1. Home
  2. Contact us
  3. Request creation of new myinvoice user SV

Anmäla en ny myinvoice-användare

Använd detta formulär för att begära ett nytt användarkonto kopplat till Air BP:s myinvoice-system. Obs: Detta formulär är endast avsett för Air bp-kunder

Kontakta din konto- eller fakturaansvarige om du inte vet kontonamnet eller det sjusiffriga kontonumret/GRN. Han/hon kan ge din denna information.

 

Din begäran behandlas inom två arbetsdagar.