1. Əsas səhifə
  2. Biz kimik
  3. bp barədə qısa icmal
  4. Davamlılıq

Davamlılıq

Biznesə dayanıqlı yanaşma insanlar və planetimiz üçün enerjinin yenidən dərk edilməsinə yönəlmiş məqsədimizə xas olan bir məqamdır. Biz atmosfer tullantılarının sıfıra çatdırmaqda və insanların həyatını yaxşılaşdırmaqda dünyaya kömək etmək istəyirik və bunu təhlükəsiz, məqsədyönlü, məsuliyyətli, yaxşı idarə olunan və şəffaf bir təşkilat olaraq edə bilərik
Night time city scape

 “xalis sıfır” hədəfimiz

Məqsədimiz fəaliyyətimiz nəticəsində əmələ gələn atmosfer tullantılarını 2050-ci ilədək və ya ondan da əvvəl sıfıra etdirmək və bütün dünyada atmosfer tullantılarının sıfıra çatdırılmasına kömək etməkdir.
 

 

Biz, 10 hədəf müəyyən etmişik. Onların hamısı birlikdə müəyyən bir fəaliyyət istiqaməti formalaşdırır və Paris İqlim Sazişi çərçivəsində bəyan edilmiş hədəflərə uyğundur.

Davamlılıq çərçivəmiz

Yeni davamlılıq çərçivəmiz strategiyamızı məqsədimizlə - insanlar və planetimiz üçün enerjini yenidən təsəvvür etməklə əlaqələndirir
Sustainability frame ‎–‎ graphic

Bizim kimi təşkilatların davamlılığı, iqlim və ətraf mühit problemlərini əhatə edən və cəmiyyəti təsir edən daha geniş bir mövzuya dair bütöv bir şəkildə düşünmələrinə ehtiyac var. Öhdəliklərimizi və məqsədlərimizi yerinə yetirməliyik ki, vaxtında səy göstərək və irəliləməyə şəffaflıq göstərək.

 

Yeni davamlılıq çərçivəmiz buna kömək edir. Buraya xalis sıfır hədəfimiz və hədəflərimiz və ətraf mühit və sosial məsələlərə daha geniş yanaşmamız daxildir. Bu, səylərimizi və mənbələrimizi ən çox fərq edə biləcəyimiz yerə cəmləşdirməyə kömək edir

 

 

 

 

İqlim dəyişikliyi və müasir enerji təchizatı metodlarına keçid

 

Dünyanın karbon büdcəsi sonsuz deyil və cəmiyyətin ehtiyac və istəklərinə görə sürətlə tükənməkədir. Amma dünyanın daha təmiz enerjiyə olan getdikcə artan arzusuna çatmasına kömək üçün bacarıq və iradəmiz var
Woodland trees and road
Gələcəkdə karbon tullantılarını azalmaq əzmimiz ‘azaltmaq, təkmilləşdirmək, yaratmaq’ (RIC) mexanizmimizə əsaslanır. Əsas diqqət əməliyyatlarımız nəticəsində yaranan istixana qazı tullantılarının azaldılmasına, müştərilərimizə onların fəaliyyəti ilə əlaqədar atmosfer tullantılarını azaltmağa kömək etmək üçün məhsullarımızın təkmilləşdirilməsinə və müasir enerji təchizatı metodlarına keçidi təmin edən karbon tullantıları az müəssisələrin yaradılmasına yönəldilir.

 

Əməyin təhlükəsizliyi

 

Məqsədlərimiz qəzalara yol verməmək, insanlara zərər yetirməmək və ətraf mühitə ziyan vurmamaqdır

 

Drilling personnel reading a safety observation card

Əməyin təhlükəsizliyi əsas dəyərlərimizdən biridir və BP şirkətindəki hər kəs üçün təhlükəsiz və sağlam iş yerinin yaradılması əsas prioritetimizdir. Əməyin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar vəziyyətin yaxşılaşdırılması da daha səmərəli şirkət olmağımızı təmin edir.

 

Biz əsas diqqətimizi texnoloji təhlükəsizlik, fərdi təhlükəsizlik, sağlamlıq, rifah və təhlükəsizliyə yönəldirik.

Cəmiyyət üçün dəyər

 

Biz, təmin etdiyimiz məhsullar və xidmətlər və dünyanın müxtəlif yerlərində yerli icmalar ilə əlaqələrimiz vasitəsilə insanlara öz həyatlarını yaxşılaşdırmağa kömək etmək istəyirik

 

Oman Mulhimat programme

Biz dünyanın getdikcə artan əhalisinə yeni enerji dövrünə keçidi təmin edəcək şəkildə dəstək vermək istəyirik ki, fəaliyyətimiz yerli icmalara müsbət təsir göstərsin.

 

Biz sosial sahə və ətraf mühit ilə əlaqədar təsirlərimizi və imkanlarımızı idarə etmək üçün çox çalışırıq:

 

  • Biz, fəaliyyətimizin təsirlərini idarə etmək üçün yerli icmalarla əlaqə qururuq.
  • Biz, yerli icmalarla birgə işləyərək fəaliyyətimizdən faydalanmaları üçün imkanları müəyyən edirik.
  • Biz yerli təşəbbüslərə sərmayə qoyuruq və əsas diqqətimizi iqtisadi inkişaf, təhsil, ətraf mühit, mədəniyyət və incəsənətə yönəldirik.

Ətraf mühit

Biz, fəaliyyət göstərdiyimiz mühitə hörmətlə yanaşırıq. Biz öz dolanışıqlarını təmin edəcək resurslara görə ətraf mühitdən asılı olan icmalara da hörmətlə yanaşırıq
Local women workers ploughing the fields

Biz, fəaliyyət göstərdiyimiz yerlərdə ekoloji və sosial baxımdan həssas olan məqamları başa düşmək üçün çox çalışırıq. Bunları
başa düşməklə biz:

 

  • Hər hansı mənfi təsirlərə yol verməməyə, onları minimuma endirməyə və aradan qaldırmağa çalışırıq.
  • Yerli mühitə və öz dolanışıqlarını təmin edəcək resurslara görə ondan asılı olan icmalara hörmətlə yanaşırıq.

Əməkdaşlar

Əməkdaşlarımız müvəffəqiyyətimizin ən vacib hissəsidir
BP runners
Məqsədimizə nail olmaq və yeni enerji dövrünə keçid prosesində lider mövqeyinə malik olmaq üçün prosesə maraqgöstərən, motivasiyalı və müxtəlif tipli işçi qüvvəsinə ehtiyacımız var. Biz yeni enerji dövrünə keçid prosesində lider mövqeyinə malik olmaq üçün lazım olan fikir müxtəlifliyi, yanaşma və ideyalar formalaşdıran mədəniyyət inkişafetdiririk. Həmin mədəniyyətdə insanların rifahı əhəmiyyət daşıyır və fərqliliklərə dəyər verilir.

Etik normalar

Etibarlı şirkət olmaq üçün biz dünyanın fəaliyyət göstərdiyiniz istənilən yerində həmişə yüksək etik standartlara uyğun işləməliyik
Upstream meeting
Biz öz fəaliyyətimizi etik normalara əsaslanan biznesin bütün aspektlərinə, o cümlədən rüşvət və korrupsiya, təchizat zənciri standartları və gəlirlərin şəffaflığına aid davranış kodeksimiz, dəyər və davranış qaydalarımıza uyğun həyata keçiririk.