1. Home
  2. Wie we zijn
  3. bp wereldwijd
  4. Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij verankeren duurzaamheid in onze manier van werken en in onze strategie. Ons duurzaamheidskader beschrijft onze doelstellingen om net zero te bereiken, het leven van mensen te verbeteren en voor onze planeet te zorgen.
E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Ons doel is het opnieuw vormgeven van energie voor mensen en onze aarde. Ons raamwerk voor duurzaamheid helpt ons om onze doelen om te zetten in daden en ondersteunt onze strategie om een geïntegreerd energiebedrijf te worden. Het richt zich op de gebieden waar wij denken dat we het grootste verschil kunnen maken voor bp, onze stakeholders en de samenleving.


Onze doelstellingen

Voor elk aandachtsgebied hebben we een aantal doelstellingen opgesteld: 

 

  • tien doelstellingen om in 2050 of eerder van bp een klimaatneutraal bedrijf te maken en de wereld te helpen klimaatneutraal te worden
  • vijf doelstellingen om het leven van mensen te verbeteren;
  • vijf doelstellingen om voor onze planeet te zorgen
Klimaat neutraal worden

Het is onze ambitie om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn en de wereld te helpen klimaatneutraal te worden. We willen dat al onze activiteiten, onze productie en de producten die we verkopen klimaatneutraal zijn. 

Onze ambitie wordt ondersteund door tien doelstellingen: vijf doelstellingen om een klimaatneutraal bedrijf te worden en vijf doelstellingen om ook de wereld te helpen klimaatneutraal te worden.

Onze vijf menselijke doelstellingen bieden focus en structuur voor de acties die wij ondernemen om het leven van mensen te verbeteren. Zij bouwen voort op onze sterke eisen inzake maatschappelijke impact en risicobeheer, en op de richtsnoeren in ons operationeel managementsysteem.
Het leven van mensen verbeteren 
Zorg voor onze planeet

Ons duurzaamheidskader focust op het maken van een positief verschil voor het milieu waarin wij actief zijn. Onze vijf planeetdoelstellingen hebben betrekking op biodiversiteit, waterbeheer, op de natuur gebaseerde oplossingen, waaronder natuurlijke klimaatoplossingen, circulariteit en duurzaam aankopen.