1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. bp raffinaderij

bp raffinaderij

Onze raffinaderij

bp Raffinaderij Rotterdam (bpRR) is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa en verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie (jaarlijks 19 miljoen ton). Wij produceren uit aardolie een uitgebreid pakket aan eindproducten en halffabrikaten, als LPG, euroloodvrij, BP Ultimate, super plus, diesel, kerosine (vliegtuigbenzine), huisbrandolie, stookolie en grondstoffen voor de petrochemische industrie. Wij leveren onze producten aan alle bp tankstations in Nederland. Ook exporteren we onze producten naar landen zoals Duitsland, België, Luxemburg, Zwitserland, Italië, Engeland en de Verenigde Staten. 

 

bpRR is een volcontinu bedrijf met een olieverwerking- en verladingsinstallatie, 390 hectare groot, gelegen aan de 6e Petroleumhaven (Europoort-Rotterdam).

Ronde opslagtanks

Ons tankenpark omvat zo’n honderd opslagtanks met een totale opslagcapaciteit van 4,3 miljoen m3. Wij raffineren, scheiden en mengen zodat wij uiteindelijk half- en eindproducten kunnen leveren. Via de weg, het water, het spoor en pijpleidingen vinden deze hun weg naar depots en tankstations, industrie en scheepvaart. Tevens beschikt de raffinaderij over een tiental steigers met in totaal 11 ligplaatsen, geschikt voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. Zelfs supertankers tot 285.000 ton kunnen op deze locatie ruwe aardolie lossen.

Op de raffinaderij is veiligheid onze belangrijkste prioriteit. Naast wettelijke opleidingen, trainingen en instructies voor alle medewerkers op de raffinaderij beschikt bpRR over een Safety Center. Hier krijgen alle medewerkers van bpRR en aannemers een speciale instructie over het herkennen van onveilige situaties en veilig werken in een industriële omgeving. 

bpRR is sinds 1967 operationeel en heeft 730 vaste medewerkers.