1. Home
  2. Wie wij zijn
  3. BP wereldwijd
  4. Duurzaamheid

Duurzaamheid

De energie die we produceren, helpt economische groei te stimuleren en de kwaliteit van leven voor miljoenen mensen te verbeteren. We streven ernaar een speler van wereldklasse, een verantwoorde onderneming en een goede werkgever te zijn.

De wereld groeit als nooit tevoren, waardoor mogelijkheden voor miljarden mensen worden gecreëerd. En voor al deze groei is energie nodig. De wereld verlangt echter niet alleen meer energie, maar ook dat deze op verantwoorde, nieuwe manieren, met minder emissies, wordt geproduceerd en geleverd.

 

Bij BP grijpen we deze tweeledige uitdaging met beide handen aan. We hebben onze blik altijd op de toekomst gericht, ons aangepast aan veranderingen en uitdagingen als deze het hoofd geboden.

 

Om emissies significant te reduceren, moet elke energiesoort schoner en beter worden. Het is niet voldoende om ons alleen op duurzame energiebronnen te richten. Daarom voeren we binnen al onze activiteiten grote veranderingen door. 

 

Reduceren, verbeteren, creëren

In onze eigen activiteiten reduceren we emissies; we verbeteren onze producten om onze klanten te helpen hun emissies te verlagen; en we creëren duurzame businesses.

 

We kunnen dit doen dankzij de innovatieve mindset van onze medewerkers, ons unieke wereldwijde research netwerk en de mogelijkheden die ontstaan door digitalisering, big data en geavanceerde technologieën.

 

Echte vooruitgang is zelden eenvoudig. Het zal dan ook niet makkelijk zijn, maar BP zal altijd blijven helpen de wereld in beweging te houden, en belangrijker, vooruitgang te boeken.

Maatschappelijke waarde

We leveren een belangrijke bijdrage aan samenlevingen
wereldwijd, bieden warmte en verlichting voor huizen, brandstof waarmee mensen op hun plaats van bestemming komen en energie voor bedrijven en industrieën
BP community school students

We stellen landen in staat hun eigen energievoorziening te laten groeien en hun energiezekerheid te verbeteren. Hierdoor worden banen gecreëerd, wordt de economische ontwikkeling gestimuleerd en worden opbrengsten gegenereerd voor overheden. Met de waarde die we creëren, kunnen we niet alleen gemeenschappen, maar hele landen transformeren.

 

Waar mogelijk nemen we mensen aan uit de gemeenschap of het land waar we zijn gevestigd. Voor sommige overheden is dit een vereiste, maar we proberen dit overal te doen, omdat we van mening zijn dat dit niet alleen goed is voor de lokale gemeenschap, maar ook voor BP.

Veiligheid

Ons doel: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu
Harvesting a crop for our biofuels products

Om dit te bereiken plannen we onze activiteiten zorgvuldig, zodat we in elk stadium mogelijke gevaren kunnen identificeren en risico's kunnen managen.

 

We ontwerpen onze faciliteiten conform ons procesveiligheidsbeleid - de toepassing van een goed ontwerp en engineeringsprincipes.

 

Niets is zo belangrijk als ervoor zorgen dat elke individuele medewerker elke dag weer veilig naar huis gaat.

 

Iedereen binnen BP heeft het recht onveilig werk stil te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van onze leiders om deze cultuur van ‘zorg’ binnen hun teams te stimuleren, en elke medewerker is ervoor verantwoordelijk zijn of haar eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen.

Milieu

We werken hard om de impact van onze activiteiten op
het milieu te beheersen, te verminderen en waar mogelijk te vermijden
Seismic survey projection on screen
In ons operating management system is vastgelegd hoe onze businesses wereldwijd de impact op het milieu en de samenleving managen. Hierin wordt benadrukt dat het belangrijk is te overleggen met stakeholders op wie onze activiteiten invloed hebben.