1. მთავარი
  2. ჩვენ შესახებ
  3. ხელშეკრულებები და ანგარიშები
bp საქართველოში მდგრადი განვითარების ანგარიში
საქართველოში დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტის (WREP-SR) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ESIA)
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (SCPX ESIA)
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ (SCPX ESIA)
დანართი A
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ დამატება (SCPX ESIA Addendum)