1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. bp raffinaderij
  4. Operations

Operations

Operations

Bij de afdeling Operations draait het vooral om de productie, verwerking, opslag en verlading van onze producten en halffabrikaten. Vanuit een moderne centrale controlekamer (NCCR), die in 2019 is gebouwd, worden de fabrieken aangestuurd en gecontroleerd.

 

Operations is verder opgedeeld in drie operationele onderafdelingen: 

De CDU bestaat uit de Foster Wheeler Unit en de Badger Unit. De Foster Wheeler Unit vormt de oudste productie-eenheid van de raffinaderij. In 1998 zijn er verschillende fabrieken aan het Foster Wheeler complex toegevoegd.

 

Ingegeven door commerciële inzichten en veranderingen in de wetgeving, zijn er in de loop der tijd nog meer aanpassingen doorgevoerd. Zo is er in 2019 een Offgass Treatment Unit (OTU) gebouwd; deze unit vangt gassen op waar lichtere brandstoffen van worden gemaakt. 

De FCCU afdeling opereert de FCCU-unit. Deze fabriek is in 1981 opgestart. In deze unit wordt residu, de zwaarste crude fractie van de CDU’s, verwerkt tot lichtere producten als benzine, kerosine en LPG. In 1983 is de MTBE-unit (Methyl Tertiair Butyl Ether) aan de FCCU-unit toegevoegd. Hier wordt een hoog-octaan-benzinecomponent geproduceerd voor loodvrije benzine.

Onder Oil Movements (OM) valt het tankenpark en de haven met de aanlegsteigers voor zee- en binnenvaartschepen, waar ook de ruwe olie (crude) wordt aangevoerd. Ook de zuivering van afvalwater vindt bij OM plaats. Hiervoor is een speciale zuiveringsinstallatie, de Waste Treatment Area, in het tankenpark aanwezig. Op deze installatie wordt het afvalwater van de raffinaderij biologisch gezuiverd voordat dit op het oppervlaktewater wordt geloosd. Ook het Entrepot en de pompstations voor de productverpompingen behoren tot OM. Verder zijn er nog de blendstations waar halfproducten gemengd worden tot eindproducten. 

 

bpRR is aangesloten op de Rotterdam-Rijn Pijpleiding, een 457 kilometer lange pijpleiding waarmee ruwe olie, kerosine, nafta* en gasolie naar Duitsland wordt verpompt. Verder zijn er twee aparte leidingen naar de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) voor het verpompen van ruwe olie. Ook is er een leiding voor aanvoer van  kerosine (Aviation Turbine Kerosene) naar Schiphol en loopt er één leiding naar een opslagterminal in Pernis. Tot slot maken we ook gebruik van opslagcapaciteit bij TEAM (een joint venture van bp, ExxonMobil en Aramco) en (vanaf naar verwachting eind 2021) de Hartel terminal

 

*Nafta is een grondstof voor de petrochemische industrie.