1. Home
  2. Producten en services
  3. bp Wagenparkoplossingen
  4. The Road Ahead

The Road Ahead

In de contentserie The Road Ahead laat bp zien hoe zij – samen met hun partners – werken aan een duurzame toekomst. Welke uitdagingen op mobiliteitsgebied liggen er op het bordje van bedrijven en organisaties in Nederland? En hoe zorgen zij ervoor dat ze klaar zijn voor een schone toekomst? In The Road Ahead doen we een rondje langs de velden bij bedrijven die volop in transitie zijn.

'Vooral de mix van brandstoffen is interessant'

'De energietransitie behelst veel meer dan stroom alleen. Maar voor ons is het wel de meest wezenlijke transitie. De laadcapaciteit bijvoorbeeld, zeker voor vrachtauto’s, is schaars in zo’n beetje heel Nederland. Maar naast diesel – waar het overgrote deel van de Nabuurs-vloot nog op rijdt – én elektriciteit, zijn er alternatieven voorhanden.

 

Rekening houdend met de beperkte laadcapaciteit, maar wel de wens om snel te starten, is HVO100 bijvoorbeeld een prima oplossing om snel CO2 te besparen. Het mooie van deze brandstof is dat je het per direct kunt tanken.

 

Een andere optie is Bio-LNG. Dit Bio-Liquefied Natural Gas is lokaal geproduceerde brandstof die gewonnen wordt uit biogas van organische afvalstromen zoals huishoudelijk afval, slib en mest. Daarnaast is er ook nog waterstof, maar dit zie ik meer als serieus alternatief voor langere afstanden in de toekomst, beslist niet voor de korte termijn. Voor ons is vooral de mix van alle verschillende genoemde mogelijkheden interessant.'

‘Pinoptie D is echt een uitkomst. Hiermee zorgt bp voor flexibiliteit en extra veiligheid.’

Als gekeken wordt naar bp-data waar Nabuurs gebruik van maakt, zegt Tjebbe Nabuurs resoluut: 'BP FleetExpert en de online omgeving. BP FleetExpert biedt een compleet overzicht van de belangrijkste aspecten van ons wagenpark, met aanpasbare rapportages en geavanceerde data. In de online omgeving kunnen wij live kijken wat er eventueel fout gaat bij de tankstations, het blijft immers mensenwerk. Zo goed als real-time en dat werkt heel prettig.

 

Net zoals ‘Pinoptie D’, dat is echt een uitkomst. De tankpas is gekoppeld aan de auto en iedere bestuurder die een chauffeurscode/pincode-combinatie heeft, kan op die auto rijden. Zo zorgt bp voor flexibiliteit en extra veiligheid. De liters blijven gekoppeld aan de auto. Ook is er goed inzicht in het verbruik van de auto’s. Deze data kunnen wij vervolgens gebruiken voor de kostprijscalculaties.'

 

'En het belangrijkste aan de samenwerking – hier had ik misschien mee moeten beginnen – is dat bp ons continuïteit garandeert. Heel veel partijen kunnen dat niet. Mocht er op een goed moment écht een tekort zijn, dan zitten wij als klant van bp vooraan. Een hele belangrijke reden om voor bp te kiezen, omdat er eigen raffinagecapaciteit is. Daarnaast beschikt bp over een groot netwerk met veel tanklocaties dat aansluit op onze twintig locaties door het land en hebben we goede commerciële afspraken kunnen maken.'

 

‘Een belangrijke reden om voor bp te kiezen, is dat ze eigen raffinagecapaciteit hebben. Dat garandeert ons continuïteit.’

Tjebbe Nabuurs

Managing director Nabuurs

Adwin Ploeger testimonial

‘bp maakt de term ontzorging ook écht waar. En er kwam een stukje gevoel bij kijken, dat vind ik persoonlijk erg belangrijk’

‘In 2016 besloten wij voor bp te kiezen omdat de relatie met onze vorige leverancier onder meer te onpersoonlijk en afstandelijk werd. bp-partner Dalhuisen is wat dat betreft een aanwinst. bp is qua omvang natuurlijk heel anders, maar door de combinatie bp-Dalhuisen houden we toch korte lijnen. Die combinatie spreekt ons erg aan, daarom hebben we in 2021 ons contract verlengd en zijn we sowieso tot 2026 aan elkaar verbonden. 

