Şahdəniz Mərhələ 2

Şahdəniz Mərhələ 2 və ya Yatağın Tammiqyaslı İşlənməsi (YTİ) layihəsi ŞD Mərhələ 1 layihəsindən hasil olunan illik 10 milyard kub metr qazdan əlavə 16 milyard kub metr qaz hasil edəcək nəhəng bir layıhədir.

Üzr istəyirik, bu videoya baxmaq üçün siz "Javascipt"i aktivləşdirməlisiniz.

Video yüklənir

Lütfən gözləyin...

Şahdəniz 2 və CQBKG üzrə işlərin gedişatı

Qazın hasil edilməsi və onun Gürcüstan-Türkiyə sərhədinə çatdırılması üçün təxminən 28 milyard ABŞ dolları dəyərində kapital qoyuluşuna ehtiyac vardır. Bundan sonra əlavə kəmər sistemləri Cənub Qaz dəhlizi marşrutu üzrə 6 milyard kub metr qazı Türkiyəyə, əlavə 10 milyard kub metr qazı isə Avropadakı bazarlara çatdıracaq. Şah Dəniz qazı 2500 metr hündürlüyə qalxaraq və dəniz dibində 800metr dərinliyinə enərək 3500 kilometr məsafə boyunca nəql ediləcək.

Üzr istəyirik, bu videoya baxmaq üçün siz "Javascipt"i aktivləşdirməlisiniz.

Video yüklənir

Lütfən gözləyin...

Şahdəniz 2 layihəsi üzrə işlərin gedişi

Şahdəniz Mərhələ 2 üzrə cari konsepsiyaya aşağıdakılar daxildir:
 • körpü ilə birləşdirilən iki dəniz platformasının tikilməsi.
 • 2 yarımdalma qurğusu vasitəsilə 26 qaz hasilat quyusunun qazılması.
 • quyuları sahildəki terminal ilə birləşdirəcək 500km uzunluğunda sualtı boru kəmərlərinin inşası.
 • dənizdə tikinti aparan gəmilərin modernləşdirilməsi
 • yeni qaz emalı və kompressiyası qurğularının yerləşdirilməsi üçün Səngəçal Terminalının genişləndirilməsi.
2017-ci ildə bütün layihə boyu əldə edilmiş bir sıra mühüm tikinti, istismar sınaqları və təhvil vermə nailiyyətlərindən sonra Şahdəniz 2 və Cənubi Qafqaz Boru kəmərinin genişləndirilməsi layihələri istismara başlamaq mərhələsinə daxil olaraq 2018-ci ildə ilk qazın əldə edilməsi qrafikinə uyğun irəliləyir. 

Şahdəniz 2 layihəsi üzrə ilk qazın əldə olunması üçün lazım olan iş həcmi mühəndis-layihə işləri, təchizat, tikinti və istismar sınaqları da daxil olmaqla, artıq 99% tamamlanıb.

1-ci rübdə Şahdəniz 2 platformalarının hər ikisinin üst modullarının montajı və istismar sınaqları davam etmiş və surətlə irəliləmişdir. Ümulikdə bu işlər 90% başa çatmaqla qrafiki qabaqlayır. Bu obyektlər artıq əməliyyatlar qrupuna təhvil verilib və işə salınma prosedurları yaxşı irəliləyir. Hazırda terminaldan platforma sisteminə ilk karbohidrogen daxil olmazdan əvvəl son yoxlama işləri aparılır. 

Səngəçal terminalında Şahdəniz 2 üçün inşa edilmiş obyektləri terminalın mövcud istismarda olan hissəsi ilə ayıran baryer sökülmüş və hər iki hissə indi birləşdirilmişdir. Yeni inşa edilmiş sistemə artıq ilk karbohidrogen daxil edilmişdir. Bu, həm ilk kommersiya ixracının, həm də Şahdəniz Bravo obyektlərindən hasilatın başlanması üçün çox vacib bir əməliyyatdır.