1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Grupa bp
  4. Sustainability

Sustainability

Zrównoważony rozwój to nieodłączny element naszej działalności i strategii biznesowej. Ramy zrównoważonego rozwoju określają nasze zadania prowadzące do realizacji celu „zero netto”, poprawy jakości życia ludzi i dbania o naszą planetę.
E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Naszym celem jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety. Ramy zrównoważonego rozwoju pomagają nam przełożyć cele na konkretne działania i leżą u podstaw naszej strategii, aby stać się zintegrowaną spółką energetyczną. Wyznaczają zadania w obszarach, w których naszym zdaniem możemy dokonać największych zmian dla bp, naszych interesariuszy i społeczeństwa.
 

Nasze cele i zadania

Wyznaczyliśmy zadania do realizacji w każdym z obszarów tematycznych:

 

  • 10 zadań, aby zredukować emisje netto bp do zera nie później niż do 2050 r. oraz pomóc światu również obniżyć emisje netto do zera
  • pięć zadań, aby poprawić warunki życia ludzi
  • pięć zadań związanych z dbaniem o naszą planetę

 

 

Redukcja emisji netto do zera

Naszą ambicją jest stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r. oraz pomoc w redukcji światowej emisji netto do zera. Chcemy stać się firmą o zerowych emisjach netto w ramach naszej działalności, wydobycia i sprzedaży. 

Aby zrealizować ten ambitny cel, wyznaczyliśmy sobie 10 zadań: pięć, aby ograniczyć emisje netto bp do zera i kolejne pięć, aby pomóc światu również osiągnąć ten cel.

Dzięki pięciu zadaniom realizowanym na rzecz ludzi możemy się skoncentrować na działaniach, które poprawią jakość życia, i realizować te działania w uporządkowany sposób. Wynikają one z naszych surowych wymogów dotyczących wpływu społecznego i zarządzania ryzykiem oraz wytycznych zawartych w naszym systemie zarządzania operacyjnego.
Poprawa warunków życia ludzi 
Dbałość o naszą planetęNasze ramy zrównoważonego rozwoju przewidują dokonywanie pozytywnych zmian w środowisku, w którym funkcjonujemy. Pięć zadań związanych z planetą dotyczy różnorodności biologicznej, gospodarki zasobami wodnymi, rozwiązań bliskich naturze ograniczających lub eliminujących emisje dwutlenku węgla, gospodarki zamkniętego obiegu i zrównoważonych decyzji zakupowych.