1. Əsas səhifə
  2. Biz kimik
  3. BP barədə qısa icmal

BP barədə qısa icmal

İstehsal etdiyimiz enerji iqtisadi inkişafın güclənməsinə və insanları yoxsulluqdan qurtarmağa xidmət edir. İstilik, işıq və hərəkətliliyin çatdırılma yolu dəyişir. Biz işimizi tədarük axtarışında deyil, bu dəyişkən tələb nümunələrində inkişaf etdirməyi hədəfləyirik. Dünyanın karbon tullantıları daha az olan yanacaqlar bir gələcək iddialı olmasına əsl töhfəmiz var

BP rəqəmlərlə

 

Dünyanın 70 ölkəsində fəaliyyət göstəririk. Quruda və dənizdə neft və qaz tapırıq və istehsal edirik. Dünyada enerji daşıyırıq. Minlərlə gündəlik məhsulda istifadə olunan yanacaq və xammal, mobil telefondan qida qablaşdırmasına qədər istehsal edirik və satırıq.

Fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələr 70

İşçilərin sayı

74,000

Satış və digər əməliyyat gəlirləri

240 milyard dollar

Əsas əvəzetmə xərcləri üzrə mənfəət

6.2 milyard dollar

Gündə hasil olunan barel neft ekvivalenti

3,6 milyon

Təsdiq olunmuş ehtiyatlar

18,441 milyon barel neft ekvivalenti

Yeni kəşfiyyata giriş

28.000 kvadrat kilometr

Pərakəndə satış məntəqələri

Təxminən 18 300

Gündəlik neft emalı məhsuldarlığı

1,7 milyon barel

Neft-kimya məhsullarının istehsalı

15,3 milyon ton

Biznes modeli

Dərin dənizdən səhraya, qurğulardan pərakəndə satışa qədər dəyişən dünya üçün neft və qaz, yanacaq və sürtkü materialları, külək enerjisi və təbii bioyanacaq tapırıq və istehsal edirik.

Strategiyamız

Sənayemiz onilliklərdə görünməyən bir tempdə dəyişir. Neft, qaz və bərpa olunan enerji bolluğu artır və daha az xərclənir. Strategiyamız qiymətlər, siyasət, texnologiya və müştəri seçimlərinin inkişaf etdiyi bir vaxtda rəqabətli olmağa imkan verir.

Tariximiz

Tariximiz həmişə keçidlər ilə əlaqəli olmuşdur – kömürdən neftə, neftdən qaza, qurudan dərin suya, indi isə enerji mənbələrinin yeni bir qarışığına və karbon tullantıları daha az olan bir gələcəyə.