 

De benaderbaarheid en bereikbaarheid is goed, afspraken worden nagekomen en natuurlijk zijn de prijzen marktconform en competitief. Daar komt bij dat het netwerk van tankpunten ons goed bevalt en dat bp bereid was om te investeren in onze overstap.  Zij maken de term ontzorging ook écht waar.

 

Tot slot kwam er een stukje gevoel bij kijken, dat vind ik persoonlijk erg belangrijk. Kijk, je moet niet de illusie hebben dat er nooit iets misgaat. Maar als er iets is, dan is er snel contact en wordt het gelijk opgelost. Daar draait het uiteindelijk om.’

‘HVO-brandstoffen komen - als overbrugging - zeker op onze duurzaamheidsagenda te staan. bp gaat vanaf oktober 2023 HVO aanbieden, dus dat sluit mooi aan op wat wij willen.’

’Ploeger geeft aan dat zijn bedrijf vol gas zal geven om mee te gaan in de energietransitie, maar hij past het tempo wel aan bij wat past bij zijn onderneming. ‘HVO-brandstoffen komen - als overbrugging - zeker op onze duurzaamheidsagenda te staan.

 

bp gaat vanaf oktober 2023 HVO aanbieden, dus dat sluit mooi aan op wat wij willen. Wij meten sowieso al onze uitstoot, dus we kunnen ook actief met reductie aan de slag. HVO100 biedt al een CO2-reductie tot negentig procent.’ Het geeft de ambitie van het bedrijf aan. 

 

‘Wij als sector gaan de energietransitie niet betalen, daar zijn de marges simpelweg te laag voor’

Adwin Ploeger

Managing director Ploeger Logistics

Samen met bp Fleet Solutions-klanten een plan voor duurzame mobiliteit uittekenen. Met het wagenpark als uitgangspunt, de blik op de toekomst en met eigen keuzes: The Road Ahead.

E. Lafeber testimonial

‘Komt er überhaupt wel een goed alternatief voor diesel, zeg de komende tien jaar?’

Elektriciteit is nog geen alternatief in de transportbranche, en bij E. Lafeber niet in de minste plaats, staan duurzaamheid en efficiency hoog op de agenda. Iris heeft er een uitgesproken mening over. ‘Komt er überhaupt wel een goed alternatief voor diesel, zeg de komende tien jaar? Dat vraag ik mij sterk af. Goed, we hebben één LNG-truck, maar het LNG-aanbod is nog behoorlijk ondermaats.

 

Voor ons is er op dit moment feitelijk geen passend alternatief voor diesel. Elektrische vrachtwagens kunnen voor sommige bedrijven een mooie tussenoplossing zijn, zeker binnenstedelijk, maar niet voor onze tak van transport. Bij ons weegt een geladen combinatie zomaar 160 ton, omgerekend kunnen wij dan tien tot zeventien kilometer rijden op een volle batterij. Om vervolgens gedwongen weer aan de lader te gaan.’

 

 

‘Voor ons is het ontzettend belangrijk dat we een betrouwbare partner hebben die ons goed en tijdig informeert’

‘Voor ons is het ontzettend belangrijk dat we een betrouwbare partner hebben die ons goed en tijdig informeert. Daarnaast biedt bp een mooie oplossing in de vorm van de bp Tolbox, één box voor nagenoeg alle landen waar wij op rijden. We bleven namelijk maar apparatuur bijplaatsen in de cabines van onze vrachtwagens, naast alle boordcomputers en tachografen. Er werd letterlijk gezegd: hier is de oplossing, de rest kan er allemaal uit. Ook dat is een toegevoegde waarde van bp.

