1. Home
  2. Wie we zijn
  3. bp wereldwijd
  4. Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de grondslagen van onze strategie. Wij geloven dat waarde creëren voor onze stakeholders in bredere zin – voor de samenleving, onze medewerkers en onze aandeelhouders – essentieel is voor de langdurige veerkracht en waarde van ons bedrijf.

Onze net zero ambitie

Het is onze ambitie om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn en de wereld te helpen ditzelfde doel te bereiken.

 

We hebben tien doelstellingen uiteengezet, die samen een pad uitstippelen dat in overeenstemming is met de doelen van Parijs.

Ons raamwerk voor duurzaamheid

Ons raamwerk voor duurzaamheid ondersteunt onze strategie en helpt ons om onze doelen om te zetten in daden. Het hanteert een geïntegreerde aanpak en richt zich op de gebieden waar wij geloven dat wij het grootste verschil kunnen maken.

Onze doelstellingen

Voor elk aandachtsgebied hebben we doelstellingen opgesteld:

  • 10 doelstellingen om van bp een net zero bedrijf te maken en de wereld te helpen ditzelfde doel te bereiken
  • 5 doelstellingen om beter voor de aarde te zorgen
  • 5 doelstellingen om het leven van mensen te verbeteren
 
  We hebben vijf doelstellingen opgesteld om van bp in 2050 of eerder een net zero bedrijf te maken en vijf doelstellingen om de wereld te helpen ditzelfde doel te bereiken.
 Onze vijf doelstellingen voor mensen zijn gericht op schone energie, een eerlijke energietransitie en duurzaam levensonderhoud, respect voor mensenrechten, meer rechtvaardigheid en een beter welzijn.
 
 
Een van de speerpunten van ons raamwerk voor duurzaamheid is dat we een positief verschil willen maken voor de omgeving waarin we actief zijn. De reikwijdte van onze doelstellingen voor de aarde beslaat biodiversiteit, waterbeheer, natuurlijke oplossingen voor onder meer het verminderen of wegnemen van de CO2-uitstoot, circulariteit en duurzame inkoop.

Hoogtepunten van 2020

Onze gecombineerde scope 1- en scope 2-emissies, opgenomen in doelstelling 1, namen af met 16% van 54,4 miljoen ton CO2-equivalent in 2019 tot 45,5 miljoen ton CO2-equivalent in 2020. 

 

 

Verbeterde veiligheidsprestaties, met minder tier 1- en tier 2-procesveiligheidsincidenten en vergeleken met 2019 een afname van het totaal aantal ongevallen.
Toename van de groei in zonne-energie dankzij Lightsource bp.
Aankondiging van onze strategische samenwerking met Microsoft ter bevordering van de digitale transformatie van energiesystemen. 
Publicatie van een bijgewerkt ondernemingsbeleid en mensenrechtenbeleid. 
Aankondiging van een nieuwe positionering op het gebied van biodiversiteit, met als een van de doelstellingen dat nieuwe projecten een netto positief effect op biodiversiteit moeten hebben.
Lancering van een nieuwe doelstelling om in 2035 waterpositief te zijn door bij onze operationele activiteiten meer drinkwater aan te vullen dan dat we verbruiken.