1. Əsas səhifə
  2. Biz kimik
  3. bp barədə qısa icmal
  4. Davamlılıq

Davamlılıq

Davamlı inkişaf prinsiplərini biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə metodlarımıza strategiyamıza tətbiq edirik. Davamlı inkişaf konsepsiyamız xalis sıfır hədəfinə çatmaq, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq və planetimizin qayğısına qalmaq məqsədlərimizi əks etdirir

Atmosfer tullantılarını xalis sıfıra çatdırmaq məqsədimiz

Məqsədimiz fəaliyyətimiz nəticəsində əmələ gələn atmosfer tullantılarını 2050-ci ilədək və ya ondan da əvvəl xalis sıfıra etdirmək və bütün dünyada atmosfer tullantılarının xalis sıfıra çatdırılmasına kömək etməkdir.

 

E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Davamlı inkişaf prinsiplərimiz inteqrasiyalı enerji şirkətinə çevrilmək strategiyamızın əsasını təşkil edir və məqsədimizi real addımlarda əks etdirir. O, bp-yə, maraqlı tərəflərimizə və cəmiyyətə ən böyük təsir göstərə biləcəyimizə inandığımız sahələrdə məqsədləri müəyyən edir.


Dəstəkləyici hədəflərimiz və məqsədlərimiz

Biz hədəf götürdüyümüz hər bir sahə üzrə məqsədlər müəyyənləşdirmişik:

  • bp-ni 2050-ci ilədək və ya ondan da əvvəl xalis sıfır hədəfinə çatdıracaq və dünyanın da bu hədəfə çatmasına kömək edəcək 10 məqsəd
  • planetimizin qayğısına qalacaq 5 məqsəd
  • insanların həyatını yaxşılaşdıracaq 5 məqsəd
Xalis
sıfır hədəfinə çatmaqBiz bp-ni 2050-ci ilə qədər və ya daha əvvəl xalis sıfır hədəfinə çatdıracaq beş məqsəd və dünyanın da həmin hədəfə çatmasına kömək edəcək beş məqsəd müəyyən etmişik.

Davamlı inkişaf konsepsiyamız çərçivəsində əsas diqqət həmçinin fəaliyyət göstərdiyimiz mühitdə müsbət dəyişikliklərin edilməsinə yönəldilib. Planetimizin qayğısına qalmaqla əlaqədar beş məqsədimiz biomüxtəlifliyi, su ehtiyatlarının idarə edilməsini, təbiətə əsaslanan həlləri, o cümlədən təbii iqlim həllərini, dövriliyi və dayanıqlı satınalma fəaliyyətini əhatə edir.
 Planetimizin qayğısına qalmaq     
İnsanların həyatını yaxşılaşdırmaq

İnsanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün beş məqsədimiz bu istiqamətdə həyata keçirdiyimiz tədbirlər üçün məqsədyönlülük və strukturu təmin edir. Onlar sosial sahəyə təsir və risklərin idarə edilməsi ilə əlaqədar güclü tələblərimizə, eləcə də əməliyyat idarəetmə sistemimizin tövsiyələrinə əsaslanır.

2022-ci ildə davamlı inkişafın əsas məqamları

“Xalis sıfır” emissiyalı əməliyyatlar

41%

2019-cu ildəki baza səviyyəsi ilə müqayisədə mütləq emissiya səviyyələrində azalma

Biomüxtəlifliyin yaxşılaşdırılması

dəstəklənmiş biomüxtəliflik layihələri

Gürcüstan, Türkiyə, Trinidad və Tobaqoda

Metan tullantılarının azaldılması

0.05%

metan tutumu (mövcud metodologiyamızdan istifadə etməklə hesablanır)

Daha təmiz enerji

5.8GW

YİQ üçün hazırlanmış məcmu ümumi bərpa olunan enerji istehsalı gücü

Keçid üçün daha çox maliyyə vəsaiti

3

keçid investisiya artımı

Dayanıqlı dolanışıq vasitələri

işçilərin hamısı

2022-ci ildə bütün dünya üzrə ədalətli əmək haqqı ödənildiyi təsdiqlənib

Dövriliyi aktivləşdirin

dövrilik konsepsiyası

bütün bp müəssisələrini dəstəkləmək üçün işə salınıb