staat van het voertuig, het uitlaatgasnabehandelingssysteem, de belasting en de rijstijl zijn. Naarmate strengere voertuigemissienormen voor NOx en deeltjes worden ingevoerd, worden de uitlaatemissies van NOx en deeltjes van voertuigen die aan deze normen voldoen lager. Dit betekent dat het effect van het gebruik van HVO in plaats van diesel op deze emissies ook kleiner wordt. De absolute verlaging van de uitlaatemissies van NOx en deeltjes bij gebruik van HVO in een Euro VI-voertuig zal dus naar verwachting kleiner zijn dan in een Euro IV-voertuig.

 

Is HVO een zogenaamde e-brandstof?

Nee, hoewel zowel HVO als e-fuels kunnen worden geclassificeerd als XTL-brandstoffen (X-to-Liquid). E-fuels, ook wel synfuels genoemd, zijn brandstoffen die
volledig worden gemaakt van waterstof en kooldioxide. HVO wordt daarentegen geproduceerd uit hernieuwbare, meestal van afval afgeleide materialen. Als
biomassa als grondstof wordt gebruikt, staat HVO ook bekend als een BTL-brandstof (Biomass-to-Liquid). 

 

Hoe weet ik hoeveel CO2e ik heb bespaard door bp bioenergy HVO te gebruiken?

Klanten krijgen een Biobrandstoffen Informatie Blad (BIS) waarop staat hoeveel CO2e ze hebben bespaard in vergelijking met fossiele diesel op basis van bp bioenergy HVO-aankopen met een tankkaart. De BIS worden elk kwartaal, op aanvraag, verstrekt.

Waar kunnen chauffeurs deze brandstof kopen? 

bp bioenergy HVO zal alleen beschikbaar zijn in vrachtwagenstroken op de hogesnelheidspompen op een beperkt aantal bp-locaties; het wordt niet verkocht aan de pompen voor personenwagens. We bieden bp bioenergy HVO aan op de eerste 7 locaties per jnauari 2024 en eind 2024 moeten dit er 20 zijn. We zullen de locaties die bp bioenergy HVO verkopen binnenkort tonen op onze site locator (https://www.bp.com/nl_nl/netherlands/home/producten-en-services/wagenparkoplossingen/nationaal-netwerk.html) De locaties zullen ook worden getoond in onze app BPme. Daarnaast kunnen klanten onze lijst met locaties downloaden in de downloadsectie van onze website.

Geeft bp bioenergy HVO hetzelfde brandstofverbruik als de diesel die ik momenteel gebruik?  

Het volumetrisch brandstofverbruik van bp bioenergy HVO kan iets hoger zijn dan dat van conventionele EN 590 dieselbrandstof op vergelijkbare basis, omdat de energiedichtheid van HVO lager is. 

 

 

Hoe zit het met de prestaties in de winter en presteert bp bioenergy HVO nog steeds in koude omstandigheden?

bp bioenergy HVO voldoet op elk moment van het jaar aan dezelfde lage temperatuurvereisten als conventionele diesel (NEN-EN 590). In de wintermaanden betekent dit dat het een cold filterpluggingpoint (CFPP) van maximaal -20°C heeft. 

 

 

Bevat bp bioenergy HVO ACTIVE technologie?

Ja, zoals alle bp brandstoffen bevat bp bioenergy HVO ACTIVE technologie; dat is de naam die we geven aan onze innovatieve formule voor motorreiniging en -bescherming. De ACTIVE technologie is ontworpen om bestaande schadelijke afzettingen van kritieke motoronderdelen, zoals brandstofinjectoren, te verwijderen en te voorkomen dat ze zich verder opbouwen. Schone motoren kunnen werken zoals de fabrikant het bedoeld heeft. 

 

 

Is het niet beter om over te schakelen op elektrische voertuigen?

Elektrische en waterstofvrachtwagens, en de technologie, infrastructuur en levering die nodig zijn om ze te ondersteunen, zijn nog niet op grote schaal beschikbaar, wat betekent dat wagenparkbeheerders in het komende decennium en daarna op verschillende momenten een reeks transitiebrandstoffen nodig zullen hebben. bp bioenergy HVO, als drop-in oplossing voor compatibele voertuigen die een besparing* op de CO2e-uitstoot van Well-to-Wheel oplevert in vergelijking met fossiele diesel, kan wagenparkbeheerders helpen om een eerste stap te zetten in het koolstofvrij maken van hun activiteiten, terwijl ze bestaande voertuigen gebruiken en zonder dat er aanpassingen of investeringen in nieuwe voertuigen nodig zijn.  


*Well-to-Wheel’-basis. De CO2e-besparing (minimaal 85%) vergeleken met fossiele brandstoffen, op massabalansbasis, wordt berekend in overeenstemming met artikel 31, lid 1, onderdelen (b) of (c) van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018/2001.

Waarom is dit product alleen beschikbaar voor vrachtwagens en niet voor personenauto's om de overgang naar koolstofarmere brandstoffen in de hele wegtransportsector te bevorderen?

bp bioenergy HVO is alleen geschikt voor voertuigen die door de fabrikant zijn goedgekeurd om EN 15940-brandstoffen te gebruiken. Vanwege het snelle verloop van het vrachtwagenpark zijn veel van deze voertuigen al geschikt voor EN 15940-brandstoffen. Omgekeerd is een groot deel van de dieselpersonenauto's
momenteel niet compatibel met EN 15940 brandstoffen. Daarom bieden we bp bioenergy HVO alleen aan voor bp tankpashouders met vrachtwagens aan.

Waar kan ik meer informatie vinden over de koolstofarme activiteiten van bp?

We investeren in het huidige energiesysteem, dat voornamelijk uit olie en gas bestaat – en, niet of - in onze transitie en de energietransitie. En hoewel we momenteel vooral in de olie- en gassector actief zijn, hebben we wereldwijd de investeringen in CO2-besparing, winkels en energiehandel (wat wij onze ‘transitiegroeimotoren’ noemen) verhoogd van ongeveer 3% in 2019 naar ongeveer 30% in 2022. Meer informatie lees je hier.

Kun je Freebees sparen als je bp bioenergy HVO tankt?

Ja, FreeBees kunnen op precies dezelfde manier verdiend worden als bij dieseltransacties. Daarom zullen kaarten die vandaag punten verdienen op diesel dezelfde punten krijgen per liter bp bioenergy HVO.