1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. bp raffinaderij
  4. Maintenance

Maintenance

BP raffinaderij maintenance

De aard van de stoffen, de temperaturen en de verschillende drukniveaus die in het raffinageproces voorkomen, vormen vaak een beproeving voor de installaties. Periodiek onderhoud en snelle reparaties zijn dan ook belangrijk. 

 

bp heeft hiervoor een goed uitgeruste onderhoudsploeg aangevuld met gespecialiseerde aannemers. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die onder de verantwoording van Maintenance worden uitgevoerd, zijn laswerkzaamheden, steigerbouw, reinigen met stoom, schilderwerken en de inspectie van installaties. 

 

Onderhoud kan zeer ingrijpend zijn. Veel apparatuur wordt dan geheel vernieuwd. Kilometers leiding worden vervangen, geschilderd of opnieuw geïsoleerd, wat zowel van belang is voor de roestwering als voor de bescherming tegen zonnestralen. Grote motoren worden getest. En tijdens grootscheepse onderhoudsprojecten worden complete units gedemonteerd voor een grondige inspectie en worden talrijke onderdelen gereinigd, aangepast en/of vervangen.

Optillen van opslagtank

bpRR werkt natuurlijk aan haar toekomst en speelt in op de wensen van en kansen op de markt. Ook zijn er regelmatig aanpassingen in de wet- en regelgeving die van invloed zijn op onze raffinaderij. Daarom vinden er continue nieuwe ontwikkelingen plaats.