 

Nog een mooi voorbeeld over meedenken: we kregen van bp de opmerking dat er was gesignaleerd dat wij ineens veel meer tankten bij een ander station dan ons vaste station. Wat bleek, wij waren weg bij een project in de buurt van dat station, maar we liepen ook de korting mis die wij daar kregen. Het advies was: activeer het huidige station voor je korting, dat gaat je zeker geld schelen. Wij waren met heel andere zaken bezig en we hadden er helemaal niet meer aan gedacht.’

 

 

 

‘Met een verbruik van 1 op 1 is diesel voor ons de meest ideale brandstof’

Martine Lafeber

Directie transportbedrijf E. Lafeber

‘Emons Group optimaliseert verder dankzij real time data van bp'

Als vervoerder moet je immers kort op de bal zitten, de marges zijn enorm belangrijk en je wilt het liefst real time inzicht. En dat kon bij bp.

 

Emons: ‘We hebben met de BP Tolbox een mooi alles-in-een-product om alle “onderwegkosten” goed in kaart te krijgen. Dit maakt het ook voor de chauffeur eenvoudiger. Het is onze taak om hem zoveel mogelijk te ontlasten zodat hij zich kan richten op zijn werk. Ons netwerk lijkt mooi stabiel, maar het verandert elke dag. Er valt en klant weg of er komt er één bij. Dan moet onze brandstofaanbieder ook flexibel zijn.

 

Samen verloren kilometers voorkomen en kijken naar strategisch plekken. Hierin hebben bp en Emons elkaar ook goed gevonden, en in lijn met onze slogan: making connections.’

‘Als je door verkeerd tankmanagement je winst vergooit, dan is dat een kwalijke zaak en dus moeten we bovenop die data zitten’

Er zijn op het moment veel ontwikkelingen gaande op tolgebied. BP FleetExpert biedt een compleet overzicht van de belangrijkste aspecten van het wagenpark, met aanpasbare rapportages en geavanceerde data.'

 

Emons: ‘bp heeft zelfs een speciale tool gebouwd om ons sneller inzicht te geven in brandstof- en toltransacties. We beschikken hierdoor over meer real time data. Data van bp die wij gebruiken om te kunnen optimaliseren. Om brandstofkosten te analyseren bijvoorbeeld, maar ook de rendabiliteit van een opdracht, van een rit zelfs.

 

Als je door verkeerd tankmanagement je winst vergooit, dan is dat een kwalijke zaak en dus moeten we bovenop die data zitten. Zeker met de huidige brandstofprijzen. TCO wordt immers steeds groter en belangrijker voor ons. 

 

‘Ik zie samenwerkingen als partnerships. Hier zijn wij erg kritisch, alles moet mega gestroomlijnd lopen en ik wil scherp worden gehouden door mijn partners’

Daan Emons

CEO Emons Group

‘Wij vragen van leveranciers als bp dezelfde klantbenadering’

Jumbo hanteert de 7 Zekerheden, waaronder de garanties ‘euro’s goedkoper’ en ‘vlot winkelen’. ‘Wij proberen er als organisatie alles aan te doen om te zorgen dat het voor de klant leuker en beter wordt. Deze benadering vragen wij ook van onze leveranciers.

 

In het geval van bp gaat het dan bijvoorbeeld over het aanpassen van het brandstoftype in de winter. Daarmee hebben we minder storingen tijdens de koude start van de voertuigen. Het zit hem in dit soort kleine dingen.’

 

Wieringa wijst daarbij op een andere ervaring die Jumbo had met bp. ‘Een tijd terug was er een kans op brandstofschaarste. bp stelde toen voor om om onze bp tankpassen open te stellen voor BP Ultimate. Als de standaard E10 (Euro95) dan niet meer beschikbaar zou zijn, dan zouden onze medewerkers in ieder geval niet stil komen te staan bij de pomp.

 

Dat is een proactieve houding van bp die wij waarderen. We vragen er zelf niet om en het bleek uiteindelijk ook niet nodig te zijn, maar we worden er wel op geattendeerd. Met bp gaat het verder dan de ‘haal- en brengplicht’.

