Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşlı

Bakıdan təxminən 100 km şərqdə yerləşən Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli (AÇG) yatağı Xəzər hövzəsinin Azərbaycan sektorunda ən iri neft yatağıdır

20 sentyabr 1994-cü il tarixində Bakıda Azərbaycan hökuməti və altı xarici ölkəni  təmsil edən 11 beynəlxalq neft şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç çox mühüm neft yatğıının – Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinsulu hissəsinin işlənməsi üçün imzalanan Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi (HPBS) yeni neft strategiyasının başlanğıcını qoydu və bu strategiyanın həyata keçirilməsi ölkənin sürətlə inkişaf edərək Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirə bilən mühüm qlobal enerji təchizatçısına çevrilməsinə imkan yaratdı. 
 
Bu, Azərbaycanın dənizdə işlənmələr üzrə birinci HPBS-idir. Müddəti 30 il olan bu HPBS qərb transmilli şirkətləri tərəfindən keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarında yatırılan ilk mühüm sərmayə qoyuluşunu təmsil edir və ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ kimi tanınmışdır.
Bu günədək yataq bir neçə mərhələdə işlənilib: İlkin Neft Layihısinin (İNL) bir hissəsi kimi Çıraq yatağı 1997-ci ildən bəri istismardadır. Bundan sonra, Faza 1 layihəsi kimi Mərkəzi Azəridən 2005-ci ilin əvvəllərində hasilat başlandı. Növbəti mərhələ Faza 2 olub, bu mərhələyə 2005-cı ilin dekabrında hasilata başlayan Qərbi Azəri və 2006-cı ilin sonlarında hasilata başlayan Şərqi Azəri daxil idi. AÇG-nin növbəti işlənmə mərhələsi Faza 3 Dərinsulu Günəşlidən hasilat 2008-ci ilin aprel ayında başlanıb. 

Sonuncu mərhələ başlanmasına 2010-cu ildə sanksiya verilən Çıraq Neft Layihəsidir. Qərbi Çıraq platforması dənizin mövcud Çıraq və Dərinsulu Günəşli platformaları arasında quraşdırılmışdır. 2014-cü il 28 yanvar tarixində Qərbi Çıraqdan hasilat başladı. Bununla da, Çıraq Neft Layihəsi başa çatmış hesab edilir.

2017-ci il sentyabr ayının 14-də Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), beynəlxalq tərəfdaşlar şirkətlərlə birlikdə AÇG-nin birgə işlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında dəyişdirilmiş və yenidən işlənmiş sazişi imzaladılar. Saziş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 31 oktyabr 2017-ci ildə ratifikasiya olundu.

2018-ci ilin 1-ci yarısında AÇG üzrə fəaliyyətlərə təqribən 236 milyon dollar əməliyyat məsrəfləri və 552 milyon dollar əsaslı məsrəflər xərclənmişdir. 

2018-ci ilin 1-ci yarısında AÇG-dən stabil hasilat təhlükəsiz və etibarlı şəkildə davam etmişdir. 6 ay üçün AÇG-dən ümumi hasilat – Çıraq (49 000), Mərkəzi Azəri (158 000), Qərbi Azəri (127 000), Şərqi Azəri (96 000), Dərinsulu Günəşli (107 000) və Qərbi Çıraq (59 000) platformalarından birlikdə – gündə orta hesabla 596 000 barel və ya ümumilikdə təqribən 108 milyon barel, yəni 15 milyon ton olub. 

İyun ayının sonunda AÇG-də ümumilikdə 116 neft hasilat quyusu və 53 qaz və su injektor quyusu istismarda olub.
1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan hələ Sovet İttifaqının tərkibində olarkən kəşf edilmiş Azəri-Çıraq-Günəşli yatağı dünya səviyyəli yataqdır. O, Bakıdan şərq istiqamətində təxminən 120 km məsafədə, suyun 120m dərinliyə malik olduğu ərazilərdə yerləşir və Xəzər dənizinin altında 2000-2500 metr dərinlikdə yerləşən bir sıra ayrı-ayrı “məhsuldar lay horizontlarından” ibarətdir.

Bu yatağın əməliyyatçısı Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) adından çıxış edən BP şirkətidir. HPBS-in ratifikasiyasından sonra 1995-ci ilin fevral ayında yaradılmış ABƏŞ əvvəlcə altı xarici ölkəni (Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya, Norveç, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanını) təmsil edən 11 tərəfdaş şirkətdən (BP, Amoko, Yunokal, LUKoyl, Statoyl, Ekson, TPAO, Pennzoyl, MakDermott, Ramko, Delta Nimir) ibarət idi. Həmin tərəfdaş şirkətlərin sırasına BP şirkəti daxildir və onun ən böyük səhmdarıdır.
 
ACG üzrə səhmdarlar və onların hazırki iştirak payları aşağıda qeyd edilmişdir.

AÇG yatağı 6 hasilat platformasından (Çıraq 1, Mərkəzi Azəri, Qərbi Azəri, Şərqi Azəri, Dərinsulu Günəşli, Qərbi Çıraq) və ən müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş 2 texnoloji emal, kompressiya, suvurma və texnoloji təchizat platformasından ibarət olan kompleksə malikdir. Dənizdəki qurğulardan dünyanın ən böyük və ən səmərəli terminallarından biri olan və gündə 1,2 milyon barelədək nefti qəbul və emal etmək iqtidarında olan Səngəçal terminalına neft nəql etmək üçün Xəzər dənizinin dibi ilə mürəkkəb sualtı boru kəmərləri şəbəkəsi çəkilib.
Hasil edilən məhsul bu kompleksi Azəri yatağında yerləşən əvvəlcədən quraşdırılmış sualtı boru kəmərləri şəbəkəsinə birləşdirən 30 düymlük iki neft kəməri və 28 düymlük tək qaz kəməri ilə qurudakı Səngəçal terminalına nəql edilir. Bundan əlavə, AÇG layihəsinin qalan hissəsindən fərqli olaraq, DərSG işlənməsində üç sualtı suvurma quyusu quraşdırılmışdır.

DərSG QTTYP-a aşağıdakılar daxildir:

ACG ÜZRƏ TƏRƏFDAŞLARIMIZ

30.37%

25.0%

9.57%

9.31%

7.27%

6.79%

5.73%

3.65%

2.31%