1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Grupa bp
  4. Sustainability

Sustainability

Zrównoważony rozwój to nieodłączny element naszej działalności i strategii biznesowej. Ramy zrównoważonego rozwoju określają nasze zadania prowadzące do realizacji celu „zero netto”, poprawy jakości życia ludzi i dbania o naszą planetę.

Ambitny cel „zero netto”

Naszą ambicją jest stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r. oraz pomoc w obniżeniu światowych emisji netto do zera.
E m b e d d i n g i n t o o u r D N A E n g a g i n g s t a k e h o l d e r s I m p ro v e p e op l e ' s l i v e s G e t t o n e t z e ro C a r e f o r o u r p l a n e t Our beliefs and foundations
Ramy zrównoważonego rozwoju leżą u podstaw naszej strategii, aby stać się zintegrowaną spółką energetyczną, i pomagają nam przełożyć nasz cel na działanie. Wyznaczają zadania w obszarach, w których naszym zdaniem możemy dokonać największych zmian dla bp, naszych interesariuszy i społeczeństwa.
 

Nasze cele i zadania

Wyznaczyliśmy zadania do realizacji w każdym z obszarów tematycznych

 

  • 10 zadań, aby zredukować emisje netto bp do zera nie później niż do 2050 r. oraz pomóc światu również obniżyć emisje netto do zera.
  • pięć zadań związanych z troską o naszą planetę
  • pięć zadań, aby poprawić warunki życia ludzi

 

 

Redukcja emisji netto do zera

Wyznaczyliśmy pięć zadań, aby obniżyć emisje netto bp do zera nie później niż do 2050 r. oraz kolejnych pięć, aby pomóc światu również osiągnąć ten cel.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju przewidują dokonywanie pozytywnych zmian w środowisku, w którym funkcjonujemy. Pięć zadań związanych z planetą dotyczy różnorodności biologicznej, gospodarki zasobami wodnymi, rozwiązań bliskich naturze, w tym zakładających neutralność klimatyczną, gospodarki zamkniętego obiegu i zrównoważonych decyzji zakupowych.
Dbałość o naszą planetę


Poprawa warunków życia ludzi 

Dzięki pięciu zadaniom realizowanym na rzecz ludzi możemy się skoncentrować na działaniach, które poprawią jakość życia, i realizować te działania w uporządkowany sposób. Wynikają one z naszych surowych wymogów dotyczących wpływu społecznego i zarządzania ryzykiem oraz wytycznych zawartych w naszym systemie zarządzania operacyjnego.

Najważniejsze
informacje na temat zrównoważonego rozwoju w 2022 r.

„Zero netto” w działalności

41%

obniżenie emisji w ujęciu bezwzględnym w stosunku do poziomu wyjściowego z 2019 r.

Wzmacnianie różnorodności biologicznej

wspieranie projektów zwiększania różnorodności biologicznej

w Gruzji, Turcji, Trynidadzie i Tobago

Obniżenie emisji metanu

0.05%

intensywność emisji metanu (obliczona za pomocą naszej dotychczasowej metodologii)

Czystsza energia

5.8GW

skumulowane całkowite moce wytwórcze energii
odnawialnej stworzone do FID

Większe inwestycje w transformację energetyczną

~$4.9bn

wzrost inwestycji w transformację

Zrównoważone źródła utrzymania

potwierdzono, że wszyscy nasi pracownicy

na świecie otrzymywali godziwe wynagrodzenie w 2022 r.

Odblokowanie potencjału związanego z gospodarką obiegu zamkniętego

stworzono ramy gospodarki zamkniętego obiegu

w celu wspierania wszystkich rodzajów
działalności bp