Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi

Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi

BP Şahdəniz layihəsinin texniki operatoru kimi və Şahdəniz üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişin iştirakçılarının adından elan edir ki, Azərbaycanda Şahdəniz Mərhələ 2 (ŞD2) layihəsi üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədi hazırdır və tanış olmaq, həmçinin rəy və təklifləri bildirmək məqsədilə ictimaiyyətə təqdim olunur.