‘Groeien en mee willen denken. Dat verwachten wij ook van onze partners. bp blijft met ons meebewegen en samen met ons nadenken over hoe we kunnen innoveren, verbeteren en vernieuwen.’ 

‘Wij voorzien al onze 250 vrachtauto’s van brandstof middels de bp tankpas. bp ontzorgt ons daarbij onder meer in het hele facturatieproces. Ook al onze personenwagens en de 550 home delivery-voertuigen, de busjes die de boodschappen aan huis bezorgen, hebben allemaal een bp tankpas aan boord.

 

Ieder voertuig heeft een vaste tankpas met bijbehorende code en daarnaast beschikt iedere chauffeur over een eigen unieke pincode. De pas is dus dubbel beveiligd, terwijl je wel gewoon bij alle bp’s kunt tanken en dus flexibel blijft. bp noemt dit de zogenaamde pinoptie D.

 

Vanuit HR is er zodoende eenvoud wat betreft de financiële afwikkeling, want je ziet direct door wie én waar is getankt. Overigens, vanuit goed werkgeverschap bieden wij de collega’s zonder leaseauto, maar die wel nodige kilometers rijden, iets extra’s. Zij kunnen zich aansluiten bij de bp personeelsvoordeelkaart en zodoende tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van de brandstofkortingen die wij met bp hebben afgesproken.’

 

‘Wij voelen ons als Brabants bedrijf goed thuis bij een organisatie die durft uit te dagen met een andere mentaliteit dan die gebruikelijk is in de branche.’

Nico Wieringa 

Sr. Buyer Indirect Spend, supermarktketen Jumbo

Boels testimonial

‘Om verduurzaming van je wagenpark te realiseren heb je een strategische partner nodig die schaalbaar moet kunnen zijn, kennis met je deelt en vooral persoonlijk en proactief is.’

‘bp en Boels vormen al sinds 2014 een zeer solide team en hebben de wens om ook gezamenlijk de toekomst in te gaan. Dion Janssen over deze jarenlange samenwerking: ‘Verduurzamen begint met inzicht. Er is contact op meerdere niveaus, alles wordt steeds digitaler, maar gelukkig is het persoonlijke en proactieve contact op strategisch, tactisch en operationeel niveau er ook nog steeds. Dat vind ik namelijk ontzettend belangrijk.’

 

‘Vanaf het prille begin was bp vasthoudend en overtuigend. Al in de tender merkte je dat er aandacht was en geloof in het potentieel van ons als klant. Hiermee gaf bp voor ons de doorslag; voor ons is dit de partner die meedenkt op de langere termijn. Zij adviseren ons rechtstreeks als er ontwikkelingen in de markt zijn waar wij op kunnen inspelen. Vertrouwen krijg je door een eerlijke, open en directe communicatie te waarborgen en dat doet bp beslist. Ik durf te stellen dat bp merkbaar veel effort steekt in ons als klant.

 

Wanneer je een langjarige relatie opbouwt, dan verwachten wij een flinke dosis proactiviteit van onze partner. Dat was goed merkbaar; bp bood op de juiste momenten een propositie aan en kwam met gedegen verlengingsvoorstellen. Ook merk je dat bp kennis en ervaring heeft met de Boels-processen, zij weten bijzonder goed wat er speelt bij ons.’

‘Zo visualiseert bp onze CO2-uitstoot, zodat we gezamenlijk kunnen kijken hoe we deze kunnen verminderen.’ 

Een van de manieren waarop bp Boels ondersteunt is door de CO2-uitstoot te visualiseren. Janssen: ‘Op basis daarvan maken we gezamenlijk plannen om die uitstoot te compenseren en te verminderen.

 

Daarnaast onderzoeken we samen met bp de mogelijkheden voor het plaatsen van laadvoorzieningen bij Boels-locaties. Zo willen we elektrisch laden voor Boels-klanten mogelijk maken. Samen met deze partners beoordelen we de locaties en zij geven ons advies op basis van de laadbehoeften. Locaties zijn vanzelfsprekend schaars en de infrastructuur is beperkt, met name rond de randstad, daar waar onze klanten juist vragen om passende oplossingen.’

