1. Home
  2. Wie we zijn
  3. bp wereldwijd
  4. Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij verankeren duurzaamheid in onze manier van werken en in onze strategie. Ons duurzaamheidskader beschrijft onze doelstellingen om net zero te bereiken, het leven van mensen te verbeteren en voor onze planeet te zorgen.

Onze netto nul ambitie

Het is onze ambitie om tegen 2050 of eerder een net zero bedrijf te worden en de wereld te helpen om net zero te worden.

 

E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Ons duurzaamheidskader ondersteunt onze strategie om een geïntegreerd energiebedrijf te worden en vertaalt ons doel in actie. Het bevat doelstellingen op de gebieden waarop wij denken het grootste verschil te kunnen maken voor bp, onze stakeholders en de samenleving.


Onze doelstellingen  

We hebben doelen gesteld voor elk van onze aandachtsgebieden: 

 

  • 10 doelstellingen om bp naar net zero te brengen in 2050 of eerder, en om de wereld te helpen naar net zero te gaan.  
  • vijf doelstellingen om voor onze planeet te zorgen  
  • vijf doelstellingen om het leven van mensen te verbeteren. 
Naar net zero

We hebben ons vijf doelen gesteld om bp tegen 2050 of eerder naar net zero te brengen en vijf doelen om de wereld te helpen daar ook te komen.

Ons duurzaamheidskader focust op het maken van een positief verschil voor het milieu waarin wij actief zijn. Onze vijf planeetdoelstellingen hebben betrekking op biodiversiteit, waterbeheer, op de natuur gebaseerde oplossingen, waaronder natuurlijke klimaatoplossingen, circulariteit en duurzaam aankopen.
Zorg voor onze planeet
Het leven van mensen verbeteren 

Onze vijf menselijke doelstellingen bieden focus en structuur voor de acties die wij ondernemen om het leven van mensen te verbeteren. Zij bouwen voort op onze sterke eisen inzake maatschappelijke impact en risicobeheer, en op de richtsnoeren in ons operationeel managementsysteem.

2022 hoogtepunten duurzaamheid

Net zero activiteiten

41%

Vermindering in uitstoot ten opzichte van de 2019 standaard

Biodiversiteit verbeteren

We ondersteunen biodiversiteitsprojecten

in Gerogië, Turkije en Trindad en Tobago

Methaan verminderen

0.05%

Methaanintensiteit (berekend volgens onze bestaande methodologie)

Meer schone energie

5.8GW

Totale opgetelde capaciteit voor het opwekken van duurzame energie ontwikkeld door FID

Meer $ gaan naar transitie

~$4.9bn

Investeringen in transitiegroei

Duurzaam inkomen

Alle werknemers

Krijgen wereldwijd een fair loon in 2022

Circulariteit ontsluiten

Kader voor circulariteit

Gelanceerd om alle bp businesses te ondersteunen