1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. bp wereldwijd
  4. Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een duurzame benadering van ondernemen is onlosmakelijk verbonden met ons doel - het opnieuw vormgeven van energie voor mensen en onze planeet. We willen de wereld helpen om de uitstoot van CO2 terug te brengen tot nul (net zero) en een ieders leven verbeteren. Dit doen we door een veilige, gerichte, verantwoordelijke, goed bestuurde en transparante organisatie te zijn.

Onze net zero ambitie

Het is onze ambitie om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn en de wereld te helpen ditzelfde doel te bereiken.

 

We hebben tien doelstellingen uiteengezet, die samen een pad uitstippelen dat in overeenstemming is met de doelen van Parijs.

Ons raamwerk voor duurzaamheid

Ons nieuwe raamwerk voor duurzaamheid verbindt onze strategie met ons doel – het opnieuw vormgeven van energie voor mensen en onze planeet.
Raamwerk voor duurzaamheid

Er is een noodzaak voor organisaties zoals de onze om op een holistische manier over duurzaamheid na te denken, waarbij we niet alleen oog hebben voor zorgen op het vlak van klimaat en milieu, maar ook voor een bredere set issues die de samenleving raken. We moeten ons tijdig inspannen om hetgeen waartoe we ons verplicht hebben, na te komen en transparant zijn over de voortgang die we boeken. 

 

Ons nieuwe raamwerk voor duurzaamheid helpt ons dit te doen. Het omvat onze net zero ambitie en doelstellingen en onze bredere aanpak van milieu en sociale issues. Het helpt ook om onze inspanningen en middelen daar aan te wenden waar deze naar onze mening het grootste verschil kunnen maken. 

Klimaatverandering en de energietransitie

De wereldwijde koolstofbegroting is eindig en raakt snel op, gedreven door de behoeften en wensen van de samenleving. Maar we hebben de vaardigheid en de wil om de wereld te helpen te voldoen aan dit groeiende verlangen naar schonere energie. 
Bomen en straat
Ons commitment aan een koolstofarme toekomst wordt ondersteund door ons 'verminderen, verbeteren, creëren' raamwerk. Dit richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in onze eigen activiteiten, het verbeteren van onze producten om onze klanten te helpen hun emissies te verlagen, en het creëren van koolstofarme bedrijfsonderdelen die de energietransitie ondersteunen.

Veiligheid

Onze doelen zijn: geen ongelukken, geen schade aan mensen en geen schade aan het milieu. 
Boorplatform personeel leest een veiligheidsinstructie

Veiligheid is een kernwaarde en het creëren van een veilige en gezonde werkplek is onze eerste prioriteit, waarbij iedereen bij bp betrokken is. Het verbeteren van de veiligheid maakt ons ook een efficiënter bedrijf.

 

Wij richten ons op procesveiligheid, persoonlijke veiligheid, gezondheid en welzijn en beveiliging.  

Waarde voor de samenleving 

We willen mensen helpen hun leven te verbeteren door de producten en diensten die we leveren en onze aanwezigheid in lokale gemeenschappen wereldwijd.
Oman Mulhimat programma

We willen een groeiende wereldbevolking ondersteunen op een manier die bijdraagt aan de energietransitie, zodat onze activiteiten van positieve invloed zijn in lokale gemeenschappen.

 

We werken hard om de impact die we hebben op het sociale vlak en het milieu te beheren:

  • We gaan in gesprek met lokale gemeenschappen omtrent de impact van onze aanwezigheid.
  • We werken samen met gemeenschappen om mogelijkheden te identificeren zodat zij kunnen profiteren van onze activiteiten.
  • We investeren in lokale initiatieven, gericht op economische ontwikkeling, onderwijs, milieu en betrokkenheid bij cultuur of kunst.

Milieu

We respecteren de omgeving waarin we actief zijn. We respecteren ook de gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze omgeving voor middelen om hun levensonderhoud te ondersteunen.
Lokale vrouwen ploegen een veld

We werken hard om alle gevoeligheden omtrent het milieu, maar ook omtrent sociale gevoeligheden te begrijpen in de gebieden waar we actief zijn. Met dit inzicht:

  • Streven we ernaar om eventuele nadelige effecten te voorkomen, te minimaliseren en te beperken.
  • Respecteren we de lokale omgeving en de gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Mensen

Onze mensen zijn het belangrijkste element van ons succes.
BP hardlopers
We hebben gemotiveerd, betrokken en divers personeel nodig om ons doel te kunnen realiseren en een leider te zijn in de energietransitie. We bouwen aan een cultuur die de diversiteit van denken, aanpak en ideeën genereert die nodig is om voorop te lopen in de energietransitie – een cultuur waarin het welzijn van mensen belangrijk is en gewaardeerd wordt. 

Ethiek

Om een betrouwbare organisatie te zijn, moeten we werken aan een consistente en hoge set ethische normen, waar ter wereld we ook actief zijn.
Upstream meeting
We doen zaken die in overeenstemming zijn met onze gedragscode, waarden en gedragingen, beleid en procedures met betrekking tot alle aspecten van ethisch zakendoen, waaronder omkoping en corruptie, normen voor de toeleveringsketen en transparantie van inkomsten.