 

‘Ik durf te stellen dat bp merkbaar veel effort steekt in ons als klant’

Dion Janssen

Head of Logistics, Director Indirect Procurement & Trade bij Boels Rental

Benieuwd wat bp voor jouw wagenpark kan betekenen? Laten we eens vrijblijvend bellen.

Boels testimonial

’Aangezien KwikFit duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan, verandert zijn wagenpark continu. En dat zou kunnen zorgen voor een enorme berg aan administratie. ‘Maar met BP Fuel & Charge heb ik er geen omkijken naar.’

Een veranderend en meer divers wagenpark vraagt vanzelfsprekend om een andere aanpak. Hier kwam bp om de hoek kijken. Al vele jaren hebben KwikFit en bp een sterke relatie samen en die band werd recentelijk alleen maar sterker toen BP Fuel & Charge werd geïntroduceerd bij Van der Leer.

 

‘Toen zij aangaven dat ze een totaaloplossing hadden voor tanken en laden, ongeacht of het wagenpark volledig op brandstof, volledig elektrisch of gemengd is, werd ik daar wel blij van. Hoe gemakkelijk is het om één aanspreekpunt, één factuur, één overzicht en dus één oplossing te hebben?’

 

Voorheen kreeg Van der Leer van elke leasemaatschappij en van elke auto één brandstoffactuur en dat is nou niet bepaald efficiënt. Hij stelt: ‘Ik zei eerder al, ik wil het zo lean mogelijk houden en bp helpt me daar uitstekend bij. Ik kan niet anders dan heel erg enthousiast zijn.

 

Het is extra mooi dat de thuislaadpalen voor de medewerkers direct met energieleverancier Vattenfall zijn te regelen. Wel zo helder en overzichtelijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij, en voor ons als KwikFit, de allerbeste oplossing is. Ik heb er geen omkijken naar, want bp regelt het allemaal uitstekend met Vattenfall.

 

Ontzorgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om.’

‘Het is extra mooi dat de thuislaadpalen voor de medewerkers direct met energieleverancier Vattenfall zijn te regelen’

Van der Leer geeft aan dat hij beslist niet de enige is die met dit bijltje hakt. Veel meer wagenparkbeheerders hebben een divers wagenpark.

 

Het lijkt misschien aantrekkelijk om versnipperd in te kopen, maar soms moet je besluiten om van dat principe af te stappen om een nog beter resultaat te behalen en om alles naar een hoger plan te tillen.

 

Door versnipperd in te kopen kom je in mijn ogen nooit tot het maximale. En dat ik wel waar ik voor sta en ga; een langdurige relatie met één partij is beter dan hele kortstondige relaties met veel verschillende partijen.’

 

‘Ik heb er geen omkijken naar, want bp regelt het allemaal uitstekend met Vattenfall. Ontzorgen, daar draait het uiteindelijk allemaal om.’

Paul van der Leer

Supply Chain Director KwikFit

Testimonial Jongeneel Transport

 

‘Brandstofkosten zijn ongeveer een kwart van de totale voertuigkosten. Door onze data digitaal te beheren kunnen wij hier snel en efficiënt op sturen.'

Ard Jongeneel

Directeur Techniek bij Jongeneel Transport

Testimonial St. vd Brink

 

‘Als we het juiste inzicht hebben in de CO2-uitstoot dan kunnen we compenseren of reduceren en zijn we met z’n allen groener bezig.'

Alex van den Brink

Directeur bij St. vd Brink

Testimonial Koninklijke Saan

 

‘In de transportsector kun je niet zonder een goede partner. Zeker als je het hebt over het beperken van de CO2-uitstoot van je wagenpark.'

Wilfred van de Blaak

Commercieel Manager bij Koninklijke Saan

 

'Wij baseren de samenwerking met een mobiliteitspartner op basis van vertrouwen, kwaliteit en vakmanschap. Maar ook op snelheid en een landelijke dekkend netwerk.'

Therèse Doppenberg

HR Director bij KwikFit

Testimonial KwikFit Nederland