1. Əsas səhifə
  2. Xəbərlər
  3. Hesabatlar
  4. Ətraf mühit və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi hesabatları
  5. Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Sahəsinin (AYDS) kəşfiyyat qazma fəaliyyətləri (ikinci quyu) üçün Ətraf Mühitə və Sosial-iqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədinə əlavə iyun 2021-ci il

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi layihəsinin 3D Seysmik Tədqiqatı

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi layihəsinin operatoru olan bp şirkəti iş öhdəliyi çərçivəsində planlaşdırılan 3D seysmik məlumatların toplanması üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədi hazırlanmışdır və tanış olmaq, həmçinin rəy və təkilfləri bildirmək məqsədilə həmin sənədi ictimaiyyətə təqdim edir.

 

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsi 3Ö Seysmik Tədqiqat  

Təşəkkürnamə  

Mündəricat  

Ölçü vahidləri və ixtisarlar

Qeyri-Texniki Xülasə  

Giriş

Siyasi, normativ-hüquqi və inzibati baza  

Təsirin Qiymətləndirilməsi Metodologiyası

Layihənin təsviri  

Ətraf mühitin təsviri  

Sosial-iqtisadi sahənin təsviri

Məsləhətləşmə və ictimaiyyətə açıqlama

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi, azaldılması və idarə olunması  

Sosial-İqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi, Azaldılması və İdarə Olunması  

Kumulyativ, transsərhəd təsirlər və qəza/təsadüfi hadisələr

Ekoloji və Sosial-İqtisadi İdarəetmə  

Qalıq təsirlər və nəticə  

 

Əlavə 5D Arxeologiyanın və mədəni irsin tədqiqinin nəticələri  

Əlavə 5B. Quşlar haqqında hesabat

Əlavə 5C. Ekoloji tədqiqat

Əlavə 5D. Arxeologiyanın və mədəni irsin tədqiqinin nəticələri

Əlavə 8A. AYDH 3Ö seysmik tədqiqatı – sualtı səsin tədqiq olunması

Əlavə 10A. AYDH 3Ö seysmik tədqiqatı zamanı dizel dağılması ilə bağlı modelləşdirmənin qiymətləndirilməsi